28 نوامبر 2023
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.3 month ago
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. حداقل 7 بمب افکن Tu-95 در هوا
3 month ago
هوانوردی نظامی مسئول انفجارهای گزارش شده در مناطق مسکو و تولا است
3 month ago
اوکراین هشدار خطر جنگ را برای بنادر آناپا، نووروسیسک، گلندژیک، تواپسه، سوچی و تامان صادر کرد.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، بلشنیا و یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Kozache، Boyaro-Lezhachi، Kindrativka از منطقه Sumy و Kozacha Lopan، Mala Vovcha، Ambarne و Bolohivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ولفین و کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، پودولی و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به شیکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، برستوو، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هریهوریوکا و سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بلاهوداتنه، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک و استارومایورسکه و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در استارومایورسکه حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نووداریوکا، مالی شرباکا و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه چروونی مایاک، آنتونیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودرادوکامیانکا و داچی انجام داده است.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 36 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کلیشچییوکا و کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومیخایلیوکا و کراسنوخوریوکا، بلاهوداتنه، نوووپوکرووکا داشته است.
3 month ago
منبعی در اپراتور شناورهای دریایی روسیه Rosmorrechflot گزارش می دهد که پهپاد به یک نفتکش در 30 مایلی تنگه کرچ برخورد کرده است.
3 month ago
دادگاه روسیه الکسی ناوالنی را در پرونده افراط گرایی به ۱۹ سال زندان دیگر محکوم کرد
3 month ago
یک موشک در کارخانه ماشین آلات Votkinsky در حین آزمایش منفجر شد
3 month ago
Putin signed a law on a one-time tax of 10% on excess profits for large companies
هشدار در پست پلیس نزدیک روستوف بخشی از آموزش بود
پس از حمله مشکوک، پست پلیس بین روستوف-آن-دون و تاگانروگ، درخواست پشتیبانی کرد
Gas exploded in a five-story building in Kansk, Krasnoyarsk, four people were taken to hospital, according to the Ministry of Internal Affairs
3 month ago
Fire in Yakhroma near Moscow: a warehouse with rubber and plastic is burning on an area of 2.5 thousand square meters.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه استپوو، لاستوکین، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هاستر، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنوگریوکا و مارینکا انجام داده است.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ورمیوکا، ریونوپیل، نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکاریوکا و ریونوپیل حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، هولیایپوله، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، استپوف، استپنوهیرسک در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوسپنیوکا و مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه شوچنکیوکا، رسپوبلیکانتس، بریسلاو، سادوو، خرسون و دنیپروسکه در منطقه خرسون و دمیتریوکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودرادوکامیانکا حمله هوایی کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در جنوب و جنوب شرقی به ایوانیوسکه، در شمال و جنوب شرقی آودییوکا و جنوب شرقی پروومایسکه، مارینکا، از غرب به استارومایورسکه و شرق به اوروژاین داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، تیمونوویچی و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Sopych، Kucherivka، Pavlivka، Myropillya، Krasnopillya از منطقه Sumy و Huryiv Kozachok، Vysoka Yaruha، Vovchansk، Varvarivka و Bolohivka در منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne، Kharkiv و Vesele در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کوپیانسک و کوچریفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا و کیسلیوکا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، هریهوریوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در چاسیو یار، ایوانیوسکه و دروژبا حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
کشتی فرود بزرگ کلاس روپوچا در حمله پهپادی مشکوک نیروی دریایی و یدک‌کش شدن در نووروسیسک آسیب دید.