9 دسامبر 2023
3 زخمی و 1 کشته بر اثر انفجار بمبی که بر اساس گزارش ها توسط پهپاد در ایست بازرسی مرزی تروبورتنو در منطقه بریانسک روسیه رها شده است. مقامات اوکراین را مقصر می دانند
در جهت باخموت، ارتش روسیه برستوف، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، پوکروفسکه، کوستیانتینیوکا، وسلا دولینا، زایتسو، ورشینا، سمیهریا، کودما، تراونوو، مایورسک و نیویورک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نیروگاه سولدار، وسلا دولینا و ووهلهیرسک حملات هوایی انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Berestove و Semyhirya دفع کرد، درگیری ها در نزدیکی Pokrovske ادامه دارد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، آودیوکا، زلنه پل، اوریخیف، شرباکی و کامیانسکه را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه کریوا لوکا، زاکیتنه، درونیوکا، هریهوریوکا، ورخنیوکامیانسکه، زوانیوکا، اسپیرنه و پریزنه را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی اسپرین و سربریانکا انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی اسپیرنه و پارک ملی "Sviati Hory" دفع کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلویانسک نورتسیوکا، بوهورودیچن، دولینا، چپیل، هروشوواخا و ولیکا کومیشوواخا را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه بورشووا، پیتومنیک، سوسنیوکا، روسکی تیشکی، پتریوکا، دمنتیوکا، روبیژنه، دووانکا، موسپانوف، روسکا لوزووا، چوهویو، کلوهینه-باشکیریفکا، سویتلیچن، پریشیب و اسلاتین را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی زالیمان و موسپانوف حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و توستودوبوف در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی می گوید: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه مناطقی را در امتداد خط تماس با توپخانه و تانک گلوله باران کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Velyke Artakove، Kaluha و Olhine انجام داد.
1 year ago
Lavrov trip to Africa is an attempt "to engage to try to stem the onslaught of outrage" against Russia, says @PressSec
1 year ago
اپراتور سیستم حمل و نقل گاز طبیعی اوکراین: بدون اطلاع قبلی گازپروم فشار را در خط لوله گاز Urengoy-Pomary-Uzhgorod به سرعت افزایش داد.
گازپروم از 27 جولای عرضه گاز نورد استریم 1 را به 33 میلیون مترمکعب کاهش می دهد - رویترز1 year ago
گازپروم از 27 جولای عرضه گاز نورد استریم 1 را به 33 میلیون مترمکعب کاهش می دهد - رویترز
1 year ago
لاوروف: روسیه از بمباران زیرساخت های نظامی در اوکراین منعی ندارد
1 year ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه پوتیومکین، چرونوپیلیا، کویتنوو، کیسلیوکا، پارتیزنسکه، پروومایسکه، لوچ، پوساد پوکروفسکه، بلاهوداتنه، شوچنکووه، پریبوزکه، استپووا دولینا، نوا زوریا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی بیلوهیرکا حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
در مسیرهای آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه مواضع اوکراین را در سراسر خط تماس گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی شوچنکو، وسله و پولتاوکا حملات هوایی انجام دادند.
هوانوردی روسیه در نزدیکی نیروگاه سولدار، پوکروفسکه و ووهلهیرسک حمله هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: حمله نیروهای روسی به جهت ورشینا-لوهانسکه شکست خورده است، حمله میرونیوکس-لوهانسکه ادامه دارد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پوکروفسکه، یاکولیوکا، کوردیومیوکا، باخموت، وسلا دولینا، نوولوهانسکه، زایتسو و تراونوو را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش اوکراین اقدامات تهاجمی روسیه را در جهت Berestove - Ivano-Daryivka و Verkhniokamyanka - Ivano-Daryivka دفع کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای روسی در حال انجام عملیات تهاجمی در نزدیکی اسپیرنه، درگیری‌ها ادامه دارد.
1 year ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه کریوا لوکا، پلاتونیوکا، سیورسک، ورخنیوکامیانسکه، زوانیوکا، ایوانو-داریوکا و اسپیرنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی هریهوریوکا و سربریانکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک نورتسیوکا، بوهورودیچن، پتریوسکه، باروینکووه، کوستیانتینیوکا، نوا دمیتریوکا، دولینا، نوا میکولایوکا، کارناوخیوکا، دیبریون و چپیل را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه خارکف، مالینیوکا، بورشووا، ایوانیوکا، پیتومنیک، نوو، روسکی تیشکی، پتریوکا، دمنتیوکا، هوساریوکا، پرودیانکا، شاپووالیوکا، روبیژن، شولیوکا، دووانکا، موسپانوو، روسکا لوزوووکا، MLHowzer، Mysk را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی پرودیانکا، پتریوکا و یاویرسکه حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورسک یاستروبین، هرابوفسکه و ولودیمیریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
The Prime Minister of Moldova: We are very concerned about the risk of a possible Russian invasion if military operations are directed towards southwestern Ukraine
1 year ago
It's propaganda
مسکو: حمله روسیه به بندر اودسا به زیرساخت‌های نظامی اوکراین ضربه زد
Lavrov meets with Egyptian President in Cairo1 year ago
Lavrov meets with Egyptian President in Cairo
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، چروونا دولینا، کیسلیوکا، ترنیوکا، دوبریانکا، الکساندریوکا، کوبزارتسی، لپتیخا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، زولوتا نیوا، ووهلهدار، وسله، آودیوکا، کراسنوگریوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسیه از جهات مختلف به نیروگاه ووهلهیرسک حمله کردند، اما شکست خوردند.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت زایتسو، ورشینا، برستوف، شومی، باخموت، نیویورک، باخموتسکه، پوکروفسکه، نوولوهانسکه، وسله و غیره را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک استارودوبیوکا، درونیوکا، پیسکونیوکا، سیورسک، اسپیرنه و ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد.