30 ممکن است 2023
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، ولودیمیریوکا، ورمیوکا، ووهلهدار، میکیلسکه، نسکوچنه، پاولیوکا، پرچیستیوکا و شوچنکو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا استپوو و چاریونه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه بیش از 30 شهرک نزدیک خط مقدم را گلوله باران کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوا کامیانکا و بیلوهیرکا در منطقه خرسون انجام داد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، وسله، کلیشچییوکا، مایورسک، نوومیخایلیوکا، اوپیتن، پاولیوکا، پروومایسکه، سولدار و یاکوولیوکا از ژنرال استاتف اوکراین در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش صبح
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 7 حمله موشکی، 32 حمله هوایی و بیش از 70 گلوله باران با MLRS در بیش از 35 شهرک در مناطق سومی، خارکف، لوهانسک، دونتسک، زاپوریژژیا، خرسون و میکولایف انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا پوپیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، آمبارنه، بودارکی، ویلخواتکا، هوپتیوکا، دووریچنا، زملیانکی، میلووه و استاریتا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، کروخمالنه و چرنشینای منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسکه، نووسلیفسکه، پلوشانکا و استلماخیوکا از منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، زالیزن، کلیشچییوکا، مایورسک، اوپیتن، پیونیچنه و سولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه، نتایلوو، نوومیخایلیوکا، اوپیتن و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل: در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در روز دوشنبه برای ایجاد مکانیسم بین‌المللی برای جبران خسارات روسیه در اوکراین.
At least 1 dead, 4 more wounded in Mi-2 helicopter crash near Sokerkino airfield in Kostroma region
6 month ago
وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بستگان یک مرد تایوانی که اخیراً در نبرد برای اوکراین و در پی حمله روسیه به آن کشور کشته شده است، برای شناسایی جسد وی و رسیدگی به امور مربوطه عازم این کشور اروپای شرقی شده‌اند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 9 حمله موشکی، 37 حمله هوایی و بیش از 10 گلوله باران با MLRS در بیش از 25 شهرک در مناطق خارکف، لوهانسک، دونتسک، زاپوریژژیا، دنیپروپتروفسک، خرسون و میکولایف انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، اودی، استارچیتا، چوهونیوکا، فیهولیوکا و دووریچانسکه را گلوله باران کرد.
6 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید ارتش روسیه در جهت‌های کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، برستوف، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، هرکیوکا، ماکییوکا، نوسکه، یامپولیوکا و لیمان را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، روزدولیوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و مایورسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پاولیوکا، پرچیستیوکا، ورمیوکا، نووسیلکا، نسکوچنه و نوووپیل را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تیمیریوکا، اولهیوسکه، اوسپنیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، چاریونه، نوودانیلیوکا و استپوو را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بوه، ارتش روسیه شهرک های نزدیک خط مقدم، ویشتاراسیوکا، ایلینکا و مارهنتس در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کراسنوگریوکا، باخموت، ایوانراد، اوپیتن، کلیشچییوکا، مارینکا، پاولیوکا، وودیان و مایورسک منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
دبیرکل شورای امنیت ملی اوکراین گفت شرط اساسی زلنسکی برای مذاکره با روسیه تضمین تمامیت ارضی اوکراین است.
کاخ سفید: نظرات مقامات روسی درباره تجدید انتخابات ما را شگفت زده نمی کند
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 24 حمله هوایی و بیش از 55 گلوله باران با MLRS در بیش از 30 شهرک در سراسر اوکراین انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، یونجه های منطقه چرنیهیو و استوکالیوکا، پوپیوکا و وروژبا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا نووسلیفسکه، میاسوژاریوکا، ووچانسک، استلماخیوکا، برستوف، اوهیرتسوه و استریلچا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، سربریانکا، نوسکه، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، پلوشانکا، اسپیرنه و ورخنوکامیانسکی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، آندرییوکا، سولدار، یاکوولیوکا، باخموت، باخموتسکه، اوپیتن، مایورسک، چاسیو یار، کلیشچییوکا و زلنوپیلیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار و اوپیتن را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree