21 مارس 2023
2 month ago
پارلمان اروپا به تازگی به قطعنامه ای غیرالزام آور رای داد که خواستار تشکیل دادگاه بین المللی ویژه برای تعقیب جنایات تجاوزکارانه روسیه به اوکراین است و خاطرنشان کرد که باید نه تنها پوتین و رهبری روسیه، بلکه لوکاشنکا و رهبری در بلاروس را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
2 month ago
لاوروف: مسکو و مینسک برای "هر سناریویی" از سوی غرب آماده هستند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوپیوکا منطقه سومی؛ بودارکی، زملیانکی، هاتیشه، زلنه، ووچانسک، ترنووا، کراسنه، کامیانکا، چوهونیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک کوریلیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، ایوانیوکا، کروخمالنه، سینکیوکا، برستوف و تابایفکا در منطقه خارکف و همچنین استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، دروژلوبیوکا در منطقه خارکف و نوویهوریوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، بیلوهوریوکا، وسله، مایورسک، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا و دروژبا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، نولسکه، پروومایسکه، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، شرباکی، استپوف، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، برهوو، وسله، کاچکاریوکا، یانتارن و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، ورخنوکامیانسکه، سولدار، سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، اولکساندرو-شولتین، کوردومیوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا و پاراسکویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
Russian owner of cryptocurrency exchange Bitzlato arrested in Miami
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میکولایوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Rivne، Atynske، Iskryskivschyna و Novodmytrivka از منطقه Sumy و Veterynarne، Krasne، Lukyantsi، Neskuchne، Starytsya، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Rybalkyne، Bilyy Kolodyaz، Nesterne، Zemlyanky، Novomlyvkaivka، منطقه ژنرال کاملیانکی، کاملینک، ژنرال کاملیانسک، کاملیانسک نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف، کوتلیاریوکا، ویشنوو، ایوانیوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چروونوپیفکا، کرمینا، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا، زالیزن و نیویورک ارتش منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نووپیل را در منطقه دونتسک و تیمیریوکا، شرباکی، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، وودیانه، نولسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
وزارت امور خارجه:[email protected]: ما همچنان متعهد به حفظ کمک های امنیتی خود به اوکراین هستیم، زیرا اوکراین از مردم خود در برابر حملات وحشیانه روسیه دفاع می کند، مانند آنچه که همین آخر هفته در یک ساختمان آپارتمانی در دنیپرو در روز شنبه دیدیم، دور از خط مقدم.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، ورمیوکا، نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون سابلوکیفکا، کاچکاریوکا، اولهیوکا، تیاهینکا، اینهولتس و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، کراسنوپولیوکا، سیل، سولدار، بیلوهوریوکا، باخموت، پیونیچنه، کامیانکا، وودیان، نولسکه، مارینکا، پوبیدا منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا کراسنه، نسکوچنه، وسله، هاتیشه، ووفچانسک، نسترنه، زمیانکی، نووملینسک، دووریچنا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، ویشنوو در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، آندرییوکا، ماکییوکا، کرمینا، دیبرووا، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و لیمان، ویمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree