31 مارس 2023
2 month ago
دفتر ثبت نام نظامی در منطقه پروو مسکو با بمب های آتش زا مورد حمله قرار گرفت
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ویلنا اسلوبودا، اسمان، کاترینیوکا و شالیهین از منطقه سومی و اوهیرتسوه، ووچانسک و نووملینسک از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، آندرییوکا، کوپیانسک، کوچریفکا، لیمان پرشی، ویلشانا، اورلیانسکه، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و میاسوژاریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپیفکا در منطقه لوهانسک و ترنی و دیبرووا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، برستوف، بیلوهوریوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، استوپوککی، بیلا هورا، کوستیانتینیوکا و دیلییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وودیان، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا و وولدار در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نووسیلکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، زالیزنیچنه، اوریخیف، نووآندرییوکا، شرباکی، استپووه و موسییوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، نووتیاینکا، پونیاتیوکا، دریوکا، سادوو، استانیسلاو و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، اوزریانیوکا، اوپیتن و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
آتش سوزی در شرکت برق در کلیموو، مقامات پهپاد اوکراینی را مقصر دانستند2 month ago
آتش سوزی در شرکت برق در کلیموو، مقامات پهپاد اوکراینی را مقصر دانستند
پدافند هوایی در فرودگاه نظامی ورونژ فعال بود
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی و یسنا پولیانا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Novovasylivka، Vyntorivka، Ulanove، Studenok، Khodyne، Hirky، Iskryskivschyna، Krasnopillya از منطقه Sumy و Udy، Strilecha، Alisivka، Krasne، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Ternova و Katerynivka از منطقه خارکف، می گوید: - ستاد کل ارتش اوکراین در منطقه خارکف می گوید. گزارش صبح
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، لوزووا پرشا، زاپادنه، ماسوتیوکا، توکاریوکا، کوپیانسک و اورلیانسکه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، پلوشانکا، ماکییوکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک و چرونوپوپیفکا، ترنی و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کوستیانتینیوکا، کوردومیوکا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، مارینکا، کراسنوگریوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، پرچیستیوکا، ووهلهدار و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، هولیایپوله، استپووه، چاریونه و دوروژنیانکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، توکاریوکا، مایکولایوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوزاریانیوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
1 کشته بر اثر انفجار در ترانسفورماتور در نیروگاه هسته ای روستوف
2 month ago
موشک شکست خورده به خانه‌های روستای لینوو در منطقه ژیرنوفسک منطقه ولگوگراد اصابت کرد.
پوتین صبح امروز از مقر منطقه نظامی جنوبی پسکوف بازدید کرد
2 month ago
موشک‌های روسی که توسط هواپیماها پرتاب می‌شد بر فراز آستاراخان پرواز می‌کردند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه اورلیکیوکا، سمنیوکا، مه زالیزنی، بودا-وروبیفسکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Khodyne، Atynske، Zapsillya، Velyka Rybytsya، Pokrovka، Ryasne، Popivka منطقه Sumy، همچنین Hlyboke، Morokhovets، Zelene، Ternova، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Bochkove، Nesterne، Vilkhuvatka، Chhunivka و ژنرال Kharkivynka، نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، نووملینسک، دووریچنا، ویلشانا، کوپیانسک، اورلیانکا، کوریلیوکا، کوتلاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، پلوشانکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک، همچنین چرونوپوپیوکا، یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، یاهیدن، باخموت، کوستیانتینیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دیلییوکا، دروژبا، زالیزن، منطقه ژنرال دانفسک و نیویورک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree