12 جولای 2024
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه2 month ago
اگر نیروهای فرانسوی در منطقه درگیری اوکراین قرار بگیرند به هدف ارتش روسیه تبدیل خواهند شد - وزارت خارجه روسیه
2 month ago
چندین بمب افکن Tu-95MS در منطقه پرتاب موشک در هوا حمل می شوند
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کالینوف، نوولکساندریوکا، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به شمال غرب اوچرتین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پاراسکویوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه Malynivka، Chervone، Robotyne، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به کومیشوواخا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه لوو، اینژنرنه، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، ایوانیوکا و دنیپروسکه در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 64 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پیشانه در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسک، وییمکا، اسپیرنه، رزدولیوکا، ایوانیوسکه، نووی و آندرییوکا در منطقه دونتسک دردریکو، اووولک انجام داد. Yevhenivka، Novoselivka Persha، Umanske، Netaylove از منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Kostyantynivka، Vodyane و Urozhayne در منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک، Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، Krynky از منطقه Armed of Kherson. اوکراین می گوید در گزارش عصر
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا بیلوپیلیا، خوتین، زاپسیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که بررسی رزمی ناگهانی حامل‌های تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را آغاز کرده است: Su-25 و واحدی با موشک‌های اسکندر برای شرکت در این عملیات.
2 month ago
بلاروس به رزمایش هسته ای روسیه می پیوندد
وزارت خارجه فرانسه: سفیر روسیه را به دلیل "کمپین اطلاعات غلط" احضار کرد
سازمان منع تسلیحات شیمیایی: اتهامات علیه روسیه مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین با شواهد کافی پشتیبانی نمی شود.
بر اساس روند، نخست وزیر روسیه استعفای دولت خود را امضا کرد2 month ago
بر اساس روند، نخست وزیر روسیه استعفای دولت خود را امضا کرد
2 month ago
پوتین دوره جدید ریاست جمهوری روسیه را آغاز کرد
در تصادف جاده ای با اتوبوس حامل نظامیان روسی در منطقه ورونژ یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
A U.S. soldier was detained in Russia over the weekend according to three U.S. officials. He has been stationed in Korea and traveled to Russia on his own. He is accused of stealing but it’s not clear if those charges are legit or not
سوخو-34 روسی در نزدیکی والویکی سقوط کرد و خدمه آن کشته شدند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خوتییوکا در منطقه چرنیهیو، ولیکا ریبیتا، زاپسیلیا، مالا ریبیتسا، کراسنوپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، میناکوف، بیلوپیلیا در منطقه سومی، زولوچیف منطقه خارکف انجام داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به آندرییوکا و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کالینوف، نوولکساندریوکا، نووپوکروفسکه و اومانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پروهرس، سوکیل و کالینوف در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به آنتونیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اریخیف، مالینیوکا، چروون، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه لوو، اینژنرنه، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به چرونی مایاک و ایوانیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پیشانه در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، و روزدولیوکا از منطقه لوهانسک داشت. منطقه دونتسک، نوولکساندریوکا، نوووپوکروسکه، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا، نتایلوو و نولسکه از منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، وودیان و اوروژاینه از منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و منطقه روباتژنیا از منطقه ژنرال KZaporry. اوکراین می گوید در گزارش عصر
Two explosions were heard at a brick factory in Smolensk, a fire started