14 جولای 2024
2 month ago
دبیر شورای امنیت ایران برای شرکت در نشست امنیتی وارد سن پترزبورگ شد، برنامه دیدار با پاتروشف - سفارت ایران
چین اتهامات آمریکا مبنی بر حمایت از ارتش روسیه را محکوم کرد و آنها را "بی اساس" توصیف کرد.
Iran's government claims the upgraded Bavar-373 "matches or even surpasses" the capabilities of Russia's advanced S-400 missile system
2 month ago
ارتش اوکراین 62 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی و تورسکه در منطقه دونتسک، زولوتاریوکا، اسپیرنه، وییمکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا از منطقه دونتسکیوکا، نووومانس، داشت. و Netaylove از منطقه دونتسک، Heorhiyivka، Novomykhaylivka، Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک، Krynky از منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، اولکسییوکا، میروپیلسکه، استپوک منطقه سومی را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، نووباخموتیوکا، اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوووکالینوو، بردیچی، اولکساندروپیل، سمنیوکا، ایلینکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، نوومیخایلیوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به سنکووه منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، لوو، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووبریسلاو و بریسلاو در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
برج تلویزیون در خارکف پس از حمله هوایی روسیه تا حدی فروریخت
پرتاب موشک بر فراز بلگورود
آتش سوزی بزرگ در ورونژ - کارخانه الکترومکانیکی ELMASH در آتش سوخت
2 month ago
در نتیجه حمله به پست پلیس در کاراچایفسک، 2 پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند
2 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه در منطقه لوهانسک، نووسادوو، یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار، استوپوککی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، استپوک، توریا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا در منطقه سومی، وترینارنه، هاتیشه، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، نووباخموتیوکا، اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سولویوو، اولکساندروپیل، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، لوو، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به وسله منطقه خرسون حمله هوایی کردند.
2 month ago
ارتش اوکراین 65 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، اوچرتینه، بردیچی، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئوریویوکا، و نوووکامیانسک منطقه دونتسک داشت. ، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
انبار نفت لوک اویل در روستای کاردیموو در منطقه اسمولنسک هدف پهپادها قرار گرفت2 month ago
انبار نفت لوک اویل در روستای کاردیموو در منطقه اسمولنسک هدف پهپادها قرار گرفت
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی است 50 پهپاد در مناطق بلگورود، بریانسک، کورسک، تولا، اسمولنسک، ریازان، کالوگا و مسکو سرنگون شده است.
ایستگاه فرعی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در منطقه مالویاروسلاتس در منطقه کالوگا آسیب دید2 month ago
ایستگاه فرعی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در منطقه مالویاروسلاتس در منطقه کالوگا آسیب دید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه چروون، بیلوهیریا، شرباکی، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به ایوانیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کردند.