14 جولای 2024
مقامات دفتر مرکزی کاخ سفید امروز با رهبران Palantir Technologies، Anduril Industries، Fortem، Skydio و دیگر شرکت‌های دفاعی دیدار کردند تا درباره فن‌آوری‌های میدان نبرد که می‌توانند به اوکراین در جنگ علیه تهاجم روسیه کمک کنند، گفتگو کردند.
6 month ago
در بخش Aleur-Bushuley از راه آهن ترانس بایکال، 27 واگن یک قطار باری از ریل خارج شدند. راه آهن روسیه گزارش داد که هیچ آسیبی گزارش نشده است
3 زخمی در بلگورود بر اثر آوار بر اثر کار پدافند هوایی
6 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووسلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهات سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زریچچیا، موراوینیک، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، فوتوویژ، توستودوبوف، زاپسیلیا در منطقه سومی، وسله، بوچکووه، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا، پیشانه، برستوو در منطقه خارکف انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، زمییوکا، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، خرسون در منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 59 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنوب به ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، سیورنه، توننکه، در نزدیکی پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نزدیک منطقه نوومیخایلیفسکی، جنوب منطقه دونتسک داشت. به Chervone، از غرب به Verbove و شمال به Novoprokopivka منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
چندین انفجار بر فراز بلگورود گزارش شده است
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است6 month ago
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است
6 month ago
هکرهای اوکراینی کیبورگ پایگاه داده مشتریان بزرگترین بانک خصوصی روسی آلفابانک را فاش کردند
بررسی کل در نیژنی تاگیل پس از انفجار در راه آهن6 month ago
بررسی کل در نیژنی تاگیل پس از انفجار در راه آهن
6 month ago
پدافند هوایی روسیه دو پهپاد را در منطقه کلیموو در منطقه بریانسک سرنگون کرد
6 month ago
یک وسیله انفجاری یک خودروی نفتی را در انبار نفت در نزدیکی ایستگاه سن دوناتو در نیژنی تاهیل منهدم کرد، یک دستگاه دیگر نیز در همان نزدیکی پیدا شد.
پدافند هوایی اوکراین 8 فروند از 8 فروند پهپاد شاهد و 18 فروند از 24 موشک Kh-101 را سرنگون کرد. همچنین ارتش روسیه 7 موشک S-300/S-400، 4 موشک Kh-47M2 Kinzhal، 8 موشک Kh-22، 6 موشک بالستیک اسکندر-M و 2 موشک Kh-31P پرتاب کرد.6 month ago
پدافند هوایی اوکراین 8 فروند از 8 فروند پهپاد شاهد و 18 فروند از 24 موشک Kh-101 را سرنگون کرد. همچنین ارتش روسیه 7 موشک S-300/S-400، 4 موشک Kh-47M2 Kinzhal، 8 موشک Kh-22، 6 موشک بالستیک اسکندر-M و 2 موشک Kh-31P پرتاب کرد.
6 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی موشک اس-200 را در منطقه بلگورود سرنگون کرده است
6 month ago
حدود 10 بمب افکن Tu-95MS فعال بر فراز دریای خزر، اولین پرتاب موشک شناسایی شد
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، پولتاوکا، چروونه، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون در منطقه خرسون و دمیتریوکا، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Respublikanets، Chervonyy Mayak، Zmiyivka، Krynky در منطقه Kherson انجام داد.
6 month ago
ارتش اوکراین 29 درگیری رزمی با نیروهای روسی در جنوب به ترنی منطقه دونتسک، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، پروومایسکه و نوولسکه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، از غرب تا وربوف در منطقه ژنرال زاپوریژیا داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی، بوچکی، هرمیاچکا در منطقه چرنیهیو، ولفین، ایسکریسکیوشینا، مفودیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، پوتیخونوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، بردیچی، آودیوکا، سیورنه، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به برستوف منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، زولوتا نیوا، اوروژاینه، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.