14 جولای 2024
افزایش فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه، حداقل 7 بمب افکن Tu-95MS از پایگاه هوایی اولنیا
انبار نفت در اثر حمله پهپاد در منطقه کورسک منطقه کورسک آتش گرفت5 month ago
انبار نفت در اثر حمله پهپاد در منطقه کورسک منطقه کورسک آتش گرفت
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، هریهوریوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به ایوانیوسکه، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سردینا-بودا، دروژبا، باچیفسک، ولفین، ولودیمیریوکا، اولکساندریوکا از منطقه سومی، اودی، استریلچا، ووفچانسک، نسترنه، چونیوکا، دووریچانسکی از ژنرال استارف اوکراین در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، کولودیازی، زاکیتنه، اسپیرنه، پازنو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مناطق Riznykivka، Kuzmynivka، Rozdolivka در منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، کرامیک، اوچریتینه، کارلیوکا، نتایلوف، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، نووکالینوو، اوچرتین، نووباخموتیوکا، اورلیوکا، لاستوچکین در منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوراخوف، هورهییوکا، پوبیدا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهیریا، شرباکی، لوبکووه، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مالا توکماچکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و میخایلیوکا، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان، وولدار، شوچنکو در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 64 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، سیورنه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، جنوب تا منطقه دونتسک انجام داد. ، در غرب Verbove و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
منابع به سی ان ان گفتند که تهدید امنیت ملی "توانایی روسیه بسیار نگران کننده و بی ثبات کننده" است.
ایستگاه رادیویی UVB-76 روسیه پس از تأخیر طولانی در چنین انتقالی، کلماتی را مخابره کرد.5 month ago
ایستگاه رادیویی UVB-76 روسیه پس از تأخیر طولانی در چنین انتقالی، کلماتی را مخابره کرد.
پهپاد در انبار نفت Pridonskoe در منطقه Voronezh سرنگون شد
3 نفر از جمله یک کودک و یک زن باردار کشته شدند و 12 نفر دیگر زخمی شدند در نتیجه بمباران روسیه در شهر سلیدوف
5 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد 9 پهپاد بر فراز مناطق ورونژ، بلگورود و دریای سیاه سرنگون شده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به اورلیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به اورلیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، کوستیانتینیوکا، پاراسکوویوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، لوادنه، نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Huliaipole، Chervone، Mala Tokmachka، Robotyne، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به دولینکا، ژوتا کروچا، مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، توکاریوکا، روماشکوه، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 52 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی یامپولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدا و منطقه نوومیکاپوریاچ در منطقه دونتسک انجام داد. ، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هرمیاچ، زاریچچیا، کورنوک، پاولیوکا در منطقه سومی، اودی، آلیسیوکا، کوزاچا لوپان، لوکیانتسی، ووچانسک، وترینارنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کروهله در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، ایوانیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داد.
در جهت باخموت ارتش روسیه کوردومیوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، نیویورک، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چاسیو یار حمله هوایی کرد.
President Biden: "For as long as I'm President, if Putin attacks a NATO ally, the United States will defend every inch of NATO territory"
President Biden blasts former President Trump on his NATO comments: "Can you imagine a former president of the United States saying that the whole world heard it The worst thing is he means it. No other President in our history has ever bowed down to a Russian dictator."
Big fire at residential house in Anapa, 420 residents evacuated
خسارت در گوردیفکا در منطقه کورسک در نتیجه گلوله باران5 month ago
خسارت در گوردیفکا در منطقه کورسک در نتیجه گلوله باران
5 month ago
وزارت امور داخلی روسیه کاجا کالاس، نخست وزیر استونی را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد