31 مارس 2023
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. استاریکوو، شالیهین، ولفین، پوپیوکا، باسیوکا و پتروشیوکا از منطقه سومی و استریلچا، زلنه، آمبارنه و هاتیشه در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار و باخموت منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، زلنه پل و نوووپیل در منطقه دونتسک و هولیایپوله، هولیایپیلسکه، چاریون، شرباکی و استپوف از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، زولوتا بالکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا، چرونوپوپیوکا، کوزمینه در منطقه لوهانسک و سولدار، بیلوهوریوکا، پیدهرودنه، باخموت، کلیشچییوکا، وودیان، کوردومیوکا، مایورسک، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا و هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. کورنوک، کوچریوکا، استودنوک، بونیاکین، آتینسکه، کیندراتیوکا و میروپیلیا در منطقه سومی، همچنین استاریتا، چوهونیوکا، میلوو، کولودیازنه و نووملینسک از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، پرشاترونوو، ایوانیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا و میاسوژاریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، کوزمینه، چروونوپیفکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، دیلییوکا، دروژبا، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، نولسکه، هئورهییوکا، ماریینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا دوروژنیانکا، چاریونه، بیلوهیریا، مالی شرباکی، استپوو و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و اولکسییوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت خرسون، ارتش روسیه شهرک های ساحل راست رودخانه دنیپرو را گلوله باران کرد، شهر خرسون با MLRS گلوله باران شد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Stelmakhivka و Chervonopopivka منطقه لوهانسک و Soledar، Krasna Hora، Pidhorodne، Bakhmut، Klischiyivka، Vodyane، Pervomayske، Krasnohorivka، Maryinka، Pobyeda و Novomykhaylivka در منطقه ژنرال استاف اوکراین، دفع کرد. گزارش صبحگاهی
پرتاب موشک در منطقه بلگورود گزارش شده است
دفتر ثبت نام نظامی در براتسک به آتش کشیده شد2 month ago
دفتر ثبت نام نظامی در براتسک به آتش کشیده شد
گزارش ها از انفجار در شبکین در منطقه بلگورود2 month ago
گزارش ها از انفجار در شبکین در منطقه بلگورود
پدافند هوایی در منطقه Valuyki در منطقه بلگورود فعال است
خسارت در روستای نوا تاولژانکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا استارچیا و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد و از پهپاد جنگی در نزدیکی اولکساندریوکا استفاده کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، پلوشانکا، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله‌بار کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، دیلییوکا، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، نولسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا و خرسون آنتونیوکا، چاریونه، دوروژنیانکا، اینژنرن، بیلوهیریا، اولکسییوکا، مالی شرباکی، استپوو و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، سولدار، باخموت، زالیزن، پروومایسکه، وودیان و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
پرتاب موشک در منطقه بلگورود2 month ago
پرتاب موشک در منطقه بلگورود
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا استریلچا، بوچکووه، کومیساروف، کراسنه، زلن، آمبارنه، بوهرواتکا، هاتیشه و اودرادنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree