25 יולי 2024
1 שנה לפני
בכיוונים של סיברשצ'ינה וסלובוז'נשיינה הצבא הרוסי הפגיז את אוהירטסבה, וובצ'נסק, בודרקי, מלי פרוחודי, זלינה, נסקוצ'נה, סטרילצ'ה, טרנובה, בילי קולודיאז, בולוהיבקה, דבוריצ'נה והריהוריבקה של אזור חרקוב, - דיווח המטה הכללי של אוקראינה בכוחות המזוינים בבוקר.
1 שנה לפני
בכיוון קופיאנסק הפגיז הצבא הרוסי את וילשנה, קופיאנסק, אורליאנקה, קיסלבקה, פטרופבליבקה, קרוכמלנה, טבייבקה ובריסטוב של אזור חרקוב וסטלמחיבקה של אזור לוהנסק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון לימן הפגיז הצבא הרוסי את מקייבקה, נבסק וצ'רבונופופיבקה מאזור לוהנסק, - כך אומר המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון באחמוט הפגיז הצבא הרוסי את ספירנה, בילוהוריבקה, רוזדוליבקה, יעקובליבקה, סולדר, קרסנה הורה, באחמוט, קליסקייבקה, בילה הורה, ורכנוקאמיאנסקה, וסלה, קורדומייבקה, דרוז'בה ופיבניצ'נה של אזור דונייצק, - המטה הכללי של אוקראינה אומר בכוחות המזוינים. דו"ח בוקר
1 שנה לפני
בכיוון אבדייבקה הצבא הרוסי הפגיז את קרסנוחוריבקה, אבדייבקה, הורייבקה, מרינקה, ברדיצ'י, ודיאן ונובומיכאיליבקה מאזור דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון נובופליבקה הצבא הרוסי הפגיז את ווהלדר, ורמיבקה וזולוטה ניוה מאזור דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
בזפוריז'יה כיוון הצבא הרוסי הפגיז את קוטב וילנה של אזור דונייצק; Huliaipilske, Dorozhnyanka, Zaliznychne, Huliaipole, Shevchenko, Charivne, Mala Tokmachka, Novodanylivka, Orikhiv, Kamyanske, Zelenyy Hay and Malynivka מאזור זפוריז'יה, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון חרסון הפגיז הצבא הרוסי את זולוטה בלקה, האברילבקה, לבוב, סדובה וחרסון, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
הצבא האוקראיני דחה את ההתקפות הרוסיות ליד פלושנקה, בילהוריבקה וצ'רונופופיבקה שבאזור לוהנסק ורוזדוליבקה, סיל, קרסנה הורה, באחמוט, קליסקייבקה, וודיין, קרמיננה, פוביידה, מאיורסק, מריינקה ווליקה נובוסילקה מאזור דונייצק, המטה הכללי של אוקראינה. אומר בדיווח הבוקר
סבב המשא ומתן השלישי בין אוקראינה לפדרציה הרוסית על חילופי שבויי מלחמה ושחרור בני ערובה אזרחיים התקיים היום בטורקיה.1 שנה לפני
סבב המשא ומתן השלישי בין אוקראינה לפדרציה הרוסית על חילופי שבויי מלחמה ושחרור בני ערובה אזרחיים התקיים היום בטורקיה.
1 שנה לפני
בכיוון אבדייבקה הצבא הרוסי הפגיז את קרסנוהוריבקה, אבדייבקה, מריינקה ונובומיחליבקה, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון נובופליבקה הצבא הרוסי הפגיז את ווהלדר, פרצ'יסטיבקה וזולוטה ניוה מאזור דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
בכיוון זפוריז'יה הפגיז הצבא הרוסי את ורמיבקה ואת קוטב וילנה של אזור דונייצק והוליאיפול, זליזניצ'נה, הוליאיפילסקה, צ'רבונה, צ'ריבנה, בילוהיריה, מאלה טוקמצ'קה, אוריקיב וקמיאנסקה מאזור זפוריז'יה, - דיווח המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה בבוקר.
1 שנה לפני
בכיוון חרסון הצבא הרוסי הפגיז את אנטוניבקה וחרסון, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
צבא אוקראינה דחה התקפות רוסיות ליד סטלמחיבקה, מקייבקה ובילוחוריבקה מאזור לוהנסק וספירנה, רוזדוליבקה, סיל, קרסנה הורה, פידהורודן, באחמוט, קליסקייבקה, פרדטקינה, קורדומיבקה, וודיאן, נבלסקה, קרסנוהוריבקה, אזור דון נובוסק, מחוז ולנקה, גנרל דון נובוסק, מרינקה ומחוז אוקראינה. צוות הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוונים של סיברשצ'ינה וסלובוז'נשיינה הצבא הרוסי הפגיז את סנקיבקה וקרפוביצ'י מאזור צ'רניהיב; פורוחון ובאצ'יבסק מאזור סומי, גם סטרילצ'ה, זלינה, טרנובה, סטאריצה, אוהירטסבה, האטיש, וובצ'נסק, צ'והוניבקה ורידקודוב של אזור חרקוב, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון קופיאנסק הפגיז הצבא הרוסי את דבוריצ'נה, זפדנה, סינקובקה, אורליאנקה, קיסליבקה, קוטליריבקה, קוליסניקיבקה, ברסטובה, בוהוסלבקה, איבניבקה מאזור חרקוב וסטלמחיבקה מאזור לוהנסק, - כך אומר המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה בבוקר.
1 שנה לפני
בכיוון לימן הפגיז הצבא הרוסי את הרקובקה, מקייבקה, נבסקה, צ'רבונופופיבקה ודיברובה מאזור לוהנסק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון באחמוט הפגיז הצבא הרוסי את ספירנה, בילהוריבקה, רוזדוליבקה, סולדר, קרסנה הורה, פארסקובייבקה, פידהורודן, באחמוט, קליסקייבקה, כורדומיבקה, אוזריאניבקה, דרוז'בה ופיבניצ'נה של מחוז דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים אומר בבוקר של אוקראינה.
1 שנה לפני
חייל חמוש ערק מהיחידה הצבאית במוסקבה, פעולת המשטרה ללכידתו נמשכת
1 שנה לפני
רוסי פורס מסוקים לקו החזית של זפוריז'יה דרך מריופול
1 שנה לפני
בכיוונים של סיברשצ'ינה וסלובוז'נשיינה הצבא הרוסי הפגיז את נובווסיליבקה ואת ווקובקה מאזור סומי, גם את הורייב קוזצ'וק, סטרילצ'ה, סטאריצה, אוהירטסבה, וובצ'נסק, וילצ'ה ונובומלינסק מאזור חרקוב, - דיווח המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה בבוקר.
1 שנה לפני
בכיוון קופיאנסק הפגיז הצבא הרוסי את דבוריצ'נה, זפדנה, קופיאנסק, קיסלבקה, טבייבקה, קרוכמלנה, ברסטובה, וישנבה, איבניבקה ופרשטרובניווה של אזור חרקוב וסטלמחיבקה של אזור לוהנסק, - כך אומר המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה בדיווח הבוקר.
1 שנה לפני
בכיוון לימן הפגיז הצבא הרוסי את טרני מאזור חרקוב, גם מקייבקה, פלושנקה, נבסק, צ'רוונופופיבקה, קרמיננה, קוזמין ודיברובה מאזור לוהנסק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון באחמוט הפגיז הצבא הרוסי את ספירנה, ויימקה, ברסטוב, בילוהוריבקה, רוזדוליבקה, סולדר, קרסנה הורה, פידהורודן, בכמות, חסיב יאר, איווניבסקה, קלישייבקה, בילה הורה, כורדומיבקה, דילייבקה ודרוז'בה, המטה הכללי של מחוז דונה ודרוז'בה. אומר אוקראינה בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון אבדייבקה הצבא הרוסי הפגיז את קרסנוחוריבקה, אבדייבקה, וודיאן, פרבומאייקה, נבלסקה, הורהיייבקה, מריינקה ונובומיכאיליבקה מאזור דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון נובופליבקה הצבא הרוסי הפגיז את Vuhledar ו- Velyka Novosilka מאזור דונייצק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בזפוריז'יה כיוון הצבא הרוסי הפגיז את קוטב וילנה של אזור דונייצק; מליניבקה, זלני היי, הוליאיפול, זליזניצ'נה, צ'רבונה, צ'ריבנה, בילוהיריה, קמיאנסקה ופלבני מאזור זפוריז'יה והמרהנטים מאזור דנייפרופטרובסק, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
בכיוון חרסון הצבא הרוסי הפגיז את דודצ'אני, סטפניבקה, אנטוניבקה וחרסון, - המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה אומר בדיווח הבוקר
1 שנה לפני
הצבא האוקראיני דחה את ההתקפות הרוסיות ליד סטלמחיבקה וקרמיננה מאזור לוהנסק ורוזדוליבקה, סיל, קרסנה הורה, פאראסקוביבקה, פידהורודן, באחמוט, קליסקייבקה, מאיורסק, פרבומאייקה וקרסנוהוריבקה מאזור דונייצק, - כך נכתב בדיווח של המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה.