30 ممکن است 2023
2 month ago
فرماندار کورسک از گلوله باران مناطق کره‌نوو و گلوشکوو در منطقه کورسک خبر داد
2 month ago
️کرملین: ماموریت پهپادها در دریای سیاه صلح آمیز نیست و اپراتورهای آنها به نوعی درگیر درگیری هستند.
2 month ago
اعتراض در بیسک به تعرفه های بالا برای خدمات آب و برق
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه اولکساندریوکا و کلوسی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید خارکیوکا، استاریکوو، ولفین منطقه سومی و چروونا زوریا، وترینارنه، استریلچا، استاریسا، ووچانسک و ولیکی بورلوک از منطقه خارکف.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه پوتنیکوف، کراسنه پرشه، دووریچنا، هریانیکیوکا، کوپیانسک، کروخمالنه و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Nevske و Bilohorivka از منطقه Luhansk، همچنین Spirne و Fedorivka از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، کامیانکا، لاستوچکین، آودییوکا، توننکه، هئورهییوکا، نولسکه، مارینکا، ووهلهدار و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون اولهیوسکه، چروونه، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا، شهر خرسون و آنتونیوکا در منطقه خرسون را بمباران کرد.
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 83 حمله روسیه را در نزدیکی کرمینا، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه، باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا و بوهدانیوکا، کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه و ماریینکا دفع کرد. گزارش
2 month ago
British Air Force: British and German fighters intercepted for the second time in a week a Russian fighter off Estonia
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه استاریکوو، ولفین و سولیانیکی در منطقه سومی، همچنین استریلچا، هلیبوکه، استاریتا، ووفچانسک، کولودیازنه، کراسنه پرشه، کوتکیوکا، دووریچنا، زاپادنه، ترنووا و تیخه، ژنرال خارک را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان، وسله، هریانیکیوکا، ویلشانا، کروخمالنه، برستوف، دیبرووا و آندرییوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نوویهوریوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا، نووسلیفسکه و چروونوپیفکا از منطقه لوهانسک، همچنین نووسلیوکا در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ارتش روسیه در جهت باخموت، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، زالیزنیانسکه، واسوکیوکا، باخموت، هریهوریوکا، ایوانیوسکه، اوزاریانیوکا، اولکساندرو-شولتین، پردتچین و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه کامیانکا، آودییوکا، وودیان، کراسنوخیوکا، هئورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، ماریینکا، ووهلهدار، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا، پاراسکووییوکا، نئونوووووکایو، پونه‌ووووکایو، پونه‌ووووکایو، پونه‌وووووکایو، پِرسکوویوکا، نئونووووکایوکا، پِرَس‌نوووووکایوکا، را بمباران کرد. نسکوچنه و شاختارسکه منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچن، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، کامیانسکه، اولهیوسکه، چروونه، چاریونه، اوریخیف، نوودانیلیوویو و استپولا را گلوله باران کرد. Vremivka و Novopil منطقه دونتسک؛ دوبرا نادیا از منطقه دنیپروپتروفسک، همچنین دودچانی، کاچکاریوکا، وسله، کوزاتسکه، ایوانیوکا، میکیلسکه، دنیپروسکه، برهووه، ولتنسکه، کیزومیس، میخایلیوکا، رسپوبلیکانتس، نووبریسلاو، خرسون، نووسیلکا، بالکلایکا، میکیولایوووا منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین بیش از 100 حمله روسیه را در نزدیکی باخموت، کلیشچیوکا و ایوانیوسکه، کامیانکا، نولسکه، آودییوکا، مارینکا، سیورنه و پروومایسکه در منطقه دونتسک دفع کرد.
Today, Friday, March 17th, in the eastern countryside of Idlib, Syria the village of Afes was hit by heavy machine gun fire from government forces and Russia, causing injuries to a child
2 month ago
لاوروف گزارشی را ارائه کرد که پوتین با شورای امنیت فدراسیون روسیه همکاری در منطقه خزر را بررسی کرد.
جوزپ بورل فونتلس: تصمیم دادگاه بین‌المللی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت پوتین به دلیل جنایت جنگی اخراج غیرقانونی و انتقال کودکان از اوکراین به روسیه، آغاز فرآیند پاسخگویی است. ما از کار ICC قدردانی و حمایت می کنیم. ممکن است معافیت از مجازات وجود داشته باشد
2 month ago
لوکاشنکا و پوتین تماس تلفنی داشتند
2 month ago
سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید حکم دادگاه بین المللی کیفری در روسیه باطل است
دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت ولادیمیر پوتین و ماریا الکسیونا لووا-بلوا را در چارچوب وضعیت اوکراین صادر کرد.
2 month ago
مقام روسی: در اجلاس سران پوتین و چین درباره همکاری های نظامی بین دو کشور بحث و گفتگو خواهد شد
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بریلیوکا، خرینیوکا، یلین و تیمونوویچی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Starykove، Atynske، Volfyne، Stepne، Kindrativka، Pokrovka و Hrabovske از منطقه Sumy، Strilecha، Krasne، Morokhovets، Ohirtseve، Mala Vovcha، Milove، Obukhivka، Novomlynsk، Kutkivka و Shevchenkove از ژنرال استاف اکراین از منطقه Armed، می گوید - در گزارش صبح
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، کروخمالنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نووسلیفسکه، نوسکه و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، نوومارکوو، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، پردتچین و اولکساندرو-شولتین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه پاراسکوویوکا، نووباخموتیوکا، آودییوکا، اورلیوکا، توننکه، سیورنه، پروومایسکه، نتایلوو، مارینکا، پوبیدا، نوومی‌خایلیوکا و ووهلیدکا را گلوله‌باران کرد.
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، چروون، چاریون، نوودانیلیوکا، پرئوبراژنکا، استپوف و نووسیلکا در منطقه زاپوریژژیا، میخایلیوکا، نوولکساندریوکا، کاچکاریوکا، مایلوو، اودرادوکامیانکا، ژنرال میکولایفس اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 70 حمله روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا، کرمینا، کوزمینه، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، ایوانیوسکه و هریهوریوکا، کامیانکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه و ماریینکا دفع کرد. گزارش
2 month ago
Xi Jinping will visit Russia on March 20-22 at the invitation of Putin, the Kremlin says
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree