26 مارس 2023
8 month ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه ایوانیوکا، توکاروه، ترودولیوبیوکا، پارتیزنسکه، کوبزارتسی، پوساد-پوکروفسکه، آندرییوکا، استپووا دولینا، تاورییسکه، اولنیوکا، شوچنکووه، پریبوزکه، لیمانی، کیسلیوکا، ژنرال میکوولیوکا، نووکولیوکا، ژنرال وکولیوکا، کیسلیوکا، نوووکولیوکا و ژنرال وکولیوکا را گلوله باران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
8 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا پیسکی، آودیوکا، نوومیخایلیوکا، پرچیستیوکا، زالیزنیچنه، پاولیوکا، ورمیوکا، نووآدنرییوکا، شوچنکو، ترنوواته، ولودیمیریوکا، نووویاکوویکا و کامیوکایوکا و. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی پریشیستیوکا حمله هوایی کردند.
نیروهای روسی تلاش کردند تا عملیات تهاجمی را در مسیرهای Dolomitne-Novoluhanske و Striapivka-Soledar انجام دهند. درگیری های جاری در نزدیکی نیروگاه پوکروفسکه و ووهلهیرسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
8 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه نیروگاه Berestove، Bakhmut، Kostiyantynivka، Bilohorivka، Pokrovske، Kodema، Vesela Dolyna، New York، Yakovlivka، Vasyukivka، Klishiyivka و Vuhlehirsk را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی استریاپیوکا حمله هوایی انجام داده است.
8 month ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه دونتسک، سربریانکا، ورخنیوکامیانسکه، اسپیرنه، ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه در نزدیکی ایوانو-داریوکا حمله هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در Verkhniokamyanka - جهت Verkhniokamyansk هستند، درگیری ها ادامه دارد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلویانسک دیبریون، چپیل، آدامیوکا، کارناوخیوکا، میکیلسکه، کورولکا، خرسیشه و مازانیوکا را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف، موسپانوف، روسکی تیشکی، دمنتیوکا، زولوچیف، استارا هنیلیتسا، ریدن، رتیشیوکا، پوشکارنه، ولیکا بابکا، پتریوکا، اسلاتین و لبیاژه را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک کامیانسکا اسلوبودا و میکولایوکا در منطقه چرنیهیو و ولفین، پاولیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
8 month ago
Civilians were killed and wounded as a result of Russian air strikes on the town of "Al-Jadida" in the Jisr al-Shughur countryside, west of Idlib
8 month ago
Putin and Saudi Crown Prince MBS spoke by phone today and "Both sides gave a positive assessment of the achieved level of friendly relations between Russia and Saudi Arabia," per a Kremlin readout of the call
ایالات متحده از "توافق اصولی" به میانجیگری سازمان ملل و ترکیه بین روسیه و اوکراین برای اجازه حمل و نقل ایمن غلات اوکراینی از بنادر مسدود شده استقبال می کند، اما بر روی "مسئول نگه داشتن روسیه" برای اجرا و رساندن غلات به جهان متمرکز است. StateDeptSpox گفت
اتحادیه اروپا در واکنش به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تحریم های جدیدی را تصویب کرد. اسناد مربوطه در مجلات رسمی L193 و L194 منتشر شده است
تخریب در کراماتورسک در نتیجه گلوله باران امروز روسیه8 month ago
تخریب در کراماتورسک در نتیجه گلوله باران امروز روسیه
8 month ago
The Moscow Ministry of Justice asks to liquidate the Jewish agency Sokhnut in Russia, the process will begin on July 28.
8 month ago
Hungarian Foreign Minister is on a visit to Moscow, - the embassy said
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، آپوستولو، میکولایوکا، لپتیخا، چروونا دولینا، موراخیوکا، بلاهوداتنه، پریبوزکه و لیمانی را با تانک، هویتزر و MLRS گلوله باران کرد.
8 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، وسله، اومانسکه، کوراخوف، نوومیخایلیوکا، میکیلسکه، وولدار، زولوتا نیوا، نوووپیل، نوومایورسکه، پولتاوکا، چروونه، مالا توکماچاویو، ژنرال سول‌ووانووو، روسی را گلوله باران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
8 month ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی برای تصرف نیروگاه Vuhlehirsk. درگیری ها در نوولوهانسکه ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
8 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه روزدولیوکا، بیلوهوریوکا، پوکروفسکه، نوا کامیانکا، باخموت، ورشینا، نوولوهانسکه، زایتسو، تورتسک و غیره را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ورشینا و بیلوهوریوکا حملات هوایی انجام دادند.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، کراماتورسک، سیورسک، هریهوریوکا، زوانیوکا و اسپیرنه را گلوله باران کرد و عملیات تهاجمی را در نزدیکی ایوانو-داریوکا انجام داد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلویانسک دیبریون، کراسنوپیلیا، چپیل، آدامیوکا، هروشیوکا را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خارکف، موسپانوف، پتریوکا، روسکی تیشکی، بازلیوکا، پچنیهی، تسیرکونی، پیتومنیک، دمنتیوکا، کوروبوچکینه، پرودیانکا را گلوله باران کرد.
رئیس سیا: مجموع تلفات روسیه در جنگ اوکراین 15000 نفر و تعداد مجروحان سه برابر بیشتر است.
Russia: A fire is reported in Moscow on Leninsky Prospekt (possible 55.70248, 37.56906), where the fire has spread to the upper floors. In total, about 400 people have already been evacuated. Visualization:8 month ago
Russia: A fire is reported in Moscow on Leninsky Prospekt (possible 55.70248, 37.56906), where the fire has spread to the upper floors. In total, about 400 people have already been evacuated. Visualization:
Russian air defence systems are intercepting unknown projectiles over Khmeimim airbase in Lattakia
8 month ago
Khamenei: Recent stances taken by the President of Russia against the Zionists are commendable
8 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نیروهای روسی حملاتی را در نزدیکی Novoselivka Druha و Mykilske بدون موفقیت انجام دادند.
8 month ago
در جهت‌های آودیوکا، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، وولدار، نووپیل، پولتاوکا، هولیایپوله، کامیانسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی آودیوکا حمله هوایی انجام داده است.
8 month ago
در جهت باخموت، نیروهای روسی برستوف، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، پوکروفسکه، سولدار، باخموتسکه، باخموت، وسلا دولینا، کودما را با تانک، توپخانه و MLRS گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در برستوف، یاکولیوکا، باخموت، ورشینا، نیویورک و پوکروفسکه حملات هوایی انجام داد.
8 month ago
در جهت دونتسک، ارتش روسیه کراماتورسک، سیورسک، سربریانکا، هریهوریوکا، ورخنیوکامیانسکه، اسپیرنه، ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه در نزدیکی Verkhniokamyansk حمله هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی در حال انجام حمله به ایوانو-داریوکا هستند، درگیری ها ادامه دارد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree