3 اکتبر 2023
5 month ago
وزیر امور خارجه روسیه سفرای آمریکا، کانادا و انگلیس را در ارتباط با دخالت داخلی در امور روسیه و فعالیت هایی که با وضعیت دیپلماتیک آنها مطابقت ندارد احضار کرد.
5 month ago
شویگو وزیر دفاع روسیه با همتای چینی خود در مسکو دیدار کرد
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 70 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی سینکیوکا، شمال به اسپیرنه، باخموت، ایوانیوسکه و پردتچین، نووکالینوو، سیورنه و پروومایسکه، مارینکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، سوسنیوکا، پوپیوکا و ایسکریسکیوشینا در منطقه سومی، همچنین اوکیپ، بایراک، ووچانسک، اوخریمیوکا و نسترنه منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک توپولی، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا و زاپادنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، استلماخیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکووه، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، نوودمیتریوکا، پلشچییوکا، شربینیوکا و تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت های آودیوکا کرمیک، نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، توننکه، نتایلوو، پروومایسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه شاختارسکه، نوووکراینکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا، پرچیستیوکا و ووهلهدار را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Malynivka، Chervone، Huliaipole، Charivne، Mala Tokmachka، Orikhiv منطقه Zaporizhzhia، Nikopol منطقه Dnipropetrovsk. زولوتا بالکا، بریسلاو، لووو، ایوانیوکا، میکیلسکه، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
5 month ago
به گفته کرملین، پوتین از مقرهای نظامی در مناطق اشغالی اوکراین بازدید کرد
5 month ago
Prelim M5.6 Earthquake near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia Apr-18 02:40 UTC
5 month ago
Earthquake of magnitude 5.6 - 98 km SE of Mil’kovo, Russia
5 month ago
مقامات روسیه، ولادیمیر کارا مورزا، سیاستمدار مخالف دولت را به اتهام "تقلبی در مورد ارتش روسیه" به 25 سال زندان محکوم کردند.
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی Hryhorivka و در نزدیکی Spirne، Bakhmut، Khromove و Ivanivske، Novokalynove، Syeverne، Vodyane، Pervomayske و Nevelske، Maryinka، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه اسوه، شالیهین، بونیاکین، بیلوپیلیا، ایسکریسکیوشینا، شپیل، ولفین، یوناکیوکا، باسیوکا و ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی، همچنین وترینارنه، نسکوچنه، اوهیرتسوه، مالچاچو، ووکیوچان، مالتسوه، مال‌چاوچون، ووتی‌کووچان، زیورچون، مالچاچو، وووکیوچان، توپولاچو، وو. منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه و کیندراشیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، استلماخیوکا، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، اسپیرنه و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، نوودمیتریوکا، پیونیچنه، پلشییوکا و شربینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت های آودیوکا نوووکالینوو، آودییوکا، توننکه، وودیان، پروومایسکه و نتایلوف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، نوووکراینکا، ولیکا نووسیلکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا و نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Chervone، Charivne، Orikhiv، Novopavlivka و Stepove منطقه Zaporizhzhia؛ زولوتا بالکا، کوزاتسکه، لووو و میکیلسکه در منطقه خرسون، همچنین شهر خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
پدافند هوایی در منطقه بلگورود فعال است
5 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، بونیاکین، ایسکریسکیوشینا، ولفین، شپیل، باسیوکا، یوناکیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی، همچنین کوزاچا لوپان، هاتیشه، ووچانسک و ووچانسکی خوتوری از منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک نووملینسک، دووریچنا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، استلماخیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، تورسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، کوستیانتینیوکا، دیلییوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا کرمیک، استپووه، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree