14 جولای 2024
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووسلیوکا پرشا، پروومایسکه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاینا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در کوراخوف، کراسنوگریوکا، نوومیخایلیوکا، وودیان، استارومایورسکه و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چاریونه، بیلوهیریا، روبوتین، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در لوادنه، مالا توکماچکا، اوریخیف، روبوتین منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، توکاریوکا، کرینکی، ایوانیوکا، لووو، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مولودیژن منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 86 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و تابایفکا، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، نوومیخایوکا، و نوومیخایوکا در منطقه دونتسک داشت. از جنوب به وولدار، استارومایورسکه و اوروژاین در منطقه دونتسک، مالینیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا در منطقه چرنیهف، زنوب-تروبچفسک، سردینا-بودا، استارا هوتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، هاتیشه، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به چرناتسکه، چویکیوکا، خراپیوشینا، هرابوفسکه، یوناکیوکا در منطقه سومی و بولوهیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ویمکا و وسله در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
5 نفر در اثر گلوله باران در سوزمکا در منطقه بریانسک زخمی شدند
خودروی متعلق به سرگت کونکیف، عضو مظنون PMC واگنر و جنایتکار جنگی در کراسنویارسک به آتش کشیده شد/منفجر شد.
یک پهپاد در نزدیکی روستای رازومنوی در منطقه بلگورود سرنگون شد4 month ago
یک پهپاد در نزدیکی روستای رازومنوی در منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
After a large-scale failure in Telegram in Russia, social networks Instagram and X (Twitter), blocked in Russia, started working without a VPN - Shot
4 month ago
لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو معتقد است که پیشنهاد زلنسکی به روسیه برای حل و فصل یک اولتیماتوم است.
4 month ago
روسیه قصد دارد صادرات بنزین را حداقل به مدت 6 ماه به دلیل کمبود در این کشور ممنوع کند. آنها به "تعمیرات برنامه ریزی نشده" در پالایشگاه های نیژنی نووگورود و ولگوگراد اشاره می کنند.
4 month ago
مقامات می گویند که انفجارهایی در کورسک به دلیل فعالیت های هوانوردی گزارش شده است
مشکلات گزارش شده در تلگرام4 month ago
مشکلات گزارش شده در تلگرام
4 month ago
کرملین گفته است که اگر ائتلاف غربی نیروهای خود را برای جنگ در اوکراین بفرستد، درگیری بین روسیه و ناتو اجتناب ناپذیر خواهد بود." سخنگوی، به خبرنگاران گفت
4 month ago
2 پهپاد بر فراز منطقه کلینتسی در منطقه بریانسک سرنگون شد
4 month ago
مکرون: پیروزی بر روسیه برای امنیت اروپا ضروری است
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، پردتچین، نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، پولتاوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپوو منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووسلیوکا، لوبیمیوکا در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داده است.
ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و زولوتا بالکا، ایوانیوکا، سادوو، بیلوزرکا، تومینا بالکا، استانیسلاو منطقه خرسون، اوچاکف از منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بلشنیا، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، زنوب-نوهورودسکه، سردینا-بودا، میکیتسکه، شالیهین، پاولیوکا، خوتین، پوپیوکا در منطقه سومی، هوریف کوزاچانوچوک، هوریف کوزاسکیچوک، ووکایوکا، را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوا سیچ در منطقه سومی و ولیکی بورلوک در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوروژاین و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ایوانیوکا، تابایفکا، سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، منطقه کراومیکلیکایف، نوولسکه منطقه دونتسک، نوومیکلیکایف داشت., Heorhiyivka, Pobyeda منطقه دونتسک, Robotyne of Zaporizhzhia, - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 کارگر در حال ساخت خطوط دفاعی در نزدیکی روستای پوچائوو در منطقه بلگورود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شدند4 month ago
3 کارگر در حال ساخت خطوط دفاعی در نزدیکی روستای پوچائوو در منطقه بلگورود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شدند
نخست وزیر بلژیک: در پاریس با رئیس جمهور امانوئل مکرون برای تسریع و افزایش حمایت ما از اوکراین، رئیس جمهور @ ZelenskyyUa و مردم شجاع اوکراین برای آزادی ما می جنگند. ما بیشتر فراهم خواهیم کرد تا بتوانید در این جنگ تجاوزکارانه علیه روسیه پیروز شوید
4 month ago
یک پهپاد بر فراز منطقه ویگونیچی در منطقه بریانسک سرنگون شد
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه بلگورود خبر داد
پوتین فرمانی مبنی بر سازماندهی مجدد مناطق نظامی امضا کرد، بخش‌های اشغالی اوکراین به منطقه نظامی جنوبی و منطقه نظامی غربی به مناطق نظامی لنینگراد و مسکو تقسیم خواهد شد.4 month ago
پوتین فرمانی مبنی بر سازماندهی مجدد مناطق نظامی امضا کرد، بخش‌های اشغالی اوکراین به منطقه نظامی جنوبی و منطقه نظامی غربی به مناطق نظامی لنینگراد و مسکو تقسیم خواهد شد.
4 month ago
Navalny's allies say was due to be swapped for a convicted hitman for Russia's security service in Germany
4 month ago
Serbia cracks down on anti-war Russians living in the Balkan country