22 سپتامبر 2023
انفجارهای بیشتری در کورسک گزارش شده است
3 month ago
انفجار در کورسک گزارش شده است
3 month ago
افزایش فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه، حداقل 4 بمب افکن Tu-95 در هوا
سقوط هواپیمای بدون سرنشین باعث انفجار در بلگورود شد
انفجار و آتش سوزی در بلگورود گزارش شده است
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی دفع حمله مرزی اوکراین در منطقه بلگورود است
3 month ago
آتش سوزی بزرگ در نتیجه گلوله باران در Schebekyne، منطقه Belgorod
3 month ago
دبیرکل ناتو می گوید همه متحدان موافق هستند که اوکراین به عضویت این ائتلاف درآید، روسیه نمی تواند آن را وتو کند
"سپاه داوطلبان روسیه" و "لژیون آزادی روسیه" ویدئویی منتشر کردند که در آن می گویند در مرز روسیه هستند.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 21 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ماسوتیوکا در منطقه خارکف، نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا، اوریخوو-واسیلیوکا و بیلا هورا، مارینکا داشته است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، تیمونوویچی، یانژولیوکا، هالاهانیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پروهرس، فوتوویژ، استودنوک، هیرکی، آتینسکه، شپیل، اوهروییدی، پیتساریوکا، لیپتوسی، ولیپتوسی، منطقه چرنیهیو را بمباران کرد. Strilecha، Zelene، Ternova، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Pletenivka، Vovchanski Khutory، Ohirtseve، Mala Vovcha، Varvarivka، Chuhunivka، Ambarne، Hryhorivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پلتنیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کراسنه پرشه، فیهولیوکا، نووملینسک، زاپادنه، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف و نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نووسادوو، تورسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ترنی و سیورسک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: در جهت باخموت، ارتش روسیه کراماتورسک، واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکووه، هریهوریوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، پردتچین، بیلا هورا، دیلییوکا، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
3 month ago
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، اورلیوکا، آودییوکا، توننکه، سیورنه، نتایلوو، کارلیوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کوراخوف، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، یلیزاوتیوکا، کاترینیوکا، کوستیانتینیوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه بوهویاولنکا، ووهلهدار، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، شاختارسکه و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در ووهلدار و پرهچیستیوکا انجام داده است.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، ویلنه پل، نووسیلکا، زلنه پل، نووپیل، تمیریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، هولیایپیلسکه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا و استپووه، کامیانسکه، منطقه زاپوریژژیا؛ بریسلاو، کوزاتسکه، ایوانیوکا، آنتونیوکا، کومیشانی، دنیپروسکه، کیزومیس، شیروکا بالکا در منطقه خرسون و شهر خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
درگیری در مرز نزدیک Schebekyne. بر اساس گزارش ها، پست مرزی Schebekyne مورد حمله خرابکاران قرار گرفت. جاده بین Maslova Prystan و Schebekyne بسته شد
3 month ago
گلوله باران در منطقه Schebekyne گزارش شده است
انفجار در بلگورود، پرتاب موشک
آتش پس از گلوله باران در منطقه Schebekyne3 month ago
آتش پس از گلوله باران در منطقه Schebekyne
پرتاب موشک در منطقه بلگورود گزارش شده است
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کارپوویچی، یانژولیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهف را گلوله‌باران کرد. Seredyna-Buda، Fotovyzh، Atynske، Uhroyidy، Velyka Pysarivka منطقه سومی. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودی حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کامیانکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، کرومووه، ایوانیوسکه، بیلا هورا، پیونیچنه، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به وسله و حمله موشکی در نزدیکی نیویورک در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، اورلیوکا، پروومایسکه، نتایلوو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهیوکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا و شاختارسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان، پرچیستیوکا و ولیکا نووسیلکا انجام داد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های Zaporizhzhia و Kherson، Zelene Pole، Novopil، Temyrivka در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Olhivske، Huliaipole، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Orikhiv، Novoandriyivka و Stepove منطقه Zaporizhzhia، Sadove، Komyshany، Kizomys منطقه Kherson، Kherson، همچنین Ochakiv از Mykolayiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوریخوف منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 22 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ماسوتیوکا در خارکف، نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، کوزمینه، سیورنه، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: گروه خرابکاران روسی تلاش کردند از مرز دولتی در نزدیکی زلنه منطقه خارکف عبور کنند.
3 month ago
مقامات محلی روسیه طی 24 ساعت گذشته بیش از 10 پهپاد را در منطقه کلیموو در منطقه بریانسک روسیه سرنگون یا سرکوب کردند.
3 month ago
اتوماسیون اولین واحد نیروگاه NPP کالینین را از شبکه قطع کرد، هیچ تهدید امنیتی وجود ندارد
هواپیمای بدون سرنشین در پالایشگاه ایلسکی در منطقه کراسنودار سقوط کرد
3 month ago
هواپیمای بدون سرنشین یک وسیله انفجاری را در ایستگاه فرعی روستای گوردیوکا در منطقه کورسک پرتاب کرد
3 month ago
بر اساس گزارش ها تانک گذرگاه مرزی پوگار در منطقه بریانسک را گلوله باران کرد
4 نفر در اثر گلوله باران در شهر Schebekyne در منطقه Belgorod زخمی شدند3 month ago
4 نفر در اثر گلوله باران در شهر Schebekyne در منطقه Belgorod زخمی شدند
3 month ago
انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه آفیپسکی در منطقه کراسنودار پس از حمله پهپادی مشکوک
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree