26 مارس 2023
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی و یسنا پولیانا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Novovasylivka، Vyntorivka، Ulanove، Studenok، Khodyne، Hirky، Iskryskivschyna، Krasnopillya از منطقه Sumy و Udy، Strilecha، Alisivka، Krasne، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Ternova و Katerynivka از منطقه خارکف، می گوید: - ستاد کل ارتش اوکراین در منطقه خارکف می گوید. گزارش صبح
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، لوزووا پرشا، زاپادنه، ماسوتیوکا، توکاریوکا، کوپیانسک و اورلیانسکه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، پلوشانکا، ماکییوکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک و چرونوپوپیفکا، ترنی و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کوستیانتینیوکا، کوردومیوکا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، مارینکا، کراسنوگریوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، پرچیستیوکا، ووهلهدار و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، هولیایپوله، استپووه، چاریونه و دوروژنیانکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، توکاریوکا، مایکولایوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوزاریانیوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
1 کشته بر اثر انفجار در ترانسفورماتور در نیروگاه هسته ای روستوف
2 month ago
موشک شکست خورده به خانه‌های روستای لینوو در منطقه ژیرنوفسک منطقه ولگوگراد اصابت کرد.
پوتین صبح امروز از مقر منطقه نظامی جنوبی پسکوف بازدید کرد
2 month ago
موشک‌های روسی که توسط هواپیماها پرتاب می‌شد بر فراز آستاراخان پرواز می‌کردند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه اورلیکیوکا، سمنیوکا، مه زالیزنی، بودا-وروبیفسکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Khodyne، Atynske، Zapsillya، Velyka Rybytsya، Pokrovka، Ryasne، Popivka منطقه Sumy، همچنین Hlyboke، Morokhovets، Zelene، Ternova، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Bochkove، Nesterne، Vilkhuvatka، Chhunivka و ژنرال Kharkivynka، نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، نووملینسک، دووریچنا، ویلشانا، کوپیانسک، اورلیانکا، کوریلیوکا، کوتلاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، پلوشانکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک، همچنین چرونوپوپیوکا، یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، یاهیدن، باخموت، کوستیانتینیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دیلییوکا، دروژبا، زالیزن، منطقه ژنرال دانفسک و نیویورک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تمیریوکا، پولتاوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، مالی شربکی، استپوف، کامیانسکه و استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول و ژنرال فورپتسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، نادنیپریانسکه، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، بیلوهوریوکا، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، نیویورک، کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، ژنرال دونیتسک و ماری دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
US State Department: China claims neutrality, but its actions clearly indicate that it is interested in closer relations with Russia
US State Department: We warned China of the consequences of providing any military aid to Russia
Moscow's exiled chief rabbi says Jews should leave Russia while it's still possible
2 month ago
انفجارهایی در کراسنا یاروگا در منطقه بلگورود گزارش شده است
فرماندار منطقه بلگورود از گلوله باران در روستای ویازووئه در منطقه کراسنایا یاروگا خبر داد
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، پاولیوکا در منطقه سومی، هلیبوکه، زلنه، ترنووا، استاریتا، ووچانسک، بوچکووه و چوهونیوکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد، هوانوردی روسیه به منطقه ژنرال استامی پیساریوکا حمله هوایی کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه دووریچنا، ویلشانا، کوتلیاریوکا، ویشنوو و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، هوانوردی روسیه به دیبرووا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، زالیزن، نیویورک، کلیشچییوکا و کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد، پهپادهای جنگی در کوردومیوکا، مایورسک و زالیزنه، - ستاد کل نیروهای مسلح استفاده شد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree