27 سپتامبر 2023
1 year ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه پوتیومکین، چرونوپیلیا، کویتنوو، کیسلیوکا، پارتیزنسکه، پروومایسکه، لوچ، پوساد پوکروفسکه، بلاهوداتنه، شوچنکووه، پریبوزکه، استپووا دولینا، نوا زوریا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی بیلوهیرکا حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
در مسیرهای آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه مواضع اوکراین را در سراسر خط تماس گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی شوچنکو، وسله و پولتاوکا حملات هوایی انجام دادند.
هوانوردی روسیه در نزدیکی نیروگاه سولدار، پوکروفسکه و ووهلهیرسک حمله هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: حمله نیروهای روسی به جهت ورشینا-لوهانسکه شکست خورده است، حمله میرونیوکس-لوهانسکه ادامه دارد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، پوکروفسکه، یاکولیوکا، کوردیومیوکا، باخموت، وسلا دولینا، نوولوهانسکه، زایتسو و تراونوو را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش اوکراین اقدامات تهاجمی روسیه را در جهت Berestove - Ivano-Daryivka و Verkhniokamyanka - Ivano-Daryivka دفع کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای روسی در حال انجام عملیات تهاجمی در نزدیکی اسپیرنه، درگیری‌ها ادامه دارد.
1 year ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه کریوا لوکا، پلاتونیوکا، سیورسک، ورخنیوکامیانسکه، زوانیوکا، ایوانو-داریوکا و اسپیرنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی هریهوریوکا و سربریانکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک نورتسیوکا، بوهورودیچن، پتریوسکه، باروینکووه، کوستیانتینیوکا، نوا دمیتریوکا، دولینا، نوا میکولایوکا، کارناوخیوکا، دیبریون و چپیل را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه خارکف، مالینیوکا، بورشووا، ایوانیوکا، پیتومنیک، نوو، روسکی تیشکی، پتریوکا، دمنتیوکا، هوساریوکا، پرودیانکا، شاپووالیوکا، روبیژن، شولیوکا، دووانکا، موسپانوو، روسکا لوزوووکا، MLHowzer، Mysk را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی پرودیانکا، پتریوکا و یاویرسکه حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورسک یاستروبین، هرابوفسکه و ولودیمیریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
The Prime Minister of Moldova: We are very concerned about the risk of a possible Russian invasion if military operations are directed towards southwestern Ukraine
1 year ago
It's propaganda
مسکو: حمله روسیه به بندر اودسا به زیرساخت‌های نظامی اوکراین ضربه زد
Lavrov meets with Egyptian President in Cairo1 year ago
Lavrov meets with Egyptian President in Cairo
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، چروونا دولینا، کیسلیوکا، ترنیوکا، دوبریانکا، الکساندریوکا، کوبزارتسی، لپتیخا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، زولوتا نیوا، ووهلهدار، وسله، آودیوکا، کراسنوگریوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسیه از جهات مختلف به نیروگاه ووهلهیرسک حمله کردند، اما شکست خوردند.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت زایتسو، ورشینا، برستوف، شومی، باخموت، نیویورک، باخموتسکه، پوکروفسکه، نوولوهانسکه، وسله و غیره را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک استارودوبیوکا، درونیوکا، پیسکونیوکا، سیورسک، اسپیرنه و ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک چپیل، بوهورودیچن، آدامیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت خارکف، ارتش روسیه پیتومنیک، پتریوکا، نوومیکولایوکا، استاری سالتیو، بلاهوداتنه، پرودیانکا، لیسن، لبیازه، کوروبوچکینه، درهاچی، پرموها و غیره را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، های منطقه چرنیهیو و هودوو، یاستروبین، بیلوپیلیا و هرابوفسکه در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
رئیس جمهور اردوغان: مصمم هستیم به تلاش های دیپلماتیک خود تا برقراری صلح بین روسیه و اوکراین ادامه دهیم.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد، در جهت پیودنی بو، نیروهای روسیه مناطقی را در سراسر خط تماس گلوله باران کردند.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد که نیروهای روسی اقدام به حمله به نیروگاه پوکروفسکه و ووهلهیرسک کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، سولدار، باخموت، پوکروفسکه، باخموت، نوولوهانسکه را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، ورخنیوکامیانسکه، استارودوبیوکا، پیسکونیوکا، سیورسک، بیلوهوریوکا، هریهوریوکا، اسپیرنه و ویمکا را با تانک، هویتزر و MLRS گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین تلاش‌های حمله را در نزدیکی ورخنیوکامیانسکی و سیورسک دفع کرد.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است که ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، هروشوواخا، دولینا، کراسنوپیلیا، دیبریون، مازانیوکا، پروتوپوپیوکا، چپیل، ولیکا کومیشوواخا، نورتسیوکا، بوهورودیچن، ویرنوپیلیا و کارناوخیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف، خارکف، زولوچیف، پیتومنوک، بورشووا، لیسن، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی و موسپانوف را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه روستای مایکولایوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
The Russian subs surfaced separately in the NorthSea, north west of Bergen, Norway, on July 16 & 19 per Britain officials1 year ago
The Russian subs "surfaced separately in the NorthSea, north west of Bergen, Norway, on July 16 & 19" per Britain officials
از زبان یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده در مورد جنگ در اوکراین: روسیه نزدیک به 85 درصد از ارتش خود را به جنگ در اوکراین اختصاص داده است.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree