2 آوریل 2023
1 month ago
ایمیل‌های فاش شده نشان می‌دهد که یک گروه لابی مرتبط با کرملین به چندین سیاستمدار اروپایی برای ترویج سیاست‌های طرفدار روسیه پرداخت‌هایی ارائه کرده است. مشروعیت بخشیدن به الحاق کریمه در میان آنها
1 month ago
Assad's forces bombard with heavy artillery the outskirts of the town of Al-Bara in rural Idlib
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، پاراسکوویوکا، وسله، باخموت و ایوانیوسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، توننکه، وسله، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخرووکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون ارتش روسیه ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپیلسکه و کامیانسکه از منطقه زاپوریژژیا، همچنین خرسون، زولوتا بالکا، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، میلوو، برهونکا، نووتیاهینکا و کیزومیس از منطقه خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، میکولایوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه و کوردومیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، هرمیاچ و یلین را در منطقه چرنیهیو گلوله باران کرد. Muraveyna، Tovstodubove، Studenok، Katerynivka، Vovkivka و Volfyne از منطقه Sumy و Veterynarne، Kozacha Lopan، Strilecha، Hlyboke، Zelene، Starytsa، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Vovchanski Khutory، Okhrimivka منطقه ژنرال Kharmivinsk، و Novoffrk اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، هولوبیوکا، کوپیانسک، کوچریوکا، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و تورسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
پوتین غرب را تهدید کرد که واکنش روسیه به تامین خودروهای زرهی محدود به خودروهای زرهی نخواهد بود
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا، کروخمالنه، پیشانه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، پردتچین، استوپوککی، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا سیورنه، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه بریسلاو، آنتونیوکا و خرسون و همچنین دمیتریوکا در منطقه میکولایف را در جهت خرسون گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Novoselivske، Ploschanka، Nevske، Chervonopopivka، Dibrova، Kuzmyne و Bilohorivka در منطقه لوهانسک و Spirne، Bilohorivka، Vasukivka، Blahodatne، Krasna Hora، Bakhmut و Klischiyivka - For General Staces of Donetsk اوکراین می گوید. در گزارش صبح
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی و یلین منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. موراوینیا، کاترینیوکا، ووکیوکا، اولکساندریوکا و ولفین از منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، هلیبوکه، زلنه، نسکوچنه، ترنووا، اوهیرتسو، استاریتا، ووچانسک و بودارکی از منطقه خارکف - گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید.
1 month ago
اتریش چهار دیپلمات روس را به دلیل "رفتارهای مغایر با توافقات بین المللی" اخراج می کند.
اورسولا فون در لاین: خوشحالم که به کیف برگشتم، چهارمین بار از زمان تهاجم روسیه. این بار، با تیم کمیساریای من. ما اینجا با هم هستیم تا نشان دهیم که اتحادیه اروپا مثل همیشه محکم در کنار اوکراین ایستاده است. و برای تعمیق بیشتر حمایت و همکاری1 month ago
اورسولا فون در لاین: خوشحالم که به کیف برگشتم، چهارمین بار از زمان تهاجم روسیه. این بار، با تیم کمیساریای من. ما اینجا با هم هستیم تا نشان دهیم که اتحادیه اروپا مثل همیشه محکم در کنار اوکراین ایستاده است. و برای تعمیق بیشتر حمایت و همکاری
1 month ago
رئیس جمهور منتخب چک @general_pavel: اوکراین از نظر اخلاقی و عملی آماده پیوستن به ناتو پس از پایان جنگ است. ارسال هواپیما به اوکراین "تابو نیست"، اما در زمان لازم برای انجام آن مفید نیست. پوتین "امروز می تواند به جنگ پایان دهد". اما روسیه خواهان صلح است
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه روژکوویچی، باسیوکا، اولکساندریوکا و هرابوفسکه در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، هلیبوکه، زلنه، نسکوچنه، اوهیرتسوه، ووچانسک، استارجیتا و بودارکی از ژنرال استارف اوکراین در فورسس را بمباران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، ایوانیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و کوالیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، پردتچین، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، توننکه، سیورنه، آودییوکا، وودیان، هورهییوکا، مارینکا و پوبیدا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، نوووکراینکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار و میکیلسکی داچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree