14 جولای 2024
7 month ago
The Security Councils of Russia and Myanmar signed a memorandum of cooperation between security forces. This was reported by the press service of the Russian Security Council. Also, during a visit to Myanmar, Nikolai Patrushev signed an agreement on cooperation in the field of cybersecurity with colleagues from this country
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است7 month ago
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، مالینیوکا، زالیزنیچن، روبوتین، پیاتیکاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووداریوکا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اینژنرنه، آنتونیوکا، دنیپروسکه، نوودمیتریوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون و همچنین اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و پتروپاویوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، جنوب به نووباخموتیوکا، دونوباخموتیوکا، دونوباکوموتیوکا، دونیتسک، دونیتسک و دونیتسک داشت. منطقه، Maryinka و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، Robotyne منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، چاسیو یار، ایوانیوسکه، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به چاسیو یار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، اوروژاین، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک انجام داد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی، پروهرس، سرهییوسکه در منطقه چرنیهیو، آتینسکه، میروپیلسکه، هرابوفسکه، پوروزوک، پوپیوکا در منطقه سومی، چروونا زوریا، پلتنیوکا، کراسنه پرشه از ژنرال آرمید اوکراین را بمباران کرد. در گزارش عصر
7 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا، پیشانه در منطقه خارکف و نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، نووباخموتیوکا، استپووه، کارلیوکا، نتایلوو، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
Working on behalf of Russian Ministry of Defense @mod_russia owned Oboronlogistika (OFAC/SDN@USTreasury listed), Russian flag cargo vessel Pizhma transited Bosphorus towards Mediterranean Sea en route from Novorossiysk to Kaliningrad
Sellafield nuclear site hacked by groups linked to Russia and China
سرویس امنیتی اوکراین دلالان دنیپرو را که می خواستند قطعات یدکی هواپیماهای جنگی را به روس ها بفروشند، افشا کرد7 month ago
سرویس امنیتی اوکراین دلالان دنیپرو را که می خواستند قطعات یدکی هواپیماهای جنگی را به روس ها بفروشند، افشا کرد
7 month ago
3 انفجار در نزدیکی روستوف گزارش شده است
آتش سوزی بزرگ در کارخانه وسایل نقلیه ویژه در مسکو7 month ago
آتش سوزی بزرگ در کارخانه "وسایل نقلیه ویژه" در مسکو
7 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Charivne، Novodanylivka، Mali Scherbaky، Stepove، Kamyanske، Plavni منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، بریسلاو، ایوانیوکا، سادووه، رومشکوف در منطقه خرسون و شهر خرسون و همچنین اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
7 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، جنوب به نووکالینوو، از جنوب به نووباخموتیوکا، استپووو، منطقه سونیوووئسک از منطقه دونتسک داشت. ، Maryinka و Novomykhaylivka از منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک، جنوب به Robotyne از Zaporizhzhia، Novopokrovka از Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ولودیمیریوکا، هاسیچیوکا در منطقه چرنیهیو، کوزاچه در منطقه سومی، هرانیو، بودارکی، چوهونیوکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، تورسکه، دیبرووا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسپیرنه منطقه دونتسک انجام داد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت مینکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، اوزاریانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، فیهولیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا، کروخمالنه، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هیورهییوکا، پوبیدا، پاراسکوییوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، توننکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
Haftar Meets Russian Deputy Defense Minister
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، روبوتین، مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کوستوبوبریف، پروهرس منطقه چرنیهیو، یوناکیوکا، هرابوفسکه، لوهیوکا در منطقه سومی، اودی، وترینارنه، استوهنیی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوزاچا لوپان در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.