17 جولای 2024
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، لئونیوکا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، هولیشیوسکه، سادکی، زاپسیلیا، استپوک، یزدتسکه در منطقه سومی، ووچانسک، بوچکووه، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: در جهت خرسون، توپخانه روسیه بریسلاو، خرسون، استانیسلاو از منطقه خرسون و سولونچاکی از منطقه میکولایف را گلوله باران کرد و تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، ولتنسکه در منطقه خرسون با MLRS گلوله باران شدند.
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و جنوب به ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئومیینکیوکا، هئومیینکیف و هئومینیکایف با نیروهای روسی داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، غرب Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson.
6 month ago
دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه گفت: حملات موشکی به موشک‌اندازهای داخل فدراسیون روسیه (یعنی شلیک موشک‌ها علیه غیرنظامیان اوکراینی) با موشک‌های غربی تهدیدی برای موجودیت فدراسیون روسیه تلقی خواهد شد و می‌توان از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد.
6 month ago
کرملین: روسیه "تقریبا" هیچ کانال ارتباطی با ایالات متحده ندارد
زلنسکی از اوکراین در سفر به استونی می گوید هرگونه توقف در درگیری به روسیه کمک می کند
2 منطقه در نووسیبیرسک پس از حادثه در خط لوله بدون گرما باقی ماندند
یک هواپیمای بدون سرنشین در شب از پشت بام یک ساختمان غیر مسکونی در یکی از شهرداری های منطقه ورونژ سقوط کرد، کسی آسیب ندید - مقامات محلی
6 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد پدافند هوایی روسیه هواپیماهای بدون سرنشین را بر فراز مناطق روستوف، تولا و کالوگا رهگیری کرد.
6 month ago
یک پهپاد بر فراز ساختار فنی یک ایستگاه پمپاژ در حومه کالوگا منفجر شد، ساختمان آسیب دید - مقامات محلی
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه روستوف خبر داد
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنوب ترنی و وسله در منطقه دونتسک، نزدیک کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی مارینکا و نووومی دانسک داشت. منطقه، نزدیک Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، وودیان، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، چاریونه، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، هریهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچکای منطقه چرنیهیو، فوتوویژ، رودیونیوکا، ولفین، ویسوکه، سردینا بودا از منطقه سومی، هاتیشه، پلتنیوکا، زملیانکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ویلچا و ویلخواتکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، کلیشچیوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، پتروپاولیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
کرملین: روسیه پیشرفتی در روند صلح با اوکراین نمی بیند و به عملیات نظامی خود ادامه می دهد
6 month ago
پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد سرنگون شد
پهپاد بر فراز منطقه ورونژ سرنگون شد - وزارت دفاع روسیه
2 پهپاد شبانه در پایگاه هوایی انگلس سرنگون شدند
بیش از یک تن کوکائین به ارزش 11 میلیارد روبل توسط ماموران گمرک و FSB در بندر سن پترزبورگ کشف و ضبط شد. کانتینر کالای قاچاق از نیکاراگوئه وارد شد