30 ژانویه 2023
2 month ago
State Security Service of Georgia announced on 24 November that the Russian forces illegally detained a Georgian citizen in the area surrounding occupied Artsevi Village, which is beyond the occupation line with Tskhinvali region/S. Ossetia
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هی و خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و باسیوکا، سردینا بودا و یسنا پولیانا از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، وترینارنه، هلیبوکه، دووریچنه، ایزبیتسکه، کراسنه، کودییوکا، اوهیرتسوه و استریلچا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، ویلشانا، ویشنوو، کیسلیوکا، کروخمالنه، تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه و یامپولیوکا از منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه آودییوکا، آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، برخیوکا، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، وودیانه، هریهوریوکا، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، ماریینکا، نولسکه، ژنرال پروودولیوکایسکا، و نولسکه، ژنرال پرودولیکوفکا و اوکراین را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، ووهلدار، نوووپیل، پرچیستیوکا و شاختارسکه در منطقه دونتسک و هولیایپوله، زلنی هی، دوروژنیانکا، اوریخیو، پولتاوکا، استپنوهیرسک، ژنرال زانوهیرسک، و تِهِر را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، بریسلاو، ولتنسکه، بیلوزرکا، دنیپروسکه، دودچانی، کاچکاریوکا، نوولکساندریوکا، پونیاتیوکا، استانیسلاو، توکاریوکا، شیروکا بالکا از منطقه خرسون و شهر خرسون را در منطقه خرسون و شهر خرسون در اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی آندرییوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، اوزاریانیوکا، اوپیتن و یاکولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره قطع برق اوکراین در اثر حملات موشکی روسیه
نماینده نمایندگی دائم فدراسیون روسیه گفت: نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین برای نیمه شب برنامه ریزی شده است.
2 month ago
رئیس‌جمهور زلنسکی: به سفیر کشورمان در سازمان ملل دستور داده‌ام که در پی حملات امروز روسیه درخواست تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل را بدهد. قتل غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های غیرنظامی اقدامات تروریستی هستند. اوکراین همچنان خواستار پاسخ قاطع جامعه بین المللی به این جنایات است
2 month ago
لوکاشنکا در نشستی در ایروان گفت که سرنوشت سازمان پیمان امنیت جمعی به نتایج عملیات نظامی روسیه در اوکراین بستگی دارد
خبرگزاری فرانسه: پارلمان اروپا پس از اعلام روسیه به عنوان "دولت حامی تروریسم" مورد حمله سایبری قرار گرفت.
اوکراین در بحبوحه یک قطع برق در مقیاس ملی است که تاثیر زیادی بر دسترسی به اینترنت دارد. معیارهای زنده نشان می دهد که اتصال ملی اکنون پس از دومین رگبار حملات موشکی هدفمند روسیه در یک هفته، در 35 درصد سطوح قبلی است.2 month ago
اوکراین در بحبوحه یک قطع برق در مقیاس ملی است که تاثیر زیادی بر دسترسی به اینترنت دارد. معیارهای زنده نشان می دهد که اتصال ملی اکنون پس از دومین رگبار حملات موشکی هدفمند روسیه در یک هفته، در 35 درصد سطوح قبلی است.
FSB روسیه 3 نفر را در منطقه ورونژ روسیه کشت و آنها را متهم کرد که آنها خرابکاران اوکراینی هستند که قصد حمله به زیرساخت های انرژی را داشتند.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه تصمیم گرفت روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند، زیرا حملات نظامی مسکو به اهداف غیرنظامی مانند زیرساخت های انرژی، بیمارستان ها، مدارس و پناهگاه ها ناقض قوانین بین المللی است.
فرماندار منطقه بلگورود از گلوله باران روستای اوستینکا خبر داد
ارتش روسیه در حال ساخت استحکامات در امتداد بزرگراه کاخوفکا-ملیتوپل است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت سیورشچینا سمنیوکا در منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، کوستین، دروژبا، ویلنا اسلوبودا و شالیهین در منطقه سومی را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، ایزبیتسکه و اوهیرتسوه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، تابایفکا، کروخمالنه، برستوف و ویشنوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، یامپولیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه اسپیرنه، وییمکا، برستوو، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، آندرییوکا، زلنوپیلیا، کوردومیوکا، یاکوولیوکا، کلیشچییوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکید، ژنرال اوکرائین، آرمایسکید و مارچی نول را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، شاختارسکه، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، نوووپیل منطقه دونتسک و زلنی هی، دوروژنیانکا، تمیریوکا، پولتاوکا، چروونه و ژنرال اوریژیف اوکراین در منطقه آرم‌ژیف از منطقه زاپور را گلوله‌باران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون ماریوکا در منطقه دنیپروپتروفسکی را گلوله باران کرد. دودچانی، کاچکاریوکا، نووتیاهینکا، توکاریوکا، پونیاتیوکا، آنتونیوکا و دنیپروسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، برستوو، باخموت، کوردومیوکا، پیونیچنه، نووباخموتیوکا، کراسنوگریوکا، پروومایسکه، نولسکه و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
CzechRepublic Lower Parliament Chamber was a target of a cyber attack after it had adopted a resolution declaring Russia a terrorist state. We managed to defend, said Lower House Speaker2 month ago
CzechRepublic Lower Parliament Chamber was a target of a cyber attack after it had adopted a resolution declaring Russia a terrorist state. "We managed to defend," said Lower House Speaker
2 month ago
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی @rafaelmgrossi امروز در استانبول با یک هیئت روسی به رهبری الکسی لیخاچف، مدیرکل روس اتم، برای مشورت در مورد جنبه های عملیاتی مربوط به ایمنی در نیروگاه زاپوریژژیا در اوکراین دیدار کرد.
2 month ago
رئیس ارتش جمهوری چک تهکا: اگر درگیری بین روسیه و ناتو رخ دهد، از همان دقیقه اول درگیر خواهیم بود. اولویت اصلی ارتش در حال حاضر باید آماده سازی برای یک جنگ گسترده در برابر یک حریف قوی باشد.
2 month ago
Moscow has always supported Havana and sees that Cuba takes the same position towards the Russian Federation, Putin said at a meeting with Diaz-Canel.
2 month ago
ارتش روسیه 7 حمله موشکی، 9 حمله هوایی و بیش از 50 گلوله باران با MLRS انجام داد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، زیرساخت‌ها در نزدیکی کومیشوواخا و نووترویتسکه منطقه زاپوریژژیا آسیب دیده است.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree