3 اکتبر 2023
مائو نینگ سخنگوی وزیر امور خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره گزارش های رسانه ای مبنی بر استقرار تسلیحات هسته ای تاکتیکی روسیه در بلاروس گفت: پنج کشور دارای سلاح هسته ای در ژانویه 2022 بیانیه مشترکی در مورد جلوگیری از جنگ هسته ای صادر کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، پاراسکوویوکا، نووکالینوو، کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه پوبیدا، نوومیخایلیوکا، وولدار، پرچیستیوکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسکه، چروونه، چاریونه، اوریخیف منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد. Respublikanets، Odradokamyaka، Tomaryne، Novosilka، Olhivka و Sadove از منطقه Kherson و شهرستان Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی سینکیوکا، بیلوهوریوکا و وسله، باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا هستند.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه نووواسیلیوکا، اوکراینسکه، سردینا-بودا، باچیفسک، اسمان، آتینسکه، بیلوپیلیا، ولفین، میروپیلسکه و پوکروفکا در منطقه سومی، لوبانیوکا، مالی پروخدی، پتروچاولو، لیپتسی، پتروچاولو، او را گلوله باران کرد. ایوانیوکا و ریدکودوب از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین کولودیازی، سیورسک، اسپیرنه و ویمکا در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، چاسیو یار، استوپوککی، الکساندرو-شولتین، اوزاریانیوکا، پیونیچنه و تورتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
2 نفر در نتیجه انفجار پهپاد در Kireevsk منطقه تولا زخمی شدند
6 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 85 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی سینکیوکا، کرمینا، بیلوهوریوکا و وییمکا، باخموت، بوهدانیوکا و پردتچین، کرامیک، آودییوکا، توننکه، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هورودیشه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید خارکیوکا، نووواسیلیوکا، اوکراینسکه و باچیفسک منطقه سومی، همچنین چروونا زوریا، وترینارن، استریلچا، کراسنه، نسکوچنه، ووچانسک، ویلچا و کراسنه پرشه از منطقه خارکف.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه پیشانه، دووریچنا، کوپیانسک و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین وییمکا و وسله از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، باخموت، چاسیو یار، استوپوککی، الکساندرو-شولتین، کوستیانتینیوکا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، ارتش روسیه آودییوکا، سیورنه، توننکه، نتایلوو، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا و پرچیستیوکا را در منطقه دونتسک گلوله‌بار کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون اولهیوسکه، مالینیوکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا و استپوف از منطقه زاپوریژژیا و خرسون، کوزاتسکه، لووو، ایوانیوکا، کومیشانی و کیزومیس از منطقه خرسون را بمباران کرد. گزارش
6 month ago
اوکراین می گوید روسیه از بلاروس به عنوان "گروگان" سلاح های هسته ای استفاده می کند
کاخ سفید: ما گزارش‌های مربوط به اعلامیه هسته‌ای روسیه را دنبال می‌کردیم
6 month ago
وزارت شرایط اضطراری گزارش داد که آتش سوزی در کارخانه "فرگات" در ووسکرسنسک در زمینی به مساحت 100 متر مربع محلی سازی شد.
6 month ago
پوتین: صنعت دفاعی فدراسیون روسیه به سرعت در حال توسعه است و قادر است سه برابر بیشتر از تجهیزات غرب به اوکراین مهمات تولید کند.
6 month ago
پوتین فکر می کند که انفجارها در خط لوله نورد استریم توسط سرویس های امنیتی ایالات متحده سازماندهی شده است
6 month ago
پوتین: در اول ژوئیه، ساخت تاسیسات ذخیره سازی سلاح های هسته ای تاکتیکی را در بلاروس تکمیل خواهیم کرد.
6 month ago
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای روس خود، بر لزوم توقف فوری درگیری در اوکراین تاکید کرد و از پوتین به خاطر موضع مثبتش در مورد تمدید ابتکار غلات دریای سیاه تشکر کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هورودیشه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. خارکیوکا، استودنوک، ایسکریسکیوشینا، وروژبا، بیلوپیلیا، ریچکی و میروپیلیا از منطقه سومی، همچنین باسووه، وترینارنه، کوزاچا لوپان، هوپتیوکا، کراسنه، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، آمبارن و توپولی منطقه خارکف، - برای ستاد کل ارتش اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کامیانکا، دووریچنا، هریانیکیوکا، زاپادنه، کوپیانسک، پیشانه و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین ترنی و اسپیرنه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ارتش روسیه در جهت باخموت، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، پردتچین، اولکساندرو-شولتینه، زالیزن، پیونیچنه و تورتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه آودییوکا، توننکه، نتایلوو، لاستوچکینه، هئورهییوکا، ماریینکا، پوبیدا، نوومی‌خایلیوکا، نوومی‌خایلیوکا، ووهلدار، پره‌چیستیوکا، صبح ناحیه ژنرال دونچسسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش
6 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسک، مالینیوکا، چروون، هولیایپوله، زالیزنیچن، هولیایپیلسکه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیو، نووآندرییوکا، و بیلاووژیکا، و بالوآندریویوکا، و استپوویکا، بالونژیکا، و بالینیوکا و استپوویکا را بمباران کرد. و Kherson ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید در صبح گزارش
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین 59 حمله روسیه را در نزدیکی جنگلداری سربریانسکه، هریانیکیوکا، سینکیوکا، دیبرووا، بیلوهوریوکا و اسپیرنه، باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و استوپوککی در منطقه دونتسک، کرامیک، استپووکا، سینوووووو، ماریک، استپوووکا، سینوووو، و. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 نفر در نتیجه حملات هوایی روسیه در بیلوپیلا در منطقه سومی کشته شدند6 month ago
2 نفر در نتیجه حملات هوایی روسیه در بیلوپیلا در منطقه سومی کشته شدند
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. زاروتسکه و پوپیوکا از منطقه سومی، همچنین موروزوا دولینا، استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، ترنووا، استاریسا، زملیانکی، کریدیانکا، ویلخواتکا، شویاکیفکا، آمبارنه و بولوهیوکا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree