14 جولای 2024
آتش سوزی در هتل ژارا بیچ ریزورت در منطقه سامارا5 month ago
آتش سوزی در هتل "ژارا بیچ ریزورت" در منطقه سامارا
5 month ago
آتش سوزی در کلوپ شبانه نبو در تولیاتی
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، بردیچی، لاستوچکین، آودییوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، آرخیپیوکا، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، روژکوویچی، فوتوویژ، ولفینه، وسلیوکا، استپوک، هرابوفسکه از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، کوزاچا لوپان، میکوواتوکایو، زی‌چاچا لوپان، میکوواتوکایو، در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به سردینا-بودا، دروژبا در منطقه سومی انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوییوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تیمیریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، ولتنسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به چرونی مایاک، کرینکی در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، در جنوب شرقی به ویمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نزدیک سیورنه، توننکه و منطقه دونتسکی و هِیِسکیف داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، Vodyane منطقه دونتسک، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
1 کشته و 2 زخمی بر اثر انفجار نارنجک در الیستا5 month ago
1 کشته و 2 زخمی بر اثر انفجار نارنجک در الیستا
Aviacon Zitotrans IL-76 cargo aircraft landed at Caracas Maiquetia airport this morning, arriving from Nouakchott, Mauritania. The aircraft left Moscow on February 7th and made stops in Sochi and Tunisia before flying from Mauritanian to Venezuela
5 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پهپاد نیروی دریایی در دریای سیاه منهدم یا از کار افتاده است
پرتاب موشک از منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
آتش سوزی بزرگ در خانه ای در خیابان یاسینوایا در مسکو
5 month ago
People lining up in the Alexandrovsky Garden at the Kremlin, as part of today's protest by "The Way Home" (the group advocating for rotations/demobilization of husbands/sons from Ukraine). Authorities warned reporters ahead of time not to cover the event (per @derspiegel)
یک دستگاه انفجاری در کارخانه آلومینیوم در نزدیکی سنت پترزبورگ کشف شد
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، لوبیان، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، مورسیتا، استپوک، اوهروییدی، نوودمیتریوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، چوهونیوکا، ووچانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، یوناکیوکا، یابلونیوکا، کیندراتیوکا در منطقه سومی انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، استپوو، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اوچاکف منطقه میکولایف، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کومیشانی، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، کرینکی، بریسلاو منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 91 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نووووووکایسک، نووباخموتیوکا، دونویوکا، نوووووکایسک از منطقه دونتسک داشته است. از منطقه دونتسک، از جنوب به زولوتا نیوا در منطقه دونتسک و شمال به پریوتن منطقه زاپوریژژیا، از غرب به نووپوکروفکا و در نزدیکی روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در استپووا نووسلیوکا، کوتلاریوکا، پیشانه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا کوراخوف، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
پوتین در نشست شورای امنیت روسیه درباره آتش سوزی و سیل بحث کرد
5 month ago
روسیه سایوز 2.1v را با ماهواره نظامی از پلستسک پرتاب کرد
5 month ago
معاون وزیر امور خارجه روسیه: روسیه مطمئن است که تمامی مبادلات مالی و مسائل پرداختی با چین حل خواهد شد، محدودیت های اعمال شده توسط بانک های چینی به دلیل ترس از تحریم موقتی است.
5 month ago
انبار نفت "Stalnoy Kon" (اسب فولادی) در منطقه Oryol یک شبه با هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت.
5 month ago
مقامات محلی در منطقه نیژنی نووگورود می گویند که یک هواپیمای بدون سرنشین با ابزار جنگ الکترونیکی در منطقه صنعتی در دزرژینسک رهگیری شد.
هواپیماهای بدون سرنشین شبانه به پالایشگاه های آفیپسکی و ایلسکی در منطقه کراسنودار حمله کردند. آسیب جدی به پالایشگاه آفیپسکی وارد نشد، اما واحد فرآوری اصلی در پالایشگاه ایلسکی آتش گرفت.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 19 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز مناطق کورسک، بریانسک، اوریول، کراسنودار و بر فراز دریای سیاه خبر داد.
5 month ago
NORAD detects more Russian aircraft in Alaska's ADIZ
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در منطقه کراسنودار