29 نوامبر 2023
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا ووکیوکا منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، زلنه، استاریسا، اوهیرتسو، ووچانسک و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد و از پهپاد رزمی در نزدیکی زلنه استفاده کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، آندرییوکا، ورخنوکامیانسکه، باخموت، باخموتسکه، آودییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپیلسکه و چاریونه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، زمییوکا، بریسلاو، توکاریوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، بیلوزرکا و ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
ناتو/ دبیرکل استولتنبرگ: جنگ در اوکراین همه را متوجه شد که وابستگی به گاز روسیه چقدر خطرناک است.
Stoltenberg: Russia and China are working together and China is strengthening its military arsenal, including nuclear weapons
در نتیجه تیراندازی در کریمسک در منطقه کراسنودار روسیه 2 نفر کشته شدند
State Security Service of Georgia announced on 24 November that the Russian forces illegally detained a Georgian citizen in the area surrounding occupied Artsevi Village, which is beyond the occupation line with Tskhinvali region/S. Ossetia
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هی و خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و باسیوکا، سردینا بودا و یسنا پولیانا از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، وترینارنه، هلیبوکه، دووریچنه، ایزبیتسکه، کراسنه، کودییوکا، اوهیرتسوه و استریلچا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، ویلشانا، ویشنوو، کیسلیوکا، کروخمالنه، تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه و یامپولیوکا از منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه آودییوکا، آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، برخیوکا، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، وودیانه، هریهوریوکا، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، ماریینکا، نولسکه، ژنرال پروودولیوکایسکا، و نولسکه، ژنرال پرودولیکوفکا و اوکراین را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
1 year ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، ووهلدار، نوووپیل، پرچیستیوکا و شاختارسکه در منطقه دونتسک و هولیایپوله، زلنی هی، دوروژنیانکا، اوریخیو، پولتاوکا، استپنوهیرسک، ژنرال زانوهیرسک، و تِهِر را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 year ago
ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، بریسلاو، ولتنسکه، بیلوزرکا، دنیپروسکه، دودچانی، کاچکاریوکا، نوولکساندریوکا، پونیاتیوکا، استانیسلاو، توکاریوکا، شیروکا بالکا از منطقه خرسون و شهر خرسون را در منطقه خرسون و شهر خرسون در اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی آندرییوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، اوزاریانیوکا، اوپیتن و یاکولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره قطع برق اوکراین در اثر حملات موشکی روسیه
نماینده نمایندگی دائم فدراسیون روسیه گفت: نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین برای نیمه شب برنامه ریزی شده است.
1 year ago
رئیس‌جمهور زلنسکی: به سفیر کشورمان در سازمان ملل دستور داده‌ام که در پی حملات امروز روسیه درخواست تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل را بدهد. قتل غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های غیرنظامی اقدامات تروریستی هستند. اوکراین همچنان خواستار پاسخ قاطع جامعه بین المللی به این جنایات است
لوکاشنکا در نشستی در ایروان گفت که سرنوشت سازمان پیمان امنیت جمعی به نتایج عملیات نظامی روسیه در اوکراین بستگی دارد
خبرگزاری فرانسه: پارلمان اروپا پس از اعلام روسیه به عنوان "دولت حامی تروریسم" مورد حمله سایبری قرار گرفت.
اوکراین در بحبوحه یک قطع برق در مقیاس ملی است که تاثیر زیادی بر دسترسی به اینترنت دارد. معیارهای زنده نشان می دهد که اتصال ملی اکنون پس از دومین رگبار حملات موشکی هدفمند روسیه در یک هفته، در 35 درصد سطوح قبلی است.1 year ago
اوکراین در بحبوحه یک قطع برق در مقیاس ملی است که تاثیر زیادی بر دسترسی به اینترنت دارد. معیارهای زنده نشان می دهد که اتصال ملی اکنون پس از دومین رگبار حملات موشکی هدفمند روسیه در یک هفته، در 35 درصد سطوح قبلی است.
FSB روسیه 3 نفر را در منطقه ورونژ روسیه کشت و آنها را متهم کرد که آنها خرابکاران اوکراینی هستند که قصد حمله به زیرساخت های انرژی را داشتند.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه تصمیم گرفت روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند، زیرا حملات نظامی مسکو به اهداف غیرنظامی مانند زیرساخت های انرژی، بیمارستان ها، مدارس و پناهگاه ها ناقض قوانین بین المللی است.
فرماندار منطقه بلگورود از گلوله باران روستای اوستینکا خبر داد
ارتش روسیه در حال ساخت استحکامات در امتداد بزرگراه کاخوفکا-ملیتوپل است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
ارتش روسیه در جهت سیورشچینا سمنیوکا در منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، کوستین، دروژبا، ویلنا اسلوبودا و شالیهین در منطقه سومی را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، ایزبیتسکه و اوهیرتسوه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.