31 مارس 2023
3 month ago
انفجاری در خط لوله گاز Urengoy-Pomary-Uzhgorod در چوواشیا رخ داد.
3 month ago
خط لوله گاز طبیعی در منطقه ورناری جمهوری چوواشیا آتش گرفت
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا تیمونویچی، کارپوویچی و کوستوبوبریف در منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، کیندراتیوکا، ودولاهی، زاپسیلیا و یزدتسکه در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استریلچا، هلیبوکه، استاریسا، ووچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان کوتلیاریوکا، کروخمالنه، برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، برستوو، یاکوولیوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، آودییوکا، کراسنوخیوکا، منطقه ژنرال دونوفورکیل، کراسنوخرووکا، منطقه ژنرال دونوفوکیلکا، کراسنوگریوکا، منطقه ژنرال دانیفکیلکا و نواحی فورچسسک اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، تیمیریوکا، چروون، مالی شرباکی و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و چورنوبایفکا، آنتونیوکا، خرسون، میکیلسکه، توکاریوکا و مایلوو از منطقه خرسون را گلوله‌باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، پیدهورودنه، باخموت، اوپیتنه، کوردومیوکا، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
آتش سوزی در پست برق در Schebekyne، منطقه Belgorod3 month ago
آتش سوزی در پست برق در Schebekyne، منطقه Belgorod
3 month ago
ارتباط راه آهن در شهر سوزمکا در منطقه بریانسک در نتیجه گلوله باران مختل شد
3 month ago
پوتین: روسیه علاقه ای به جذب کسی ندارد
3 month ago
پوتین گفت روسیه و بلاروس توافق کردند که تمرینات نظامی مشترک را ادامه دهند. رئیس جمهور روسیه گفت: فدراسیون روسیه و بلاروس همچنین برای توسعه تجهیزات نظامی جدید توافق کردند.
گلوله باران روستای پونکوف در منطقه بلگورود
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد3 month ago
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ در منطقه چرنیهیو و بیلوکوپیتوف در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، چروونا زوریا، استریلچا، هلیبوکه، استاریسا، ووچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا، فیهولیوکا، دووریچنا و نووملینسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک یاهیدن، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، استوپچکی، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، دیلیوچن، ژنرال دونیتسک، اوپیتنیان را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، تیمیریوکا، چرونه، نووآندرییوکا، مالی شرباکی و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا، چرونوهریهوریوکا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک و سادوو، خرسون، کومیشانی و استاسونیف اوکراین را در منطقه ژنرال فورژومیسس بمباران کردند. گزارش صبح
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کراسنوخیوکا، اولکساندروپیل، ژنرال پوئدسکیف، و ژنرال پوییدسکیف اوکراین، دفع کرد. در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در اثر گلوله باران در شهر کراسنایا یاروگا در منطقه بلگورود 2 نفر زخمی شدند
3 month ago
میدان نفتی در منطقه Ust-Kutsk منطقه ایرکوتسک آتش گرفت، آتش سوزی در 1000 متر مربع
8 زخمی در نتیجه گلوله باران در منطقه بلگورود
دود و انفجار در بلگورود
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا سرینا-بودا و ووکیوکا از منطقه سومی و استریلچا، هلیبوکه، استاریتا، ووفچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، برستوف، یاهیدن، کوتلاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودییوکا ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، اوپیتن، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree