31 مارس 2023
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو و ویلچا، وسله، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، وارواریوکا، ویلخواتکا و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله‌بار کرد. گزارش صبح
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین گفت: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، نووملینسک، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا را در منطقه لوهانسک گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، دیلیوکا، وودیانه، نولسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، بیلوهیریا، کامیانسکه و مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا و نوودمیتریوکا، کامیانسکه، رسپوبلیکانتس، نووبریسلاو، پونیاتیوکا، خرسون، میکیلسکه، سادوو و آنتونیوکا از ژنرال ارتش اوکراین در منطقه خرسون را بمباران کردند. گزارش صبحگاهی
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ماسوتیوکا در منطقه خارکف، پیدکویچانسک، دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، وسله، یاکولیوکا، باخموتسکه، باخموت، وودیان، پیسکی، نولسکه، ماریینکا، نوومیخایلوکا، ژنرال دونوفسک، و ورخنوکامیانسکه، باخموت، وودیانه، پیسکی، نولسکه، ماریینکا، نوومیخایلووکا، ژنرال دونفسک را دفع کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
Dmitry Medvedev arrived on an official visit to Beijing and met with Xi Jinping. According to Chinese media, he conveyed a message from Putin to the President of the People's Republic of China
پس از حملات پهپاد 'کامیکاز' توسط روسیه در 19 دسامبر که زیرساخت های انرژی را هدف قرار داد، اتصال اینترنت و منبع تغذیه به طور قابل توجهی در کیف، اوکراین و اطراف آن کاهش یافته است. مقامات ظرفیت را به 50 درصد گزارش می دهند3 month ago
پس از حملات پهپاد 'کامیکاز' توسط روسیه در 19 دسامبر که زیرساخت های انرژی را هدف قرار داد، اتصال اینترنت و منبع تغذیه به طور قابل توجهی در کیف، اوکراین و اطراف آن کاهش یافته است. مقامات ظرفیت را به 50 درصد گزارش می دهند
یک نفر در نتیجه گلوله باران منطقه Sudzha در منطقه کورسک زخمی شد3 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران منطقه Sudzha در منطقه کورسک زخمی شد
ایستگاه فرعی در تروبچفسک منطقه بریانسک توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفت3 month ago
ایستگاه فرعی در تروبچفسک منطقه بریانسک توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفت
3 month ago
در انفجار خط لوله گاز اورنگوی-پوماری-اوژگورود در چوواشیا سه نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.
3 month ago
انفجاری در خط لوله گاز Urengoy-Pomary-Uzhgorod در چوواشیا رخ داد.
3 month ago
خط لوله گاز طبیعی در منطقه ورناری جمهوری چوواشیا آتش گرفت
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا تیمونویچی، کارپوویچی و کوستوبوبریف در منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، کیندراتیوکا، ودولاهی، زاپسیلیا و یزدتسکه در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استریلچا، هلیبوکه، استاریسا، ووچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان کوتلیاریوکا، کروخمالنه، برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، برستوو، یاکوولیوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، آودییوکا، کراسنوخیوکا، منطقه ژنرال دونوفورکیل، کراسنوخرووکا، منطقه ژنرال دونوفوکیلکا، کراسنوگریوکا، منطقه ژنرال دانیفکیلکا و نواحی فورچسسک اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، تیمیریوکا، چروون، مالی شرباکی و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و چورنوبایفکا، آنتونیوکا، خرسون، میکیلسکه، توکاریوکا و مایلوو از منطقه خرسون را گلوله‌باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، پیدهورودنه، باخموت، اوپیتنه، کوردومیوکا، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
آتش سوزی در پست برق در Schebekyne، منطقه Belgorod3 month ago
آتش سوزی در پست برق در Schebekyne، منطقه Belgorod
3 month ago
ارتباط راه آهن در شهر سوزمکا در منطقه بریانسک در نتیجه گلوله باران مختل شد
3 month ago
پوتین: روسیه علاقه ای به جذب کسی ندارد
3 month ago
پوتین گفت روسیه و بلاروس توافق کردند که تمرینات نظامی مشترک را ادامه دهند. رئیس جمهور روسیه گفت: فدراسیون روسیه و بلاروس همچنین برای توسعه تجهیزات نظامی جدید توافق کردند.
گلوله باران روستای پونکوف در منطقه بلگورود
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد3 month ago
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ در منطقه چرنیهیو و بیلوکوپیتوف در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، چروونا زوریا، استریلچا، هلیبوکه، استاریسا، ووچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا، فیهولیوکا، دووریچنا و نووملینسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک یاهیدن، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، استوپچکی، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، دیلیوچن، ژنرال دونیتسک، اوپیتنیان را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree