1 ژوئن 2023
3 month ago
رئیس جمهور منتخب چک @general_pavel: اوکراین از نظر اخلاقی و عملی آماده پیوستن به ناتو پس از پایان جنگ است. ارسال هواپیما به اوکراین "تابو نیست"، اما در زمان لازم برای انجام آن مفید نیست. پوتین "امروز می تواند به جنگ پایان دهد". اما روسیه خواهان صلح است
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه روژکوویچی، باسیوکا، اولکساندریوکا و هرابوفسکه در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، هلیبوکه، زلنه، نسکوچنه، اوهیرتسوه، ووچانسک، استارجیتا و بودارکی از ژنرال استارف اوکراین در فورسس را بمباران کرد. گزارش صبح
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، ایوانیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و کوالیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، پردتچین، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، توننکه، سیورنه، آودییوکا، وودیان، هورهییوکا، مارینکا و پوبیدا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، نوووکراینکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار و میکیلسکی داچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، میکولایوکا، تیاهینکا، پونیاتیوکا، آنتونیوکا، برهوو، یانتارن و خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یامپولیوکا، اسپیرنه، روزدولیوکا، بلاهوداتنه، کراسنا هورا، باخموت، کلیشییوکا و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
4 month ago
انفجار در منطقه بلگورود و بلگورود گزارش شده است
4 month ago
نخست وزیر پی_فیالا گفت، چک واردات گاز روسیه را از 97 درصد به تنها 4 درصد در سال 2022 کاهش داده است.
پوتین دستور داد وسایل نقلیه برای یافتن سلاح و مواد منفجره در مناطق دارای "تهدید زرد" جستجو شود.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، هوتا-استودنتسکا و کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Sopych، Volfyne، Shpyl، Basivka، Zapsillya، Mezenivka، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Veterynarne، Hlyboke، Strilecha، Borysivka، Neskuchne، Starytsya، Ohirtseve، Verkhnya Pysarivka، Vovchansk، Budarky، Novomlynarich، منطقه ژنرال Darkif و نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، کوپیانسک، ایوانیوکا، کیسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپیفکا، کرمینا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، دیبرووا، یامپیل و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین گفت: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا، ایوانوپیلیا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، توننکه، سیورنه، وودیان، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا وودیان، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، ووهلهدار، میکیلسکی داچی و نسکوچنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک، اولهیوسکه، بیلوهیریا، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، کامیانسکه و نووسلیوکا از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون اودرادوکامیانکا، ایوانیوکا، توکاریوکا، آنتونیوکا، پروومایسکه، ولتنسکه و خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Novoselivske، Bilohorivka در منطقه Luhansk و Yampolivka، Spirne، Krasna Hora، Paraskoviyivka، Bakhmut، Klischiyivka، Ivanivske، Avdiyivka، Vodyane، Pervomayske و Vuhledar در منطقه دونتسک در ارتش اوکراین، دفع کرد. گزارش صبحگاهی
4 month ago
Putin discussed OPEC and the development of relations between the two countries with the Saudi Crown Prince - Kremlin
4 month ago
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز دوشنبه با اشاره به کشورهای دیگری که سیاست خود را مبنی بر عدم ارائه سلاح به کشورهای درگیر پس از تهاجم روسیه تغییر داده اند، از کره جنوبی خواست حمایت نظامی خود از اوکراین را افزایش دهد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا و کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Volfyne، Pysarivka و Zapsillya از منطقه Sumy و Odnorobivka، Chervona Zorya، Veterynarne، Strilecha، Hlyboke، Zelene، Neskuchne، Ternova، Starytsya، Verkhnya Pysarivka، Ohirtseve، Vovchansk، Budarky و Novomlynsk از منطقه ژنرال خارکف اوکراین. در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ویلشانا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو، زلنی هی، ویشنوه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، باخموت، دیلییوکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا سیورنه، وودیان، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، نسکوچنه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree