12 جولای 2024
Russian hackers had access to email accounts of top Microsoft executives for more than a month, company says
Microsoft disclosed today that the Russian SVR popped "members of our senior leadership team and employees in our cybersecurity, legal, and other functions, and exfiltrated some emails and attached documents
بایدن: اگر ما کنار برویم و روسیه بتواند یورش خود را حفظ کند و اوکراین را نابود کند، فکر می‌کنید در کشورهای بالکان چه اتفاقی می‌افتد، فکر می‌کنید از لهستان تا مجارستان چه اتفاقی خواهد افتاد؟
5 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا لیسکیوشینا، کارپوویچی، هرمیاچ، خرینیوکا، دیبرووا در منطقه چرنیهیو، زاپسیلیا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووفچانسک، ووچانسکی خوتوری، بودارکی منطقه خارکف را گلوله‌بار کرد. گزارش عصر
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، استپوو، آودییوکا، سیورنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، ووهلدار، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، روبوتین، پیاتیخاتکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، آنتونیوکا، برهوو در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاویوکا، تاباییوکا، برستوو در منطقه خارکف، جنگلداری ترنی و سربریانسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، آندرییوکا و کلیشییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، جنوب تا منطقه توننکه و پرینسک انجام داد. ، Maryinka و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، از غرب تا Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
سی ان ان به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا و اروپا: جنگ در اوکراین ممکن است از دو تا پنج سال طول بکشد
Despite the unfolding crisis, Novosibirsk’s Mayor’s Office reportedly banned residents from organizing protests over the outages
Iran-backed Houthis promise safe passage for Chinese, Russian ships transiting through Red Sea
5 month ago
هیئت حماس به ریاست موسی ابومرزوق با میخائیل بوغدانوف نماینده روسیه در خاورمیانه در مسکو دیدار کرد.
5 month ago
آتش سوزی کوچک در پالایشگاه ریازان گزارش شد
5 month ago
مقامات محلی می گویند 2 هواپیمای بدون سرنشین در منطقه بریانسک سرنگون شدند، بدون آسیب
5 month ago
4 مخزن با بنزین در کلینتسی منطقه بریانسک آتش گرفته است
ارتش روسیه شب گذشته به میرنوهرد حمله موشکی کرد
آتش سوزی در انبار نفت در کلینتسی، منطقه بریانسک5 month ago
آتش سوزی در انبار نفت در کلینتسی، منطقه بریانسک
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، ماسوتیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هولوبیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ورمیوکا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وودیان منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، چاریونه، نووآندرییوکا، شرباکی، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، زمییوکا، تیاهینکا، ایوانیوکا، سادوو، آنتونیوکا، چورنوبایفکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 114 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاویوکا، تاباییوکا، برستوو در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، جنگلداری سربریانسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا از دونتسک، نووکالینووووکا، نوووکالیووکا، نوووکویس، نوووکالیوکا، نوووکالیوکا، نووووووکا و نوووکالیوکا در منطقه دونتسک داشته است. منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Maryinka و Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، از غرب به Staromayorske و از جنوب به Urozhayne در منطقه دونتسک، از غرب به Verbove و Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید در گزارش عصر
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، اورلیوکا، آودییوکا، سیورنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی در منطقه چرنیهیو، رادیانسکه در منطقه سومی، استوهنی، اودی، استاریتا، ووفچانسک، بوچکووه، نسترنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووچانسک و میکولایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌داری سربریانسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
Today in Stary Oskol there was a short circuit at the electrical substation in the locomotive depot
Treasury: Hennesea Holdings ltd is beneficial owner of 18 vessels, including one previously identified as transporting Russian crude priced above $60/barrel
5 month ago
پس از آنکه نیروهای مسلح روسیه هتلی در خارکف را تخریب کردند و ادعا کردند شبه نظامیان فرانسوی در آنجا حضور دارند، وزارت امور خارجه روسیه سفیر فرانسه در روسیه را احضار کرد.
.@CMC_NATO راب بائر معتقد است که روسیه در اوکراین چیره نمی‌شود، و به جزئیات "دستاوردهای" کیف می‌پردازد. او می‌گوید همه روسای نظامی که این هفته در ناتو ملاقات کردند، متعهد به حمایت مستمر شدند. او یادآوری می کند که تقویت اوکراین در میدان نبرد "صدقه نیست".
2 مرد جوان برای تجمع روز گذشته در بایمک دستگیر شدند
5 month ago
Lavrov: We consider that American ideas regarding strategic stability are unacceptable
5 month ago
Lavrov: Work must be done to establish a Palestinian state, and Israel must realize the importance of this matter
انفجارهایی در سن پترزبورگ گزارش شده است