31 مارس 2023
Armenian sources claim that this video shows how Russian peacekeepers abandoned their base in Syunik border zone as soon as the Azerbaijan Azerbaijani military attacked Armenian territory6 month ago
Armenian sources claim that this video shows how Russian "peacekeepers" abandoned their base in Syunik border zone as soon as the Azerbaijan Azerbaijani military attacked Armenian territory
6 month ago
زلنسکی دستور حفاظت از مرز با روسیه در مناطق آزاد شده را صادر کرد. به گفته دفتر ریاست جمهوری، زلنسکی پس از آزادسازی 300 شهرک در جریان حملات متقابل اخیر، چنین دستوری را صادر کرد. این دفتر گفت: این عملیات ادامه دارد
6 month ago
پوتین و شولز برای اولین بار از ماه می گفت و گوی تلفنی انجام دادند
6 month ago
انفجار در منطقه بلگورود گزارش شد
"Today our arms control agenda has vanished, in fact has moved in reverse," said Jon Huntsman, who has been the U.S. ambassador to both China and Russia
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی اوکراین دیروز 9 حمله هوایی به نیروهای روسیه انجام داد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی زایتسو، باخموت، باخموتسکه، کراسنوگریوکا، وودیانه، بزیمن و نووهریهوریوکا دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه مناطقی را در امتداد خط تماس گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا کامیانسکه، مالا توکماچکا، شرباکی، چاریونه، نستریانکا، اوریخیف، بیلوهیریا، زالیزنیچنه، تمیریوکا، نوووپیل و ورمیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرسچیستیوکا، نووکراینکا و ورمیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودیوکا، اورلیوکا، لاستوچکینه، کراسنوگریوکا، وودیانه، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت سوخا بالکا، میکولایوکا دروها، زایتسو، سولدار، باخموتسکه، باخموت و وسلا دولینا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، پریشیب، بیلوهوریوکا، کراماتورسک، اسلویانسک، استاری کاروان، استارودوبیوکا، اسپیرنه، روزدولیوکا و هریهوریوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف کوزاچا لوپان، بارانیوکا و کوپیانسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت سیورسک، آتینسکه و استوکالیوکا از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه 2 حمله موشکی، 25 حمله هوایی، 11 گلوله باران MLRS به اشیا در سراسر اوکراین انجام داد. خسارت در خارکف، لوزووا، بیلوهوریوکا، وسلا دولینا، زایتسو، یوریوکا، نیویورک، پروومایسکه، کامیانکا، استپوف، مالی شرباکی، سوخی استاووک، کوسترومکا، بیلا کرینیتسا، میرن و غیره، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در می گوید. گزارش صبحگاهی
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که میانجیگری برای برقراری آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان از ساعت 9 صبح آغاز شده است. همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ابراز کرد6 month ago
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که میانجیگری برای برقراری آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان از ساعت 9 صبح آغاز شده است. همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ابراز کرد
6 month ago
FSB از بازداشت یک کارمند یک کارخانه دفاعی در منطقه مسکو خبر داد. او متهم است که عکسی از قطعات نقاشی جزئیات تجهیزات هوانوردی نظامی را به اوکراین منتقل کرده است.
6 month ago
Armenia, Russia agree 'joint steps to stabilise situation' on border: Yerevan
2 دکل برق در جاده راه آهن در منطقه بریانسک روسیه منفجر شد6 month ago
2 دکل برق در جاده راه آهن در منطقه بریانسک روسیه منفجر شد
ارتش روسیه مدرسه ای در لوزووا را گلوله باران کرد
بقایای پهپاد ایرانی شاهد-136 #M214 با نام تجاری Geran-2 در منطقه کوپیانسک کشف شد.
6 month ago
فرماندار منطقه بلگورود روسیه از شهروندان روستاهای ژوراولووکا و نخوتیفکا در مرز با منطقه خارکف خواست تا محل را تخلیه کنند.
یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده: اوکراین در استفاده از زره در حملات متقابل علیه روسیه کارآمدی نشان می دهد. ایالات متحده در حال حاضر برنامه ای برای ارسال زره پوش به اوکراین ندارد. وزیر دفاع آلمان اوایل امروز درخواست ارسال تانک به اوکراین را رد کرد
6 month ago
1 کشته و 4 زخمی در نتیجه گلوله باران پاسگاه مرزی لوگاچفکا در منطقه بلگورود
انفجار بزرگ در منطقه روستوف روسیه، در روستوف، تاگانروگ، آزوف، آکسای، شاکتی و نووچرکاسک شنیده شد.
پدافند هوایی در تاگانروگ فعال است6 month ago
پدافند هوایی در تاگانروگ فعال است
دود در نزدیکی روستای چالتیر در منطقه روستوف بلند می شود6 month ago
دود در نزدیکی روستای چالتیر در منطقه روستوف بلند می شود
Police in Khabarovsk told people protesting in support of Sergei Furgal to leave. The protesters told the police their demands were illegal and stayed
6 month ago
فرماندار منطقه بلگورود گزارش داد که پاسگاه مرزی لوگاچفکا گلوله باران شده است
انفجار در منطقه بلگورود گزارش شده است6 month ago
انفجار در منطقه بلگورود گزارش شده است
3 سرباز روسی در نتیجه حمله پهپادی مشکوک به ایست بازرسی مرزی Zernovo در منطقه بریانسک روسیه در 10 سپتامبر مجروح شدند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه نوووزنسنسکه، بیلا کرینیتسا، اوسوکوریوکا، ولیکه آرتاکووه، سوخی استاووک، کوسترومکا، پارتیزنسکه، بزیمن، بلاهوداتیوکا، ایوانیوکا، زاریخنه، بیلوهیرکا و میرن را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در مایورسک و کراسنوگریوکا، در نزدیکی میکولایوکا دروها و زایتسوو دفع کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نووسیلکا، ورمیوکا، نوووپیل، نووآندریوکا، پولتاوکا، هولیایپوله و زالیزنیچن را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت نووپاولیوکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، بوهویاولنکا، نسکوچنه، میکیلسکه را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، وسله، یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، میکولایوکا دروها، زایتسوو را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، تتیانیوکا، دونتسکه، رایهورودوک، کریوا لوکا، ورکنیوکامیانسکه و اسپیرنه را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خارکف کوستیانتینیوکا، اودی را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه 18 حمله موشکی، 39 حمله هوایی به مراکز غیرنظامی و نظامی در سراسر اوکراین انجام داد. خسارت در بیش از 30 شهرک، از جمله: کراماتورسک، کوستیانتینیوکا، دنیپرو، پاولوهراد، ولیکومیخایلیوکا. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین بامداد امروز اعلام کرد ارتش روسیه به نیروگاه خارکف حمله موشکی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، کیندراتیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree