14 جولای 2024
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیمای روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، ولفین، لوکنیا، میروپیلیا و استپوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به خلیبوروب در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، پودولی منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نووسادوو در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، نووی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، نتایلوف، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بردیچی، اومانسکه، سمنیوکا و یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اومانسکه و ورخنوتورتسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومیخیلیوکا، وودیان، ولودیمیریوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
At Sivershchyna and Slobozhanschyna directions Russian army shelled Pavlivka, Vysoke of Chernihiv region, Vorozhba, Seredyna-Buda of Sumy region. Russian aviation conducted airstrikes at Volfyne and Pavlivka of Sumy region, Zahryzove, Borova of Kharkiv region, - General Staff of Armed Forces of Ukraine says in the evening report
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 60 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رزدولیوکا، نووی، اوپیتن، آندرییوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووکالینوو، نووباخموتیوکا، هِی‌واکیوووو، نووباخموتیوکا، نِوُوباخموتیوکا، نِه‌ووووو داشت ivka ، اوروژاین از منطقه دونتسک، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، نوسکه منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
NSC Spokesperson: We strongly condemn the Iranian seizure of the Portuguese flagged, British-owned MSC AIRES in international waters. The crew is comprised of Indian, Filipino, Pakistani, Russian & Estonian nationals. We call on Iran to release the vessel & its international crew immediately
Russia's FM Lavrov spoke with his Iranian counterpart and condemned the Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus, amid the regional tensions over Iran's threats to retaliate3 month ago
Russia's FM Lavrov spoke with his Iranian counterpart and condemned the Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus, amid the regional tensions over Iran's threats to retaliate
A Russian ship carrying weapons and logistic equipment to Moscow’s Africa Legion arrived in the Libyan eastern port of Tobruk, sources say
ایالات متحده و بریتانیا صادرات فلز روسیه را محدود کردند - وزارت خزانه داری آمریکا، مقامات بریتانیا ممنوعیت های جدیدی را علیه آلومینیوم، مس و نیکل منشاء روسیه صادر کردند.3 month ago
ایالات متحده و بریتانیا صادرات فلز روسیه را محدود کردند - وزارت خزانه داری آمریکا، مقامات بریتانیا ممنوعیت های جدیدی را علیه آلومینیوم، مس و نیکل منشاء روسیه صادر کردند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه پلوخف، یانژولیوکا، سمنیوکا در منطقه چرنیهیو، وروژبا، مارچیخینا بودا، یاستروبین منطقه سومی، کوزاچا لوپان، استریلچا، زملیانکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به شهر سومی، لیپتسی و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ورمیوکا در منطقه دونتسک و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 81 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، وییمکا، روزدولیوکا، چاسیو یار، منطقه ایوانچیف داشت., Novokalynove, Novobakhmutivka, Berdychi, Pervomayske و Netaylove از منطقه دونتسک, Heorhiyivka, Novomykhaylivka, Kostyantynivka, Vodyane در منطقه دونتسک, Staromayorske منطقه دونتسک, Krynky از منطقه Kherson, حتی برای گزارش ستاد کل ارتش اوکراین می گوید:
LAUNCH of a suborbital missile test from GTsMP-4 (Kapustin Yar) near Volgograd in Russia to the GNIIP-10 range at Sary Shagan, Kazakhstan at about 1600 or 1630 UTC Apr 12. Apogee at least 1000 km, observed widely across the Middle East. Yellow straight line shows approx path
کارمند سابق سرویس امنیتی اوکراین واسیلی پروزوروف در انفجار بمب در خودروی خود در نزدیکی مسکو زخمی شد.3 month ago
کارمند سابق سرویس امنیتی اوکراین واسیلی پروزوروف در انفجار بمب در خودروی خود در نزدیکی مسکو زخمی شد.
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه چوهویف در منطقه خارکف
The water level in the Ural River in Orenburg rose to 1143 cm - Mayor Sergei Salmin Mayor appealed to residents of the Grand Park residential complex, the villages named after Kuibyshev and Solnechny, 23 microdistricts, Uralskaya, Donguzskaya streets, Aviagorodok and Ovchiny Gorodok districts with a call to urgently evacuate
3 month ago
Russian Foreign Ministry: Slovenian ambassador summoned due to the expulsion of an employee at the Russian embassy
2 پهپاد بر فراز واحد نظامی در شهر کویلکینو در منطقه موردویا روسیه سرنگون شد