31 مارس 2023
5 month ago
روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد روز دوشنبه در مورد حرکت 14 کشتی در دریای سیاه به عنوان بخشی از ابتکار غلات به توافق رسیدند.
5 month ago
پس از شنیدن صدای انفجار، خاموشی در بخش‌هایی از بلگورود گزارش شد
5 month ago
اوکراین: تحریم روسیه صادرات غلات را غیرممکن می کند
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین صبح امروز اعلام کرد ارتش روسیه 5 حمله موشکی، 23 حمله هوایی و بیش از 100 گلوله باران با MLRS در بیش از 45 شهرک در سراسر اوکراین از جمله اسلویانسک و سیورسک در منطقه دونتسک، زاپوریژژیا و نوولکساندریوکا در منطقه خرسون انجام داده است. گزارش
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: روسیه به استقرار نیروها در بلاروس ادامه می دهد، فعالیت نظامیان روسی بین برست و مالوریتا ثبت شده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا روژکوویچی، بودکی، مزنیوکا، فوتوویژ و میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
5 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، ترنوا، ووچانسک، وترینارنه، ویلخوواتکا، هاتیشه، هریهوریوکا، کامیانکا، فیهولیوکا، دووریچنا، استاریتا، اوهیرتسوه، استریلچا و چونیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، کروخمالنه، هرکیوکا، زاریچنه، نوویهوریوکا، برستوف، نوسکه، اولهیوکا، ترنی، تورسکه و یامپولیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، وسله، زوانیوکا، سیورسک، زلنوپیلیا، سولدار، اودرادیوکا، اوپیتن، نیویورک، واسوکیوکا، سربریانکا و یاکولیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، نولسکه، وسله، وودیانه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پروومایسکه و اوپیتنه را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ووهلهدار، یهوریوکا، میکیلسکه، نوووکراینکا، پاولیوکا و پرچیستیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، هولیایپل، نوو، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه، زلنی هی، تمیریوکا، اولهیوسکه و چروونه را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بوه بیش از 20 شهرک از جمله نیکوپول و ویشهتاراسیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک و هاوریلیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یاکوولیوکا، باخموت، باخموتسکه، الکساندروپیل، کامیانکا، آودییوکا، پروومایسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
@SecBlinken در بیانیه ای می گوید: ایالات متحده از تعلیق مشارکت روسیه در عملیات ابتکار غلات دریای سیاه با میانجیگری سازمان ملل متأسف است.
5 month ago
مسکو پس از تعلیق مشارکت خود در توافقنامه غلات، از شورای امنیت سازمان ملل خواست تشکیل جلسه دهد
5 month ago
روسیه متخصصان انگلیسی را متهم کرد و مدعی شد که کشتی های غیرنظامی در حمله به سواستوپل شرکت داشتند
ویدئویی از حمله امروز به سواستوپل منتشر شد. این یک پهپاد دریایی را نشان می دهد که ناوچه دریاسالار ماکاروف پروژه 11356 ناوگان دریای سیاه را هدف قرار می دهد که به گفته منابع روسی آسیب دیده است (این هواپیما جایگزین مسکوا به عنوان گل سرسبد ناوگان دریای سیاه شد).5 month ago
ویدئویی از حمله امروز به سواستوپل منتشر شد. این یک پهپاد دریایی را نشان می دهد که ناوچه دریاسالار ماکاروف پروژه 11356 ناوگان دریای سیاه را هدف قرار می دهد که به گفته منابع روسی آسیب دیده است (این هواپیما جایگزین مسکوا به عنوان گل سرسبد ناوگان دریای سیاه شد).
فرمانده منطقه نظامی مرکزی، سرهنگ ژنرال الکساندر لاپین پس از مرخصی به دلایل سلامتی پست خود را ترک خواهد کرد.5 month ago
فرمانده منطقه نظامی مرکزی، سرهنگ ژنرال الکساندر لاپین پس از مرخصی به دلایل سلامتی پست خود را ترک خواهد کرد.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه پس از حمله به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه، خروج از قرارداد غلات سازمان ملل را اعلام کرد
وزارت دفاع روسیه: خسارت جزئی بر اثر مین روب دریایی ایوان گولوبتس و همچنین انفجار در خلیج یوژنایا وارد شده است.5 month ago
وزارت دفاع روسیه: خسارت جزئی بر اثر مین روب دریایی ایوان گولوبتس و همچنین انفجار در خلیج یوژنایا وارد شده است.
5 month ago
نمایندگان یگان نیروی دریایی بریتانیا در برنامه ریزی، تهیه و اجرای انفجار در خطوط لوله گاز نورد استریم - وزارت دفاع روسیه شرکت کردند.
A 59-year-old resident of Kemerovo was detained for attempting to set fire to a military registration and enlistment office
5 month ago
ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 25 حمله هوایی و بیش از 70 گلوله باران با MLRS در بیش از 35 شهرک در سراسر اوکراین، از جمله سیورسک و پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک انجام داد. مالی شرباکی منطقه زاپوریژژیا؛ دیویدیو برید و مالا سیدمینوخا از منطقه خرسون و کوبزارتسی از منطقه میکولایف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، هی، خرینیوکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، وترینارن، دووریچنا، استاریتا، استریلچا و چوهونیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، سولدار، زلنوپیلیا و یاکولیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، مارینکا، نوومیخایلیوکا و پروومایسکه را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه و پاولیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 20 شهرک نزدیک خط مقدم را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی وودیان، کامیانکا و نولسکه در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان، برستوف، نوسکه، اسپیرنه، اولهیوکا و نوویهوریوکا را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree