31 مارس 2023
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، چوهونیوکا، ایزبیتسکه، اوهیرتسوه، بوچکووه، بودارکی و آمبارن منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، کوپیانسک، کوریلیوکا، تابایوکا، کروخمالنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نوشکه منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه آندرییوکا، اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، ماریینکا و نوومیخایلتسکی را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا نوووکراینکا، ووهلدار، ورمیوکا، نووسیلکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، زالیزنیچنه، دوروژنیانکا، نوودانیلیوکا و پلاونیا در منطقه آرموفورژس اوکراین را بمباران کردند. گزارش
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های کریوی ریه و خرسون، رسپوبلیکانتس، پریدنیپروسکه، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، مارینکا، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
4 month ago
سفر لاوروف به مینسک که برای 27 تا 28 نوامبر برنامه ریزی شده بود به دلیل درگذشت وزیر خارجه بلاروس به تعویق افتاد - وزارت خارجه روسیه
4 month ago
ارتش روسیه 11 حمله موشکی، 7 حمله هوایی و بیش از 50 گلوله باران با MLRS در سراسر اوکراین، از جمله کوپیانسک و چوهویف در منطقه خارکف انجام داد. بیلنکه از منطقه دونتسک و کومیشوواخا و کوشوهوم از منطقه زاپوریژژیا - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، کوزاچا لوپان، استریلچا، لیپتسی، استاریسا، اوهیرتسو و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، برستوف، کیسلیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوخوریوکا، وسله، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، نولسکه و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، نووپیل، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه و چاریونه از منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون شهرهای اوچاکف و خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا و نولسکه در منطقه دونتسک دفع کرد.
4 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه درباره نتایج کار هیئت های روسی در اجلاس G20 و APEC، دیدار ناریشکین با رئیس سیا گفتگو کرد.
4 month ago
تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای افزایش حضور MBT روسی در محدوده آموزشی Baranovichi در بلاروس را تایید می کند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا ووکیوکا منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، زلنه، استاریسا، اوهیرتسو، ووچانسک و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد و از پهپاد رزمی در نزدیکی زلنه استفاده کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، آندرییوکا، ورخنوکامیانسکه، باخموت، باخموتسکه، آودییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپیلسکه و چاریونه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، زمییوکا، بریسلاو، توکاریوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، بیلوزرکا و ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
ناتو/ دبیرکل استولتنبرگ: جنگ در اوکراین همه را متوجه شد که وابستگی به گاز روسیه چقدر خطرناک است.
Stoltenberg: Russia and China are working together and China is strengthening its military arsenal, including nuclear weapons
در نتیجه تیراندازی در کریمسک در منطقه کراسنودار روسیه 2 نفر کشته شدند
4 month ago
State Security Service of Georgia announced on 24 November that the Russian forces illegally detained a Georgian citizen in the area surrounding occupied Artsevi Village, which is beyond the occupation line with Tskhinvali region/S. Ossetia
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هی و خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و باسیوکا، سردینا بودا و یسنا پولیانا از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، وترینارنه، هلیبوکه، دووریچنه، ایزبیتسکه، کراسنه، کودییوکا، اوهیرتسوه و استریلچا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، ویلشانا، ویشنوو، کیسلیوکا، کروخمالنه، تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه و یامپولیوکا از منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree