14 جولای 2024
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بورووا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به اسپیرن در منطقه دونتسک انجام دادند.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوولکساندریوکا، سوکیل، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووچه، کالینوو، ژلان، وسله، نووسلیوکا پرشا، کومیشیوکا، کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهویاولنکا و یوهنیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، روبوتین، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اولهیوکا، لوو، تیهینکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 96 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی پتروپاولیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف، آندرییوکا، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، ماکییوکا، نوسکه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، همچنین ترنی، تورسکه در منطقه دونتسک، منطقه بیلوهوریسکی، نواحی‌ویکا، منطقه لوهانسک انجام داد. ، آندرییوکا از منطقه دونتسک، آرخانهلسکه، نوولکساندریوکا، سوکیل، نووپوکروسکه، اومانسکه، نتایلوو و از غرب به سمنیوکا از منطقه دونتسک، کراسنوخیوکا، کیورهییوکا، پاراسکوویوکا و وودیانه از منطقه دونتسک در منطقه دونیتسکی، منطقه استارومایوژر، و منطقه دونتسکی منطقه پسر ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
2 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: ما با صفحه جدیدی در این جنگ روبرو هستیم زیرا روسیه در حال آماده شدن برای گسترش اقدامات تهاجمی است
2 month ago
Russia denies its involvement in the cyber attack on Germany
2 month ago
وزارت خارجه روسیه: ما هرگونه اقدام دانمارک برای محدود کردن آزادی کشتی‌های روسی را اقدامی خصمانه در نظر خواهیم گرفت
2 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
2 month ago
دولت آلمان: ما حملات سایبری روسیه به حزب سوسیال دموکرات را محکوم می کنیم
موشک از منطقه بلگورود پرتاب شد
2 month ago
سرویس امنیتی روسیه مردی را در منطقه گاچینا در منطقه لنینگراد به قتل رساند که مدعی است او مامور اطلاعات اوکراین بوده است
2 month ago
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که اوکراین می تواند با تسلیحات انگلیسی به داخل روسیه حمله کند
2 month ago
Germany Foreign Minister says Russia will face consequences for a cyber attack allegedly orchestrated by a group with ties to its military intelligence
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا در منطقه چرنیهیو، یاستروبین، اولکساندریوکا، ولفین، وودولاهی، ولیکا پیساریوکا و استپوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا در منطقه سومی، درهاچی، لیپتسی و روبلن در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، تورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا آرخانهلسکه، نوووپوکروسکه و سوکیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووزدویژنکا، نوولکساندریوکا، یوهنیوکا و نووسلیوکا پرشا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وودیان منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه بیلوهیریا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ورمیوکا و استارومایورسکه در منطقه دونتسک، پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چروونی مایاک، اولهیوکا، تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، نووتیاهینکا، کیزومیس منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 106 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، نوویهوریوکا، کیسلیوکا، برستوو منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، جنگلداری هرکیوکا، نوسکه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، منطقه بیهانسکلوهورکا، منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، منطقه بیهانسک و دونتسک داشت. Verkhnokamyanske، Rozdolivka، Vyyimka، Spirne، Novyy، Klischiyivka و Ivanivske در منطقه دونتسک، Arkhanhelske، Sokil، Semenivka، Umanske، Kalynove، Yasnobrodivka، Netaylove و Pervomayske از منطقه Donetsk از منطقه Donetsk، کوستیانا، کرینکی از منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
Poland deports those suspected of attacking a Russian dissident to Lithuania
ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بار دیگر می‌گوید در صورت شکست روسیه از خطوط مقدم، احتمال استقرار نیرو در اوکراین را رد نمی‌کند
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی کنترل بردیچی شد
2 month ago
کرملین اتهام آمریکا مبنی بر اینکه نیروهایش در اوکراین ممنوعیت بین المللی سلاح های شیمیایی را نقض کرده اند را رد کرد. این بیانیه می‌گوید مسکو به تعهدات خود تحت معاهده منع سلاح‌های شیمیایی پایبند است
US official urges China, Russia to declare only humans, not AI, control nuclear weapons
2 month ago
هواپیماهای بدون سرنشین به چندین پست راه آهن در مناطق کورسک و اوریول روسیه حمله کردند