14 جولای 2024
Hamas says it's delegation met with deputy foreign minister Mikhail Bogdanov in Moscow on Friday evening4 month ago
Hamas says it's delegation met with deputy foreign minister Mikhail Bogdanov in Moscow on Friday evening
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، پتروپاویوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کیسلیوکا و سادوو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار، بلاهوداتنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اورلیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوووکالینوو، اولکساندروپیل، آرخانهلسکه، نوولکساندریوکا، اوچرتینه، پروهرس، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، لوو، خرسون، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 73 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، کراسنوخرویوکا، نوووواکی و هیوریدکی داشت. جنوب به زولوتا نیوا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پروهرس منطقه چرنیهیو، شالیهین، سوارکووه، استارا هوتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، هاتیشه، پلتنیوکا، اوخریمیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به دروژبا، هلوخیف، ولفین در منطقه سومی، اوخریمیوکا، ویلخواتکا، ختنیه، توپولی منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، آندرییوکا، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
پوتین فرمان سالانه اجباری اتباع روسی را که در ذخایر ذخیره می شوند به آموزش نظامی امضا کرد.
ناوالنی در گورستان بوریسف در مسکو به خاک سپرده شد4 month ago
ناوالنی در گورستان بوریسف در مسکو به خاک سپرده شد
4 month ago
وزارت دفاع روسیه ICBM Yars را از پلستسک تا کورا در کامچاتکا به عنوان بخشی از آموزش پرتاب کرد.
4 month ago
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره فایل ضبط شده ای که ادعا می شود افسران آلمانی در مورد حمله به پل کریمه اشغالی صحبت می کنند: جنگ هیبریدی علیه روسیه توسط غرب در حال گسترش است.
یک ماشین نعش کش در حال انتقال جسد الکسی ناوالنی از سردخانه به کلیسایی است که قرار است مراسم یادبود او در اواخر امروز برگزار شود. صف بیرون طولانی تر می شود4 month ago
یک ماشین نعش کش در حال انتقال جسد الکسی ناوالنی از سردخانه به کلیسایی است که قرار است مراسم یادبود او در اواخر امروز برگزار شود. صف بیرون طولانی تر می شود
4 month ago
صف مراسم تشییع جنازه ناوالنی در حال حاضر حدود یک کیلومتر طول دارد
استقرار پلیس در کلیسای مارینو، جایی که مراسم ناوالنی باید برگزار شود4 month ago
استقرار پلیس در کلیسای مارینو، جایی که مراسم ناوالنی باید برگزار شود
4 month ago
روسیه می گوید که هشدار آستین وزیر دفاع آمریکا در مورد جنگ بین ناتو و مسکو در صورت سقوط اوکراین "بسیار غیر مسئولانه" است.
4 month ago
یک پهپاد بر فراز روستای نوایا درونیا در منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
A regulation banning advertisements and other methods of promoting VPN services came into effect in Russia today
3 کامیون در نتیجه گلوله باران تانک در ایست بازرسی گذرگاه مرزی Troyebortnoe در منطقه بریانسک منهدم شد.
4 month ago
3 پهپاد بر فراز دزرژینسک منطقه نیژنی نووگورود سرنگون شد - مقامات محلی
سامانه پدافند هوایی یک پهپاد از نوع هواپیما را بین شهرک های گورودیشچه و رزنیکوف در منطقه بلگورود سرنگون کرد.
یک پهپاد بر فراز منطقه کورسک سرنگون شد
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه لوادنه، پولتاوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپوو منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه در لوادنه، مالا توکماچکا، روبوتین، نوودانیلیوکا، یورکیوکا در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، وودیان، اوروژاین، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و میخایلیوکا، بریسلاو، پونیاتیوکا، اینهولت های منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 73 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی پتروپاولیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، نول، داشت., Heorhiyivka, Pobyeda, Novomykhaylivka منطقه دونتسک, Robotyne of Zaporizhzhia, در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نادیا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، ووچه، بردیچی، استپووه، اورلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، اوچرتین، نووباخموتیوکا، سولوویوو، سمنیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هیرسک، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، سردینا-بودا، دروژبا، فوتوویژ، وروژبا در منطقه سومی، دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، منطقه خارقیز برستوو را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی خود را به بولوهیوکا، میتروفانیوکا در منطقه خارکف انجام دادند.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Virolubivka و Mykolayivka در منطقه دونتسک انجام داد.
ژنرال آمریکایی: همکاری میان کره شمالی، روسیه، چین و ایران احتمال "درگیری های همزمان" را افزایش می دهد.
4 month ago
یخ شکن یرماک در بندر سن پترزبورگ در آتش سوخت
سرگئی سوکولوف سردبیر نوایا گازتا در مسکو بازداشت شد4 month ago
سرگئی سوکولوف سردبیر "نوایا گازتا" در مسکو بازداشت شد
4 month ago
پوتین: نیروهای راهبردی هسته ای روسیه در حالت آمادگی کامل برای استفاده هستند