12 جولای 2024
4 month ago
مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: مکالمه شنود شده بین افسران بوندسوره نشان می دهد که آلمان برای جنگ با روسیه آماده می شود.
پنج مرد در درگیری با پلیس ضد تروریسم در روستای کارابولاک اینگوشتیا کشته شدند
درگیری با ستیزه جویان مظنون در روستای کارابولاک، اینگوشتیا
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی در منطقه چرنیهیو، باچیفسک، ولیکا بریزکا، پوکروفکا، باسیوکا، پاولیوکا در منطقه سومی، مالا ووچا، باسووه، ووچانسک، استاریتا، اودی منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به سوئسا در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کوستیانتینیوکا، نووباخموتیوکا، کراسنوگریوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه هولیایپوله، مالینیوکا، مالا توکماچکا، ریونوپیل، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، وربوو، مالا توکماچکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، برستوو، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به برستوف در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، لووو، خرسون، استانیسلاو، تومینا بالکا، اینژنرن و کوزاتسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 70 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تابایوکا در منطقه خارکف، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، نولسکه از منطقه دونتسک، کراسنوهیوف، و کراسنوهیوفکا داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، Robotyne از Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، آندرییوکا و واسوکیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به پیونیچنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هئورهییوکا، وودیان، اوروژاین و بوهویاولنکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
فرماندار منطقه لنینگراد مدعی شد 2 هدف هوایی بر فراز خلیج فنلاند شلیک شده است
4 month ago
پهپاد در منطقه Schebekyne در منطقه Belgorod سرنگون شد
4 month ago
شولتز صدراعظم آلمان پس از انتشار یک فایل صوتی ضبط شده از افسران نیروی هوایی آلمان در مورد حمایت از اوکراین در رسانه های روسی منتشر شد، قول داد که تحقیقات انجام دهد.
انفجاری در ایستگاه فرعی Kalininskaya گزارش شد که برق 3 نیروگاه نظامی در یکاترینبورگ را تامین می کند.
4 month ago
کرملین گزارش داد که پوتین با لوکاشنکا تلفنی صحبت کرد
4 month ago
هواپیمای بدون سرنشین به 2 خانه مسکونی در سن پترزبورگ آسیب رساند
Hamas says it's delegation met with deputy foreign minister Mikhail Bogdanov in Moscow on Friday evening4 month ago
Hamas says it's delegation met with deputy foreign minister Mikhail Bogdanov in Moscow on Friday evening
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، پتروپاویوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کیسلیوکا و سادوو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار، بلاهوداتنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوووکالینوو، اولکساندروپیل، آرخانهلسکه، نوولکساندریوکا، اوچرتینه، پروهرس، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، لوو، خرسون، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 73 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، کراسنوخرویوکا، نوووواکی و هیوریدکی داشت. جنوب به زولوتا نیوا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پروهرس منطقه چرنیهیو، شالیهین، سوارکووه، استارا هوتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، هاتیشه، پلتنیوکا، اوخریمیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به دروژبا، هلوخیف، ولفین در منطقه سومی، اوخریمیوکا، ویلخواتکا، ختنیه، توپولی منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، آندرییوکا، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
پوتین فرمان سالانه اجباری اتباع روسی را که در ذخایر ذخیره می شوند به آموزش نظامی امضا کرد.
ناوالنی در گورستان بوریسف در مسکو به خاک سپرده شد4 month ago
ناوالنی در گورستان بوریسف در مسکو به خاک سپرده شد