21 مارس 2023
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا، بوچکی و هی در منطقه چرنیهیو را گلوله‌باران کرد. کوچریوکا و کیندراتیوکا از منطقه سومی، همچنین استریلچا، استاریتا، تیکه، آمبارنه، ویلخواتکا، خاتنیه، میلوو، دووریچنا و کراسنه منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، کوتلاریوکا، تابایوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نووسلیفسکه، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، هرکیوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و پیشانه از منطقه لوهانسک و نووسادوو، ترنی از منطقه دونتسک.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا و کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ورمیوکا، وولدار، نسکوچنه، پرچیستیوکا در منطقه دونتسک و پلاوی، هولیایپوله، دوروژنیانکا و اولهیوسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرک‌هایی را در ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله چورنوبایفکا، آنتونیوکا، میکیلسکه، توکاریوکا، نووکایری، رسپوبلیکانتس، مایلوو منطقه خرسون و شهر خرسون گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا در منطقه خارکف دفع کرد. گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: نووسلیفسکه، چرونوپوپیوکا، سربریانسکه و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کوردومیوکا، نولسکه، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک.
2 بمب افکن روسی Tu-95MS با Su-30SM و Su-35S بر فراز دریای ژاپن (دریای شرقی) پرواز کردند.
3 month ago
سفیر بریجت A. برینک: هواپیماهای بدون سرنشین در کیف امروز صبح، اما من می دانم که بیدار شدن با بمب های روسیه یک تجربه بسیار رایج است که با شجاعت و وقار در سراسر اوکراین در هر زمان تحمل می شود. ما با شما هستیم - پشتیبانی بیشتری در راه است
3 month ago
Five nationals of Russia – including a suspected FSB officer – and two Americans allegedly conspired to obtain military-grade and dual-use technologies from US companies and to smuggle sniper rifle ammunition, according to @TheJusticeDept
دولت بایدن در حال نهایی کردن طرح‌هایی برای ارسال سامانه دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین است که می‌تواند در همین هفته اعلام شود. مقامات گفتند که اوکراینی ها برای استفاده از آنها در یک پایگاه ارتش ایالات متحده در Grafenwoehr آلمان آموزش خواهند دید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه 7 حمله موشکی انجام داد که 5 مورد آن به زیرساخت های غیرنظامی در شهر کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام شد، 79 گلوله با MLRS از جمله شهر خرسون انجام شد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سردینا-بودا و ریاسنه منطقه سومی، همچنین استریلچا، استاریسا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ولوخیوکا، اوخریمیوکا، چوهونیوکا، آمبارنه، دووریچنا، کامیانکا از منطقه خارکف را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایفکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Novoyehorivka، Makiyivka منطقه لوهانسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا زالیزن، نیویورک، کراسنوگریوکا، بردیچی، وسله، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا را در منطقه دونتسک گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا در منطقه دونتسک و زلنه پل، نوووپیل، نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، هولیایپیلسکه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف، مالی شرباکی، منطقه ژنرال زاپورژی، و ژنرال پوژی کامیاس را بمباران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو از جمله آنتونیوکا، چورنوبایوکا و میستو خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوویهوریوکا، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، سولدار، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، ژنرال‌ها، آرمومیوفکا، و ژنرال ماریوویکا از منطقه لوهانسک دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
آسیب به پایگاه نظامی در کلینتسی در نتیجه حمله شبانه3 month ago
آسیب به پایگاه نظامی در کلینتسی در نتیجه حمله شبانه
3 month ago
انفجارهایی در کلینتسی و کلیموو در منطقه بریانسک گزارش شده است
3 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 23 km E of Mugur-Aksy, Russia
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا در منطقه دونتسک و زلنه پل، نوووپیل، نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، هولیایپیلسکه، چاریونه و مالی شرباکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چروونی مایاک، لوو، اینژنرنه، چورنوبایوکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل‌های استلماخیوکا، ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، بیلوهوریوکا، سولدار، یوریوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومی‌خایلیوکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، استریلچا، استارچیتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ولوخیوکا، اوخریمیوکا، دووریچنا، کامیانکا در منطقه خارکف و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Pischane، Makiyivka و Ploschanka از منطقه لوهانسک و Chervonopopivka، Terny، Yampolivka و Torske در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت باخموت و آودیوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا، زالیزن، نیویورک، آودییوکا، اوپیتن، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا و اسپیرنه انجام داده است.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree