28 نوامبر 2023
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، کرومووه، ایوانیوسکه، چاسیو یار، کلیشچییوکا، الکساندرو-شولتین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا اوچرتین، بردیچی، استپووه، آودییوکا، توننکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، هاستر، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، نوووکراینکا، پرهچیستیوکا، ماکاریوکا و زلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Zmiyivka، Lvove، Tokarivka، Antonivka، Veletenske، استانیسلاو منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ریونوپیل در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی از جنوب به نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، از غرب به نووودیان و از جنوب به دیبرووا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا و بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا، - ستاد کل نیروهای مسلح داشت. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هیرسک، کارپوویچی، میخالچینا اسلوبودا، چایکینه در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Vovkivka، Myropillya، Ryasne از منطقه Sumy و Odnorobivka، Udy، Vovchansk، Okhrimivka، Zemlyanky منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک اودرادنه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، ماسوتیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، برستوف، وسله و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
سرویس مطبوعاتی راه آهن روسیه گزارش داد که شرکت راه آهن روسیه در حال بازیابی عملکرد اپلیکیشن موبایل و وب سایت این شرکت پس از یک حمله سایبری است.
4 month ago
یک نارنجک در نزدیکی بخش وزارت امور داخلی لفورتوو در مسکو کشف شد
4 month ago
Four residents of the Republic of Tyva were diagnosed with anthrax
FSB مردی را در ساخالین بازداشت کرد و او را به فعالیت خرابکارانه از طرف اوکراین متهم کرد.
4 month ago
روسیه منطقه خارکف را با سامانه پدافند هوایی اس-300 هدف قرار داد. سرهی ملنیک، رئیس پادگان نظامی خارکف، گزارش داد که برخی از موشک ها در منطقه بلگورود منفجر شدند.
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
4 month ago
نیروگاه Luzhskaya TEC در ولیکی نووگورود در آتش سوخت
یک پهپاد در روستای ترویسا در منطقه مسکو پیدا شد4 month ago
یک پهپاد در روستای ترویسا در منطقه مسکو پیدا شد
4 month ago
نیروهای دفاعی اوکراین مرز شمالی را در ارتباط با رویدادهای نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا تقویت می‌کنند - فرمانده نایف
4 month ago
میگ 31 ناوگان روسیه در اقیانوس آرام در کامچاتکا سقوط کرد، عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
4 month ago
میگ 31 روسی از رادارها در کامچاتکا ناپدید شد
A court in Grozny sentenced Zarema Musaeva, wife of ex-judge Saydi Yangulbaev, to 5.5 years in prison in a case of violence against a government official and fraud
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در جنوب به نووسلیفسکه، نوووودیان، از غرب به دیبرووا در منطقه لوهانسک و شمال شرق جنگل سربریانسکی و در نزدیکی وسله در منطقه دونتسک، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، از غرب به یاهیدن، ایوانیوسکه و جنوب شرقی بیلاینسک داشت. هورا منطقه دونتسک، مارینکا، ریونوپیل منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه باچیفسک، خودینه، کاترینیوکا در منطقه سومی و وترینارنه، کوزاچا لوپان و بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در شهر سومی و نزدیک کاترینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه پترو-ایوانیوکا، نووملینسک، کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نوشکه و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، برستوو و روزدولیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت کراماتورسک، کوستیانتینیوکا، واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، پردتچین و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، آودیوکا، سیورنه، وودیان و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هاستر و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه بلاهوداتنه، ووهلهدار، بوهویاولنکا، شاختارسکه و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بلاهوداتنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه هولیایپیلسکه، بیلوهریا، مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Marhanets، Nikopol منطقه Dnipropetrovsk; آنتونیوکا منطقه خرسون و شهر خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
FSB مردی را در تیومن بازداشت کرد و او را متهم کرد که مامور اوکراینی است
4 month ago
آژانس حمل و نقل هوایی فدرال گزارش داد فرودگاه ونوکوو کار خود را از سر گرفته است.
روزنامه نگار یلنا میلاشینا و وکیل الکساندر نموف در چچن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به گفته کمیته ضد شکنجه، قربانیان برای شرکت در حکم نهایی زارما موسایوا به گروزنی پرواز کردند. در مسیر فرودگاه خودروی آنها توسط افراد مسلح مسدود شد.
یکی از پهپادها به گاراژی در روستای کریوشینو در نیومسکو سقوط کرد - منبع. سپس آتش سوزی شروع شد. از تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست
4 month ago
انفجارهای بیشتری در نوایا مسکوا گزارش شده است
پهپاد در نزدیکی کوبینکا در نزدیکی مسکو سرنگون شد
4 month ago
به گزارش روزاویاتسیا، محدودیت های تردد هواپیما در فرودگاه ونوکوو تا ساعت 08:00 تمدید شد. سایر فرودگاه های مسکو و منطقه مسکو به طور عادی کار می کنند.
4 month ago
سرویس‌های اورژانس به ریانووستی گفتند که دو پهپاد در نیومسکو نزدیک روستای والوئوو سرنگون شدند، هیچ آسیب یا آسیبی ندیدند.