28 نوامبر 2023
Russians launched Iskander-K cruise missile to hit a target on east of Talteta, Idlib
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، یاکولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانشینا استارچیا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کروخمالنه، تابایوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Makiyivka، Ploschanka و Nevske در منطقه لوهانسک و Berestove منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
در جهت باخموت، آودییوکا، نووپاولیوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، وسله، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، کراووووکایوکا، وی، ویکا، کراووووکایوکا، نوووووکایو، نووکامیوکا، کراووووکایوکا، وی را گلوله باران کرد. منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، نوو، چروون، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا، اوریخیف، پلاونی، استپنوهیرسک و ویشهتاراسیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون کاچکاریوکا، توکاریوکا، آنتونیوکا، چورنوبایفکا و خرسون را گلوله باران کرد.
Assad's forces backed by Russia bombard with heavy artillery the village of Benin in Jabal Al-Zawiya in Idlib countryside, Syria
1 year ago
خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی شهر وسوولوژسک در استان لنینگراد روسیه منفجر شد و در آتش سوخت.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، بوهویاولنکا، بلاهوداتنه، ورمیوکا و وولدار در منطقه دونتسک و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کریو ریه مایلو و چرونی مایاک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، چورنوبایفکا و خرسون را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا، زلنوپیلیا، کلیشچییوکا، پروومایسکه، وودیان و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا آتینسکه و نوووولودیمیریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، استاریتا، اوهیرتسوه، اوخریمیوکا و زاروبینکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نووملینسک، اورلیانکا، کوتلاریوکا، کروخمالنه و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Myasozharivka، Novoyehorivka، Ploschanka و Nevske در منطقه لوهانسک و Torske، Andriyivka و Berestove در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، وسله، زلنوپیلیا، کوردومیوکا، مایورسک، نیویورک، سولدار، اسپیرنه و یاکولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
9 کشته در فروریختن یک خانه مسکونی در نتیجه انفجار گاز خانگی در ساخالین
ویدئویی منتشر شد که دیشب پهپاد دریایی در نووروسیسک منفجر شد
Warsaw has decided to bar the entry of the Russian foreign minister Sergey Lavrov to Poland for the OSCE ministerial meeting in Lodz on 1-2 Dec. Russia has responded with a furious letter to OSCE
1 year ago
Russian strategical missile troops conducted successful test of Sarmat ICBM
1 year ago
پوتین شورای امنیت ملی را برای بحث در مورد "بهبود دفاع مدنی بنا به درخواست EMERCOM" تشکیل داد.
1 year ago
رئیس جمهور ترکیه: طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین خطرات را افزایش می دهد، بنابراین مذاکرات دیپلماتیک باید احیا شود.
ارتش روسیه 27 حمله موشکی، 5 حمله هوایی و بیش از 50 گلوله باران با MLRS انجام داد. اشیاء زیرساخت های مدنی در بالاکلیا و ایزوم منطقه خارکف آسیب دیدند. ویلنیانسک منطقه Zaporizhzhia منطقه; Dnipro و Nikopol منطقه Dnipropetrovsk؛ اوچاکف از منطقه میکولایف و اودسا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ و سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و هورکی، سردینا-بودا، اوکراینسکه و فوتوویژ را در منطقه سومی گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا هلیبوکه، اوهیرتسوه، اوسینوف، استاریسا و ختنیه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، کیسلیوکا، کروخمالنه، پیشانه و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. هرکیوکا، ماکییوکا، نوسکه و استلماخیوکا از منطقه لوهانسک و کولودیازی از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 year ago
ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، کلیشچییوکا، کوردمیوکا، اوزاریانیوکا، اوپیتن، مایورسک، نیویورک، سولدار، اسپیرنه و یاکوولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وودیان، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.