28 نوامبر 2023
4 month ago
پوتین مدعی است که ارتش روسیه از مهمات خوشه ای در اوکراین استفاده نکرده است
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، مه زالیزنی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Boyaro-Lezhachi، Bilokopytove و Prohres از منطقه Sumy و Sotnytskyy Kozachok، Kozacha Lopan، Veterynarne و Krasne از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ولفین در منطقه سومی و اوستینیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، کراسنه پرشه، کولودیازنه، زاپادنه، نووملینسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک حمله هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، تورسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، وسله، ایوانو-داریوکا، فدوریوکا و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مارکوف، کرومووه، دیلیوکا، واسوکیوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا و دیلییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نولسکه، پروومایسکه، استپووه، سیورنه و آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، کاترینیوکا و هئورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه Velyka Novosilka، Vuhledar، Prechystivka، Zolota Nyva و Blahodatne را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بلاهوداتنه، ماکاریوکا و ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه لوادنه، نووداریوکا، هولیایپوله منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ایوانیوکا، کوتسوروب منطقه میکولایف؛ Dniprovske، Zolota Balka، Molodizhne، Romashkove، Kizomys منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکیلسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 39 درگیری جنگی با نیروهای روسیه در جنوب به نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک، شرق به وسله در منطقه دونتسک، جنوب غرب تا آندرییوکا در منطقه دونتسک، در نزدیکی پروومایسک، مارینکا، نوومی‌خایلیوکا داشته است. گزارش صبحگاهی
The head of Chechnya Ramzan Kadyrov and the head of Dagestan Sergey Melikov accused law enforcement officers of unprofessionalism due to a raid on a house of worship in Kotelniki near Moscow
پرتاب موشک از بلگورود، قبل از انفجار در منطقه خارکف گزارش شده است4 month ago
پرتاب موشک از بلگورود، قبل از انفجار در منطقه خارکف گزارش شده است
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، کامین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. بیلوکوپیتوف، مالوشینه، بویارو-لژاچی از منطقه سومی و کوزاچا لوپان، نسکوچنه، موروخووتس، ترنووا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، کامیانکا، کیسلیوکا، برستوو، فیهولیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، فدوریوکا، وسله در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه دروژبا، واسوکیفکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا، پیونیچنه و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به استوپوککی و دیلیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، کرامیک، لاستوچکینه، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودیوکا و پروومایسکه انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ماکاریوکا، نوووکراینکا، بلاهوداتنه و بوهویاولنکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، مالا توکماچکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، بیلوهریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. آنتونیوکا، تیاهینکا، چورنوبایوکا، میکیلسکه، کیزومیس منطقه خرسون و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا و هروزووه و کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 32 درگیری جنگی با نیروهای روسی از غرب به دیبرووا در منطقه لوهانسک و شرق به نووسادوو، نزدیک برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
4 month ago
In Moscow, the police detained a former FSB colonel, and now the administrator of the telegram channels "Kremlin laundress". Mikhail Polyakov is suspected of extortion from influential politicians and businessmen
4 month ago
فرماندهی ناوگان دریای سیاه به دریانوردان در مورد خطر مین در مسیر کشتیرانی در شمال غربی دریای سیاه هشدار داد - وزارت دفاع روسیه
4 month ago
رئیس FSB Bortnikov گزارش داد - کرملین، پوتین با اعضای دائم شورای امنیت فدراسیون روسیه در مورد اقدامات اضافی برای محافظت از تاسیسات حیاتی بحث و گفتگو کرد.
پسکوف سخنگوی کرملین می گوید PMC واگنر هرگز وجود نداشته و در زمینه حقوقی وجود ندارد4 month ago
پسکوف سخنگوی کرملین می گوید PMC واگنر هرگز وجود نداشته و در زمینه حقوقی وجود ندارد
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسیه در شرق تا نوسکه در منطقه لوهانسک و شرق ترنی منطقه دونتسک، برخیوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا داشته است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کمین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Pokrovka، Ryasne، Velyka Pysarivka منطقه Sumy و Muravske، Oliynykove، Riznykove، Bolohivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وترینارن منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه استرویوکا، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، چاسیو یار، اولکساندرو-شولتین، دیلییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.