28 نوامبر 2023
گلوله باران روستای پونکوف در منطقه بلگورود
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد11 month ago
بالگرد Mi-8 در منطقه ماگادان روسیه سقوط کرد و یک نفر زخمی شد
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ در منطقه چرنیهیو و بیلوکوپیتوف در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، چروونا زوریا، استریلچا، هلیبوکه، استاریسا، ووچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا، فیهولیوکا، دووریچنا و نووملینسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک یاهیدن، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، هریهوریوکا، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، استوپچکی، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، دیلیوچن، ژنرال دونیتسک، اوپیتنیان را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، تیمیریوکا، چرونه، نووآندرییوکا، مالی شرباکی و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا، چرونوهریهوریوکا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک و سادوو، خرسون، کومیشانی و استاسونیف اوکراین را در منطقه ژنرال فورژومیسس بمباران کردند. گزارش صبح
11 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کراسنوخیوکا، اولکساندروپیل، ژنرال پوئدسکیف، و ژنرال پوییدسکیف اوکراین، دفع کرد. در گزارش صبح می گوید
11 month ago
در اثر گلوله باران در شهر کراسنایا یاروگا در منطقه بلگورود 2 نفر زخمی شدند
11 month ago
میدان نفتی در منطقه Ust-Kutsk منطقه ایرکوتسک آتش گرفت، آتش سوزی در 1000 متر مربع
8 زخمی در نتیجه گلوله باران در منطقه بلگورود
دود و انفجار در بلگورود
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا سرینا-بودا و ووکیوکا از منطقه سومی و استریلچا، هلیبوکه، استاریتا، ووفچانسک، ولوخیوکا، چوهونیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، برستوف، یاهیدن، کوتلاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودییوکا ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، چاسیو یار، اوپیتن، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا و خرسون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، استپوو، پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و کوزاتسکه، تیهینکا، میکیلسکه، خرسون و دنیپروسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل های استلماخیوکا و سربریانسکی در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، وییمکا، وسله، باخموت، کلیشچییوکا، اوپیتن، پروومایسکه، نولسکه و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
دمیتری زلنوف، سرمایه دار روسی، مالک سابق بزرگترین گروه توسعه دهنده Don-Stroi، بر اثر سقوط از پله ها در فرانسه درگذشت.11 month ago
دمیتری زلنوف، سرمایه دار روسی، مالک سابق بزرگترین گروه توسعه دهنده Don-Stroi، بر اثر سقوط از پله ها در فرانسه درگذشت.
11 month ago
اولاف شولز، صدراعظم آلمان: هدف ما این است که روسیه به جنگ خود پایان دهد و تمامیت اوکراین را حفظ کند. این مستلزم گفتگو است. خواه از طریق تلفن باشد، تماس ویدیویی یا پشت میز طولانی، خودش را نشان خواهد داد. - SZ -
انفجارهای صبح امروز در اودسا گزارش شد و مقامات محلی مدعی شدند دو موشک روسی اونیکس سرنگون شده است.
11 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه یونجه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. هاوریلووا اسلوبودا، سردینا-بودا، یاستروبین و کیندراتیوکا از منطقه سومی و استریلچا، استاریسا، آمبارنه، ویلخواتکا، دووریچنا و کراسنه در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، سینکیوکا، اورلیانکا، تابایوکا، برستوو و ویشنوو در منطقه خارکف و ولودیمیریوکا و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و هیرسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، زالیزن، مارینکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، نسکوچنه، پرچیستیوکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای Zaporizhzhia و Kherson، پلاوی، Huliaipole، Dorozhnyanka، Olhivske و Nikopol منطقه Zaporizhzhia oblasti و Chornobayivka، Antonivka، Kherson و Mylove از منطقه Kherson را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و باخموت، اوپیتن، زلنوپیلیا، آندرییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.