21 مارس 2023
2 month ago
موشک‌های روسی که توسط هواپیماها پرتاب می‌شد بر فراز آستاراخان پرواز می‌کردند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه اورلیکیوکا، سمنیوکا، مه زالیزنی، بودا-وروبیفسکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Khodyne، Atynske، Zapsillya، Velyka Rybytsya، Pokrovka، Ryasne، Popivka منطقه Sumy، همچنین Hlyboke، Morokhovets، Zelene، Ternova، Starytsya، Hatysche، Vovchansk، Bochkove، Nesterne، Vilkhuvatka، Chhunivka و ژنرال Kharkivynka، نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، نووملینسک، دووریچنا، ویلشانا، کوپیانسک، اورلیانکا، کوریلیوکا، کوتلاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، پلوشانکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک، همچنین چرونوپوپیوکا، یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، یاهیدن، باخموت، کوستیانتینیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دیلییوکا، دروژبا، زالیزن، منطقه ژنرال دانفسک و نیویورک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تمیریوکا، پولتاوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، مالی شربکی، استپوف، کامیانسکه و استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول و ژنرال فورپتسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، نادنیپریانسکه، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، بیلوهوریوکا، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، نیویورک، کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، ژنرال دونیتسک و ماری دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
US State Department: China claims neutrality, but its actions clearly indicate that it is interested in closer relations with Russia
US State Department: We warned China of the consequences of providing any military aid to Russia
Moscow's exiled chief rabbi says Jews should leave Russia while it's still possible
2 month ago
انفجارهایی در کراسنا یاروگا در منطقه بلگورود گزارش شده است
فرماندار منطقه بلگورود از گلوله باران در روستای ویازووئه در منطقه کراسنایا یاروگا خبر داد
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، پاولیوکا در منطقه سومی، هلیبوکه، زلنه، ترنووا، استاریتا، ووچانسک، بوچکووه و چوهونیوکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد، هوانوردی روسیه به منطقه ژنرال استامی پیساریوکا حمله هوایی کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه دووریچنا، ویلشانا، کوتلیاریوکا، ویشنوو و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، هوانوردی روسیه به دیبرووا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، زالیزن، نیویورک، کلیشچییوکا و کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد، پهپادهای جنگی در کوردومیوکا، مایورسک و زالیزنه، - ستاد کل نیروهای مسلح استفاده شد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه آودییوکا، وسله، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، حملات هوایی در نزدیکی کامیانکا و آودیوکا ثبت شد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی مایکیلسکه حمله هوایی انجام داده است.
2 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه استپوو، اولهیوسکه، دوروژنیانکا، مالا توکماچکا، مالی شرباکی، میرن منطقه زاپوریژژیا و بریسلاو، کوزاتسکه، ایوانیوکا، چورنوبایوکا و استانیسلاو از منطقه خرسون را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نزدیکی هولیاپول، استپوو در منطقه زاپوریژژیا و نووسیلکا در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، کامیانکا، آودییوکا، وسله، وودیان، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
انفجارهایی در تیوتکینو در منطقه کورسک گزارش شده است
گلوله باران در شبکینو در منطقه بلگورود گزارش شده است2 month ago
گلوله باران در شبکینو در منطقه بلگورود گزارش شده است
2 month ago
قطعاتی از موشک یا پهپاد سقوط کرده در میدان رودنیا در منطقه ولگوگراد روسیه پیدا شد.
2 month ago
پوتین و شی جین پینگ از طریق لینک ویدیویی تماس گرفتند
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هرمیاچکا و لیپیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Znob-Trubchevsk، Chernatske، Iskryskivschyna، Budky و Zapsillya از منطقه Sumy، همچنین Chervona Zorya، Veterynarne، Krasne، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Vovchanski Khutory، Starytsya، Ternova، Novomlynsk، و ژنرال Armilynsk of Khavrichna، اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان سینکیوکا، ویلشانا، کوپیانسک، کیسلیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا از منطقه لوهانسک، همچنین یامپولیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، چاسیو یار، باخموت، کوستیانتینیوکا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، پروومایسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree