28 نوامبر 2023
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، کامین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. بیلوکوپیتوف، مالوشینه، بویارو-لژاچی از منطقه سومی و کوزاچا لوپان، نسکوچنه، موروخووتس، ترنووا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، کامیانکا، کیسلیوکا، برستوو، فیهولیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، فدوریوکا، وسله در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه دروژبا، واسوکیفکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا، پیونیچنه و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به استوپوککی و دیلیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، کرامیک، لاستوچکینه، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودیوکا و پروومایسکه انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ماکاریوکا، نوووکراینکا، بلاهوداتنه و بوهویاولنکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، مالا توکماچکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. آنتونیوکا، تیاهینکا، چورنوبایوکا، میکیلسکه، کیزومیس منطقه خرسون و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا و هروزووه و کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 32 درگیری جنگی با نیروهای روسی از غرب به دیبرووا در منطقه لوهانسک و شرق به نووسادوو، نزدیک برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
4 month ago
In Moscow, the police detained a former FSB colonel, and now the administrator of the telegram channels "Kremlin laundress". Mikhail Polyakov is suspected of extortion from influential politicians and businessmen
4 month ago
فرماندهی ناوگان دریای سیاه به دریانوردان در مورد خطر مین در مسیر کشتیرانی در شمال غربی دریای سیاه هشدار داد - وزارت دفاع روسیه
4 month ago
رئیس FSB Bortnikov گزارش داد - کرملین، پوتین با اعضای دائم شورای امنیت فدراسیون روسیه در مورد اقدامات اضافی برای محافظت از تاسیسات حیاتی بحث و گفتگو کرد.
پسکوف سخنگوی کرملین می گوید PMC واگنر هرگز وجود نداشته و در زمینه حقوقی وجود ندارد4 month ago
پسکوف سخنگوی کرملین می گوید PMC واگنر هرگز وجود نداشته و در زمینه حقوقی وجود ندارد
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسیه در شرق تا نوسکه در منطقه لوهانسک و شرق ترنی منطقه دونتسک، برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا داشته است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کمین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Pokrovka، Ryasne، Velyka Pysarivka منطقه Sumy و Muravske، Oliynykove، Riznykove، Bolohivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وترینارن منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه استرویوکا، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه و آودیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، نوووکراینکا، استروژوه، بلاهوداتنه و ماکاریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکاریوکا حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهیریا، اوریخیف منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد. Zolota Balka، Mykhaylivka، Antonivka، Chornobayivka، Kizomys منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در پریوتن، ریونوپیل، مالا توکماچکا، اوریخیف، مالوکاترینیوکا در منطقه زاپوریژژیا و کوزاتسکه در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داده است.
یک خودرو در بلگورود منفجر شد و 3 نفر زخمی شدند
4 month ago
یک نفر به دلیل کاهش فشار سیلندر در کارخانه الکتروشیمیایی اورال جان خود را از دست داد
روسیه آژانس کنسولی لهستان در اسمولنسک را می بندد
4 month ago
کاهش فشار یک سیلندر با هگزا فلوراید اورانیوم ضعیف شده در کارخانه الکتروشیمیایی اورال اتفاق افتاد.
4 month ago
فرماندار منطقه کورسک مدعی شد یک پهپاد در شهر کورچاتوف در شبانه روز سقوط کرده و منفجر شده است.
به گفته مقامات محلی یک پهپاد در منطقه ماسلوفسکی شهر ورونژ در شبانه روز سرنگون شد
4 month ago
یک هلیکوپتر نظامی به خط برق فشار قوی در منطقه روستوف در نزدیکی بزرگراه روستوف-تاگانروگ در نزدیکی روستای چالتیر برخورد کرد. این حادثه باعث آتش سوزی کوچکی شد که به زودی خاموش شد
4 month ago
US President: Prigozhin should be careful that he might be poisoned