21 مارس 2023
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید در جهت پیودنی بو تانک های روسی، توپخانه مناطقی را در سراسر خط تماس گلوله باران کردند.
7 month ago
در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، توپخانه و تانک های روسیه مناطقی را در امتداد خط تماس گلوله باران کردند. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Prechystivka و Vuhledar انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: حمله روسیه در نزدیکی پرچیستیوکا دفع شد، درگیری ها در نزدیکی پاولیوکا ادامه دارد.
7 month ago
در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه چندین شهرک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی مارینکا حملات هوایی انجام دادند.
در نزدیکی سولدار و زایتسو، نیروهای روسی اقدام به حمله کردند، اما شکست خوردند. درگیری ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: در جهت باخموت، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی سولدار، وسلا دولینا و زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی توپخانه انجام داد.
7 month ago
در جهت کراماتورسک، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی اسپیرن انجام داد، در نزدیکی سربریانکا، اسپیرن، حملات تهاجمی انجام داد. درگیری ها در نزدیکی ایوانو-داریوکا ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید در جهت اسلوویانسک، تانک ها و توپخانه های روسیه براژکیوکا، بوهورودیچن و دولینا در نزدیکی دولینا را گلوله باران کردند.
7 month ago
در جهت خارکف، گروه پیشاهنگ روسی تلاش کرد تا در نزدیکی پیتومنیک پیشروی کند، متحمل تلفات شد و عقب نشینی کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی پرموها، رتیشیوکا و پیتومنیک حملات هوایی انجام داده است.
In Khabarovsk a picketer asks, At what point did we lose all our rights and a woman stands with a sign saying Police, serve the people7 month ago
In Khabarovsk a picketer asks, "At what point did we lose all our rights" and a woman stands with a sign saying "Police, serve the people"
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی بدون موفقیت در تلاش برای پیشروی در سوخی استاووک - لوزووه بودند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حمله روسیه را در نزدیکی استروژوو-نووسیلکا دفع کرد.
نیروهای روسی تلاش کردند تا در نووسلیوکا دروها به سمت کراسنوگریوکا و اسپارتاک-آودیوکا پیشروی کنند. درگیری در مسیرهای دونتسک-پیسکی و نووسلیوکا-الکساندروپیل ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
7 month ago
در جهت آودیوکا توپخانه روسیه کوراخوف، نیویورک، نولسکه، پروومایسکه، اوپیتن، مارینکا، وودیان، کراسنوگریوکا، نووباخموتسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی مارینکا حمله هوایی انجام دادند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: نیروهای روسی در جهت‌های پوکروفسکه-باخموت، ویدروژنیا-ورشینا، نیروگاه Vuhlehirsk-Zaitseve عملیات تهاجمی انجام دادند.
7 month ago
در جهت باخموت، تانک ها و توپخانه های روسیه چاسیو یار، برستوف، باخموت، باخموتسکه، پریزنه، سولدار، اسپیرنه، روزدولیوکا، یاکوولیوکا، ورشینا، زایتسوو را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی یاکوولیوکا، وسلا دولینا، زایتسو، باخموت و سولدار حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی تلاش کردند تا در مسیرهای پالایشگاه لیسیچانسک - ایوانو-داریوکا و میکولایوکا-ویمکا پیشروی کنند، درگیری ها در اسپیرنه - جهت ایوانو-داریوکا ادامه دارد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، کراماتورسک، ورخنیوکامیانسکه و هریهوریوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت اسلوویانسک، ارتش روسیه دولینا، براژکیوکا، نورتسیوکا، دیبریونه، مازانیوکا و بوهورودیچن را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی زلیمان حمله هوایی انجام داده است.
7 month ago
در جهت خارکف، تانک ها، هویتزرها و MLRS روسی خارکف، اودی، دمنتیوکا، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی، ولیکی پروهودی، پرودیانکا، پروتوپوپیوکا، پتریوکا، استاری سالتیو، ورخنی سالتیو، موسپانوو و کوروبویو استریو در نزدیکی روسیه را گلوله باران کردند. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در منطقه چرنیهیو مناطقی را با توپخانه در نزدیکی سنکیوکا و هرمیاچ گلوله باران کرد، در منطقه سومی باسیوکا و کیندراتیوکا را گلوله باران کرد.
دو حمله روسیه در شب به خارکف ثبت شد. یک موشک، که ابتدا اس-300 بود، به پیاده رو نزدیک دانشکده در منطقه اسلوبیدسکی اصابت کرد. اوله سینیهوبوف، رئیس اداره نظامی منطقه ای خارکف گزارش داد که انفجار به ساختمان آسیب رساند.
ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین در هفتمین ماه خود ادامه دارد، ایالات متحده به زودی 260 سرباز دیگر را برای حمایت از متحدان ناتو در اروپا مستقر خواهد کرد.
به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا، ما چیزی نداریم که نشان دهد پرتاب موشکی فرودگاه روسیه در کریمه را هدف قرار داده است.
بلوک آپارتمان های مسکونی تا حدی در اومسک فرو ریخته است
دیمیتری مدودف می گوید حیف است اگر برای ایستگاه های هسته ای اتحادیه اروپا حادثه ای رخ دهد7 month ago
دیمیتری مدودف می گوید حیف است اگر برای ایستگاه های هسته ای اتحادیه اروپا حادثه ای رخ دهد
7 month ago
در جهت پیودنی بو، توپخانه روسیه اوکراینکا، پوساد-پوکروفسکه، لوپارو، استپووا دولینا، نووهریهوریوکا، وسلی کوت، شایروکه، کوبزارتسی، کاوکاز، بیلا کرینیتسا، لپتیخا، توپولینه، ایوانیوکا، پوتیومکیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی اوزوکوریوکا، آندریوکا، لپتیخا، توپولین، ایوانیوکا، پوتیومکینه و ترودولیوبیوکا انجام داده است.
7 month ago
در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه مالا توکماچکا، مالینیوکا، لوکیانیفسکه، هولیایپوله، شرباکی، ولودیمیریوکا، بوهویاولنکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نوووپیل، نووسیلکا و زالیزنیچنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی ووهلدار، مالی شرباکی و نوومیخایلیوکا حملات هوایی انجام داده است.
در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه وودیان، اولکساندروپیل، آودیوکا و پیسکی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی مارینکا و وودیان حملات هوایی انجام داده است.
7 month ago
در جهت باخموت، تانک ها و توپخانه روسی پریزن، وسله، باخموتسکه، سولدار، ورشینا، کوردیومیوکا را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ویمکا، ایوانو-داریوکا، اسپیرنه، یاکوولیوکا، سولدار و باخموتسکه حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای روسی بدون موفقیت به سمت ورکنیوکامیانسکی و ایوانو-داریوکا حمله کردند.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree