28 نوامبر 2023
تصاویر ماهواره ای .@Planet: مقایسه تصاویر 9 آگوست و 10 آگوست گودال های بسیار بزرگ، تعداد زیادی هواپیمای تخریب شده و ساختمان های ویران شده را نشان می دهد. به نظر می رسد یک ضربه مستقیم به ساختمان در سمت چپ باشد، بنابراین هرچه بود دقیق به نظر می رسد1 year ago
تصاویر ماهواره ای .@Planet: مقایسه تصاویر 9 آگوست و 10 آگوست گودال های بسیار بزرگ، تعداد زیادی هواپیمای تخریب شده و ساختمان های ویران شده را نشان می دهد. به نظر می رسد یک ضربه مستقیم به ساختمان در سمت چپ باشد، بنابراین هرچه بود دقیق به نظر می رسد
تصاویر ماهواره ای از هواپیماهای منهدم شده روسی در پایگاه هوایی نووفدوریوکا1 year ago
تصاویر ماهواره ای از هواپیماهای منهدم شده روسی در پایگاه هوایی نووفدوریوکا
رسانه‌های روسی پیامدهای حملات دقیق HIMARS اوکراین به سد کاخوفکا در استان خرسون را نشان دادند - و به‌طور تصادفی تجهیزات نظامی روسیه را که در آنجا منهدم شده بود، از جمله یک خودروی با ارزش R-439-MD2 و 5 خودروی مبتنی بر کاماز، نشان دادند.
1 year ago
Russian airstrikes hit ISIS hideouts in Al-Rusafa desert in Al-Raqqah
یک خط لوله گاز در نتیجه گلوله باران جامعه خوتین توسط روسیه آسیب دید. دیمیترو ژیویتسکی، رئیس اداره نظامی منطقه ای سومی می گوید بخشی از شهرک ها بدون گاز باقی می مانند.1 year ago
یک خط لوله گاز در نتیجه گلوله باران جامعه خوتین توسط روسیه آسیب دید. دیمیترو ژیویتسکی، رئیس اداره نظامی منطقه ای سومی می گوید بخشی از شهرک ها بدون گاز باقی می مانند.
در جهت پیودنی بو، توپخانه و تانک های روسیه مناطقی را در سراسر خط مقدم گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی نووهریهوریوکا، آندریوکا و اولهین حملات هوایی انجام داد.
1 year ago
در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، تانک‌ها، هویتزرها و MLRS روسی کوستیانتینوپلسکه، نوومیخایلیوکا، مالا توکماچکا، ولیکومی‌خایلیوکا، پاولیوکا، ولودیمیریوکا، شِوچنکو، پرچیستیوکا، ولیکا نوووسیلکا، مالکا نوووسیلکا، وولیکا نوووسیلکا، مالزی، ویلکا نوووسیلکا، نووومیکایوول، را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی پاولیوکا، ووهلهدار و نووسیلکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
تلاش نیروهای روسی برای از سرگیری پیشروی در جهت دونتسک-پیسکی. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای روسی بدون موفقیت به مسیرهای Mineralne-Avdiivka و Spartak-Avdiivka حمله کردند.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه مارینکا، آودیوکا، اوپیتن، پیسکی، پروومایسکه، نولسکه، پتریوسکه، نتایلوو و کراسنوگریوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی کراسنوگریوکا و مارینکا فعال است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: نیروهای روسی اقدام به حملاتی در جهت‌های نوولوهانسکه-اسپیرن، ولودیمیریوکا-یاکولیوکا، استریاپیوکا-سولدار کردند.
1 year ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کوستیانتینیوکا، باخموت، ایوانو درایوکا، پوکروفسکه، زایتسوو، کودما، کوردیومیوکا، باخموتسکه، سولدار، یاکوولیوکا و ورشینا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی اسپرن، سولدار، باخموت، زایتسو و ورشینا حملات هوایی انجام داد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک سیورسک، هریهوریوکا، ورخنیوکامیانسکه، سیدوروف و رایهورودوک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، Velyka Komyshuvakha، Dmytrivka، Karnaukhivka، Dovhenke، Virnopillia، Nova Dmytrivka، Bohorodychne و Dolyna را گلوله باران کرد.
در جهت خارکف، تانک ها، توپخانه و هویتزرهای روسی اودی، دمنتیوکا، نوو، پیتومنیک، روسکی تیشکی، پرموها، ورخنی سالتیو، موسپانوف، استارا هنیلیتسا، هوساریوکا، کوروبوچکینه، پیاتیهیرسکه و شولیوکا را گلوله باران کردند. گزارش صبحگاهی
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت سیورسک، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد.
آتش سوزی در انبار نفت در ییسک، کوبان
ویدئویی از انفجار در پایگاه هوایی ساکی در کریمه تحت کنترل روسیه، در 200 کیلومتری نزدیکترین مواضع خط مقدم.1 year ago
ویدئویی از انفجار در پایگاه هوایی ساکی در کریمه تحت کنترل روسیه، در 200 کیلومتری نزدیکترین مواضع خط مقدم.
ترانس نفت گفت که Ukrtransnafta ترانزیت نفت روسیه از طریق شاخه جنوبی خط لوله دروژبا به مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی را متوقف کرد، زیرا ترانس نفت به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا نمی تواند هزینه خدمات را پرداخت کند.
موشک امروز بر فراز بلگورود پرتاب شد
Russian airlines, including state-controlled Aeroflot, are stripping jetliners to secure spare parts they can no longer buy abroad because of Western sanctions, four industry sources told Reuters
1 year ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه پریبوزکه، پوساد پوکروفسکه، لوپارو، اوکراینکا، لوچ، میرن، بلاهوداتنه، نووروسیسکه، شایروکه، پارتیزنسکه، پلوتنیتسکه، بیلوهیرکا، اوسوکوریوکا و کنیازیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی بیلا کرینیتسا، آندریوکا، اوزوکوریوکا و اولهین حملات هوایی انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین گروه های پیشاهنگ روسی را در نزدیکی ولیکا نووسیلکا و ورمیوکا خنثی کرده است.
1 year ago
در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، توپخانه روسیه ولودیمیریوکا، پاولیوکا، اوریخیف، شوچنکو، هولیایپیلسکه، نوودانیلیوکا، استپنوهیرسک، اولهیوسکه، کامیانسکه و نووسیلکا را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی ولیکا نووسیلکا، شرباکی و نووسیلکا حملات هوایی انجام داد.
1 year ago
در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه وودیان، پیسکی، نولسکه، نووسلیوکا، کراسنوگریوکا و سوخا بالکا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Maryinka، Krasnohorivka، Novoselivka، Avdiivka انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد که نیروهای روسی اقدام به اقدامات تهاجمی در نزدیکی کراسنوگریوکا و آودیوکا بدون موفقیت کردند.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: گروه های پیشاهنگ روسی تلاش کردند در نزدیکی ایوانو-داریوکا، وسله، یاکوولیوکا، باخموت و زایتسف پیشروی کنند.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، هریهوریوکا، سیورسک، ورخنیوکامیانسکه، زاکیتنه و ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت اسلوویانسک توپخانه روسیه براژکیوکا، کارناوخیوکا، سولیهیوکا، نوا دیمیتریوکا، پروتوپوپیوکا، آدامیوکا، زالیمان، مازانیوکا و دولینا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی وکرنی سالتیو در منطقه خارکف حمله هوایی انجام دادند.
1 year ago
در جهت خارکف با تانک ها، هویتزرها و MLRS ارتش روسیه سوسنیوکا، دووانکا، پرودیانکا، دمتییوکا، پیتومنیک، روسکا لوزووا، چرکاسکی تیشکی، پتریوکا، بایراک، استاری سالتیو، بازالییوکا، کوروبوچکینه، آندرییوکا - استا، ژنرال میلووا، و چِهپیل را گلوله باران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در منطقه سومی کاترینیوکا، سردینا-بودا و مزنیوکا را با MLRS و هویتزر گلوله باران کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که انبار مهمات روسی در نوولکسییوکا، استان خرسون هدف قرار گرفته است1 year ago
گزارش ها حاکی از آن است که انبار مهمات روسی در نوولکسییوکا، استان خرسون هدف قرار گرفته است