12 جولای 2024
4 month ago
Navalny's allies say was due to be swapped for a convicted hitman for Russia's security service in Germany
4 month ago
Serbia cracks down on anti-war Russians living in the Balkan country
4 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Novodarivka، Malynivka، Mala Tokmachka و Robotyne منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Orikhiv، Mala Tokmachka، Robotyne در منطقه Zaporizhzhia انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون نووتیاینکا، تیاهینکا، کرینکی، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 81 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیفسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، سیورنه، استپوف، بردیچی، لاستوچکینه، نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، و کرانووهبیاریف، منطقه دونتسک، هئورهیوف داشت. از منطقه دونتسک، Robotyne، Huliaipilske منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به وسله منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کوردومیوکا، کلیشچییوکا، نیویورک و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، کوردومیوکا، مایورسک، پیونیچن و زالیزنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، اوچرتینه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نیویورک، اوچرتین، ژلان، بردیچی، لاستوکین، یاسنوبرودیوکا، نتایلوف منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا و ولودیمیریوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پرهچیستیوکا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوروژاین و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه Mkhy، Buchky، Mykhalchyna Sloboda در منطقه Chernihiv، Volfyne، Popivka در منطقه Sumy، Kozacha Lopan، Strilecha، Hatysche در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به یمن منطقه سومی حمله هوایی کردند.
4 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه بلگورود خبر داد
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، اوچرتینه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به شهرهای اولکساندروپیل، نووسلیوکا پرشا، بردیچی، سمنیوکا، نووباخموتیوکا، اورلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پرهچیستیوکا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوروژاین و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Robotyne، Mali Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون نووتیاینکا، تیاهینکا، کرینکی، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا، نیویورک و دیلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 69 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، لاستوچکینه، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، جنوب به منطقه زولوتا نیوا در دونتسک داشت. منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
ویاچسلاو لبدف، رئیس دادگاه عالی فدراسیون روسیه درگذشت
آتش سوزی بزرگ در کارخانه متالورژی لیپتسک در نتیجه حمله پهپاد4 month ago
آتش سوزی بزرگ در کارخانه متالورژی لیپتسک در نتیجه حمله پهپاد
پدافند هوایی روسیه مدعی شد که دومین پهپاد را در منطقه تولا سرنگون کرده است
پدافند هوایی یک پهپاد را بر فراز منطقه تولا سرنگون کرد - مقامات محلی
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و نووتیاینکا، ولتنسک، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه منطقه دونتسک، لاستوچکینه، سیورنه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا، پوبیدا در منطقه دونتسک، روباتین در منطقه بانک زاپوریژاستیا، داشت. در گزارش عصر، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، پروهرس منطقه چرنیهیو و سردینا-بودا، نووولودیمیریوکا، آتینسکه، ولفین، هرابوفسکه، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی، اودی، استریلچا، ووچانسک، ژنرال توپولیورکی، بوخندارک را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.