7 فوریه 2023
[email protected] در مورد عملیات جاری فیلتراسیون روسیه بحث می کند: تاکتیک هایی که روسیه برای جمع آوری اطلاعات به کار برده است، تهاجمی است و به قربانیان فیلترینگ چاره ای جز تسلیم شدن یا مواجهه با عواقب وخیم داده نمی شود.
5 month ago
حزب حاکم روسیه در 4 نوامبر رای الحاق سرزمین های اشغالی اوکراین را پیشنهاد می کند
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا: روسیه یک تامین کننده انرژی غیرقابل اعتماد است و بازارهای انرژی ما را دستکاری می کند.
رئیس کمیسیون اروپا: قیمت گاز روسیه را محدود خواهیم کرد تا سود آن در جنگ اوکراین را کاهش دهیم
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای توپخانه و موشکی اوکراین به 7 نقطه فرماندهی و 13 تجمع نیروهای روسی حمله کردند، به رادارها و ایستگاه های ارتباطی، پل ها و پانتون ها، 3 انبار مهمات و انبار سوخت حمله کردند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه به هریهوریوکا، زایتسو، سولدار، باخموتسکه، باخموت، وسلا دولینا و اوپیتن را دفع کرد.
5 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، مزدوران روسی (PMC) متحمل تلفات سنگین از جمله در اولکساندریوکا در منطقه خارکف شدند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه مناطقی را در سراسر خط مقدم گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت زاپوریژژیا، توپخانه روسیه نووآندریوکا، مالی شرباکی، مالا توکماچکا، شرباکی، بیلوهیریا، نوووپیل، ویلنه پل و شوچنکو را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودیوکا، اوپیتن، وودیان، توننکه و پروومایسکه را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: توپخانه روسیه در جهت باخموت باخموتسکه، سولدار، باخموت، نیویورک، زایتسو، وسلا دولینا، مایورسک و یاکولیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، تتیانیوکا، کریوا لوکا، اسپیرنه، وسله و هریهوریوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک اسلوویانسک، ولیکا کومیشوواخا، دولینا، کراسنوپیلیا، دمیتریوکا و دوونکه را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف، پرودیانکا، چورنوهلازیوکا، میرونیوکا، ولیکی پروهودی، روسکا لوزووا، چرکاسکو لوزووا، روسکی تیشکی و چرکاسکی تیشکی را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، های منطقه چرنیهیو و ولفین، زاپسیلیا، منوخیوکا و استوکالیوکا در منطقه سومی را با خمپاره گلوله باران کرد.
چندی پیش انفجاری مهیب در منطقه فرودگاهی در شهر ماریوپول، استان دونتسک اوکراین تحت اشغال روسیه رخ داد.5 month ago
چندی پیش انفجاری مهیب در منطقه فرودگاهی در شهر ماریوپول، استان دونتسک اوکراین تحت اشغال روسیه رخ داد.
5 month ago
ارتش روسیه دیروز 7 حمله موشکی و 25 حمله هوایی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی در سراسر اوکراین انجام داد. خسارات وارده به خارکف، ولیکی پروهودی، بیلوهیرکا، کوسترومکا، سوخی استاووک و بزیمنه، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
نیروهای اوکراینی دشمن را در منطقه خارکف عقب راندند و یک فروند MBT t72b3 obr روسی را تصرف کردند. 2016. خدمه کشته شدند5 month ago
نیروهای اوکراینی دشمن را در منطقه خارکف عقب راندند و یک فروند MBT t72b3 obr روسی را تصرف کردند. 2016. خدمه کشته شدند
نیروهای اوکراینی هواپیماهای سوخو-25 روسیه را در نزدیکی ولوخوی یار در استان خارکف هدف قرار دادند5 month ago
نیروهای اوکراینی هواپیماهای سوخو-25 روسیه را در نزدیکی ولوخوی یار در استان خارکف هدف قرار دادند
نماینده بریتانیا در سازمان ملل: روسیه مسئول وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا است
نماینده آمریکا در شورای امنیت: روسیه باعث ایجاد خطر قریب الوقوع نیروگاه زاپوریژیا شد
روسیه در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد ایجاد محیط امنیتی در اطراف نیروگاه هسته ای زاپوریژژیا را "غیر جدی" خواند.
The website of third largest bank in the Russian Federation, GazpromBank  gazprombank[.]ru  has been taken down by the IT Army of Ukraine & the Anonymous collective5 month ago
The website of third largest bank in the Russian Federation, GazpromBank gazprombank[.]ru has been taken down by the IT Army of Ukraine & the Anonymous collective
5 month ago
Final decision made by @POTUS not to declare Russia a state sponsor of terror because that could delay food exports and jeopardize deals to move goods through the Black Sea, @PressSec tells reporters
President @AndrzejDuda in Abuja Nigeria: Russian aggression against Ukraine is causing a very serious food and energy crisis. Both support for Ukraine in the possibility of exporting agricultural products and support for African countries is very important to us
کمیسیون امور داخلی @YlvaJohansson می‌گوید: در حال حاضر هیچ مبنایی برای اعتماد با روسیه وجود ندارد و بازدید از اتحادیه اروپا حق اساسی نیست. او توضیح می‌دهد که به همین دلیل است که کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد امتیازاتی را که اکنون برای متقاضیان روادید روسیه از آن برخوردار هستند، تعلیق کند.
5 month ago
به گفته کمیسیون اروپا، تعلیق تسهیل روادید با روسیه ممکن است از روز دوشنبه 12 سپتامبر اجرایی شود.
5 month ago
Gazprom says it has signed deal for China to pay for Russian gas in national currencies
5 month ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه میکولایف، نووهریهوریوکا، یاکولیوکا، پارتیزنسکه، کویتنوو، کیسلیوکا، شوچنکووه، ترنووی پودی، پراوودین، لیوبومیریوکا، استپووا دولینا، تاورییسکه، میرنه، استپوو، پترزانسکه، کویتنوو، کویتنوو، کالسیوکا، لیوبومیریوکا، استپووا دولینا، تاورییسکه، میرنه، استپوو، پتروو، کویتنوو، کویتنوو، زانو، پترووواکوووکا، ، اولهین و شایروکه، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، زلنه پل، ورمیوکا، اولهیوسکه، پولتاوکا، زالیزنیچنه، چروونه، هولیاپیلسکه، دوروژنیانکا، نوودانیلیوکا و بیلوهیریا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، شاختارسکه، نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، پرچیستیوکا، ووهلهدار، پاولیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودیوکا، اوپیتن، پروومایسکه و مارینکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت باخموت توپخانه روسیه روزدولیوکا، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، هریهوریوکا، وسلا دولینا، اودرادیوکا، زایتسو، نیویورک، یوریوکا، اوپیتن، وسله و مایورسک را گلوله باران کرد. گزارش
5 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت کراماتورسک، کریوا لوکا، سیورسک، ورخنیوکامیانسکه، ایوانو-داریوکا و اسپیرنه را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید در جهت اسلوویانسک توپخانه روسیه ویرنوپیلیا، براژکیوکا، ریدن، دولینا، کراسنوپیلیا، دمیتریوکا، بوهورودیچن، دونتسکه و اسلویانسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید در جهت خارکف، ارتش روسیه اودی، سوسنیوکا، سویتلیچن، زولوچیف، پرودیانکا، ولیکی پروهودی، نوو، پیتومنیک، روسکا لوزووا، روسکی تیشکی، پتریوکا، کوستیانتینیوکا، پریشیب، هوساریوکا و چپیل را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورسک، خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و نوا هوتا، سوپیچ و میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
5 month ago
هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی بایراک و آسییوکا در منطقه خارکف، پریشیب، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، نوومیخایلیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک، پوتاوکا و اولهیوسکه در منطقه زاپوریژژیا، بیلا کرینیتسا، بیلوهیرکا و آرتکومیکایوف، و کوسترومیکاوف در منطقه کاسترومکاوو در منطقه خارکف انجام دادند. منطقه Mykolaiv، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ارتش روسیه 3 حمله موشکی و 35 حمله هوایی، حدود 50 گلوله باران با MLRS انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه شبانه اشیاء غیرنظامی در باخموت و کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
آتش سوزی بزرگ در کریو ری پس از حمله موشکی روسیه به انبار نفت5 month ago
آتش سوزی بزرگ در کریو ری پس از حمله موشکی روسیه به انبار نفت
پدافند هوایی اوکراین 5 فروند از 6 موشک کروز Kh-101 را که توسط بمب افکن های روسی Tu-95MS از منطقه دریای خزر پرتاب شده بود، سرنگون کرد.5 month ago
پدافند هوایی اوکراین 5 فروند از 6 موشک کروز Kh-101 را که توسط بمب افکن های روسی Tu-95MS از منطقه دریای خزر پرتاب شده بود، سرنگون کرد.
نیویورک تایمز: بر اساس اطلاعات تازه از طبقه بندی اطلاعات آمریکا، روسیه میلیون ها گلوله توپ و موشک از کره شمالی خریداری می کند.5 month ago
نیویورک تایمز: بر اساس اطلاعات تازه از طبقه بندی اطلاعات آمریکا، روسیه میلیون ها گلوله توپ و موشک از کره شمالی خریداری می کند.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree