31 مارس 2023
Dagestan: This morning locals gathered to protest against the mobilisation on the Khasavyurt-Makhachkala highway near the village of Endirei. Machine gun fire can be heard6 month ago
Dagestan: This morning locals gathered to protest against the mobilisation on the Khasavyurt-Makhachkala highway near the village of Endirei. Machine gun fire can be heard
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی سولدار، ویمکا، کوردیومیوکا، زایتسوو، نوومیخایلیوکا و پروومایسکه دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 25 شهرک را در خط مقدم هدف قرار داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا بیش از 20 شهرک از جمله میکیلسکه، ووهلدار، کوردیومیوکا، پرچیستیوکا، شوچنکو، بیلوهیریا، تمیریوکا، ورمیوکا و اولهیوسکه را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودیوکا، وودیان، مارینکا و پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، سولدار، باخموت، باخموتسکه، اوپیتن، یاکوولیوکا، نلیپوفکا، یوریوکا، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، اسلوویانسک، کورووی یار، بوهورودیچن، یارووا و اوزرنه را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، هوریف کوزاچوک، دووریچنه، کوپیانسک و کوچریفکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هوتا-استودنتسکا در منطقه چرنیهیو و باچیفسک منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه 7 حمله موشکی، 22 حمله هوایی، 67 گلوله باران با MLRS علیه اهداف غیرنظامی و نظامی در 35 شهرک در سراسر اوکراین از جمله Zaporizhzhia، Ochakiv، Mykolaiv، Myrolubivka، نیویورک، Bilohorivka، Krasnohorivka، Pavlivka و Mayorsk انجام داد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
شبانه در یک هتل پلی در خرسون اعتصابی صورت گرفت که ظاهراً توسط مبلغان روسی از RT استفاده می شد. قبلاً مشخص شده است که اولکسی ژوراوکو، همکار و معاون سابق Verkhovna Rada اوکراین در نتیجه یک حمله کشته شده است.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی اسپیرنه، سولدار، باخموتسکه، اودرادیوکا، کوردیومیوکا، زایتسو، مایورسک، کامیانکا، آودییوکا و اوپیتن دفع کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبحگاه اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه بیش از 35 شهرک از جمله ویسوکوپیلیا، میرولیوبیوکا، اوکراینکا، لوزوو، بلاهوداتیوکا، شایروکه، سوخی استاووک، بزیمن، ترنووی پودی، اولهین، لیمانی و میرن را گلوله باران کرد. گزارش
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، نیویورک، شوچنکو، بردیچی، آودیوکا، کارلیوکا، پروومایسکه، وودیان، اوپیتن، مارینکا، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا ویوکیل‌کا، ژنرال زولوتا نووسیلکا، زولوتا ویوکیل‌کا، ژنرال یِوووووکا، زولوتا نوووسیلکا، ژنرال یِووووکیلکا، زولوتا نوووسیلکا، و. از نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، وسلا دولینا، اودرادیوکا، زایتسو و مایورسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک یارووا، رایهورودوک، دیبرووا، اوزرنه، سیورسک، اسپیرنه، روزدولیوکا، وسله و بیلوهوریوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسک ایواشکی، استریلچا، اولکساندریوکا، کولودیازنه و دووریچنا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورسک، پاولیوکا، میروپیلسکه، کراسنوپیلیا، مزنیوکا و اسلاهورود در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه 5 حمله موشکی، 14 حمله هوایی و بیش از 60 گلوله باران با MLRS علیه بیش از 60 شهرک در سرتاسر اوکراین از جمله پچنیهی، یاتسکیوکا، یارووا، مارینکا، کراسنوگریوکا، بیلوهیرکا، میرولیوبیوکا، میکولایف، سوخی استاووک، نوا پی‌ای‌ریف انجام داد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: شرباکی، هریهوریوکا، پیونیچن، شرباکی، اوچاکیو، سولون، اوریخیف، آرخانگلسکه و اودسا با 2 پهپاد مورد حمله قرار گرفتند.
بایدن قول داده است که اگر روسیه مناطق اوکراین را ضمیمه کند، هزینه های سریع و شدید خواهد داشت
6 month ago
وزارت امور خارجه اوکراین سفیر ایران را از اعتبارنامه محروم کرد و همچنین تصمیم گرفت تعداد دیپلمات‌های سفارت ایران در کیف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. چنین تصمیمی در واکنش به ارسال تسلیحات به روسیه برای جنگ علیه اوکراین اتخاذ شد.
بیانیه رهبران گروه 7 در محکومیت همه پرسی ساختگی تلاش روسیه برای استفاده از "برای ایجاد بهانه ای ساختگی برای تغییر وضعیت" سرزمین مستقل اوکراین
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کوپیانسک، اسپیرنه، مایورسک، زایتسو، آودیوکا، نوومیخایلیوکا، اوپیتن و کامیانکا دفع کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 20 شهرک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا مالا توکماچکا، نوا توکماچکا، مالی شرباکی، زلنه پل، زالیزنیچن، ریونوپیلیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، وولدار، زولوتا نیوا، نسکوچنه، ورمیوکا، نووکراینکا، ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، اوپیتن، مارینکا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک مایاکی، میکولایوکا، دیبرووا، کریوا لوکا، پریشیب و سیورسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک سولدار، باخموتسکه، باخموت، وسلا دولینا، زایتسو، وسله، بیلوهوریوکا و یاکولیوکا را گلوله باران کرد.
This morning someone threw a Molotov cocktail at a recruiting office in Khabarovsk. There have been reports of other similar incidents in different towns6 month ago
This morning someone threw a Molotov cocktail at a recruiting office in Khabarovsk. There have been reports of other similar incidents in different towns
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree