21 مارس 2023
7 month ago
فرماندار منطقه کورسک روسیه مدعی خنثی شدن حمله خرابکارانه به فرودگاه نظامی در منطقه کورسک در صبح امروز شد.
7 month ago
در جهت پیودنی بو، تانک ها و توپخانه روسی لیمانی، پریبوزکه، تاورییسکه، لوچ، میرن، پارتیزنسکه، بلاهوداتنه، شایروکه، کیسلیوکا، کویتنوو، کاوکاز، بیلا کرینیتسا، بیلوهیرکا، دوبریانکا، اوزوکوریفکا و میکول را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی آندریوکا حملات هوایی انجام داده است.
7 month ago
در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا توپخانه روسیه وولدار، پاولیوکا، شوچنکو، نوودانیلیوکا، ویلنه پل، بورلاتسکه، زلنه پل، زلنی های، چروون، استپوف و ورمیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی مارینکا، مالی شرباکی، نووآندریوکا، نووسیلکا و تمیریوکا حملات هوایی انجام داد.
7 month ago
در جهت آودیوکا توپخانه روسیه نیویورک، پروومایسکه، وودیان و اوپیتن را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Novohradske، Pavlivka و Preschystivka انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید نیروهای روسی تلاش کردند تا در Lozove-Nevelske پیشروی کنند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی می گوید، نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در Yakovlivka-Vershyna، Kodema-Zaitseve انجام دادند و تلاش کردند به سمت باخموت پیشروی کنند.
7 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه باخموتسکه، تورتسک، بیلوهوریوکا، کراسنوپولیوکا، پیونیچنه و ورشینا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی زایتسو، سولدار، باخموت و برستوف حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، اسپیرنه و ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت اسلوویانسک مازانیوکا، کراسنوپیلیا، سولیهیوکا، کارناوخیوکا و ویرنوپیلیا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه پرودیانکا، اسلاتین، پیتومنیک، پتریوکا، کوروبوچکینه، موسپانوف، زامولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ورخنی سالتیو و لبیاژه حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
ارتش روسیه روستاهای های و میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو و نوا هوتا در منطقه سومی را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ارتش روسیه جوامع Seredyna-Buda و Bilopillia در منطقه سومی را گلوله باران کرد7 month ago
ارتش روسیه جوامع Seredyna-Buda و Bilopillia در منطقه سومی را گلوله باران کرد
7 month ago
KCNA: "Pelosi, the worst destroyer of international peace and stability, had incited the atmosphere of confrontation with Russia during her visit to Ukraine in April, and incurred the wrath of the Chinese people for her recent junket to Taiwan
موشک هایی از روسیه به سمت خارکف شلیک شد
ویدئویی که دود را نشان می‌دهد و انفجارهایی را نشان می‌دهد که از شهر توکماک، منطقه Zaporizhzhia، اشغال شده توسط ارتش روسیه می‌آیند.7 month ago
ویدئویی که دود را نشان می‌دهد و انفجارهایی را نشان می‌دهد که از شهر توکماک، منطقه Zaporizhzhia، اشغال شده توسط ارتش روسیه می‌آیند.
7 month ago
The meeting between President Erdogan and Putin ended. The meeting lasted more than four hours.
عکس های کشتی گشت زنی روسی پروژه دیمیتری روگاچف 22160 با سامانه پدافند هوایی Tor-M2KM7 month ago
عکس های کشتی گشت زنی روسی پروژه دیمیتری روگاچف 22160 با سامانه پدافند هوایی Tor-M2KM
اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با پوتین وارد سوچی شد
7 month ago
ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، میکولایف، لوچ، لیمانی، نوا زوریا، نوومیکولایوکا، کوبزارتسی، لیوبومیکولایوکا، کیسلیوکا، آندریوکا، لوزووه، بیلوهیرکا، اوسوکوریوکا، پوتیومکینه، زلنی های های را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه به میکولایوکا در منطقه اودسا حمله موشکی کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، کنستانتینوپل، زالیزنیچن، وارواریوکا، ورمیوکا، مارینکا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، مالی شرباکی، تمیریوکا، بیلوهریا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا پیسکی، پرچیستیوکا، شوچنکو، ولودیمیریوکا، نووباخموتیوکا، نولسکه، نتایلوو، کراسنوگریوکا را گلوله باران کرد. درگیری‌های شدید ادامه دارد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، کودما، پوکروفسکه، روزدولیوکا، ورشینا، باخموت و سولدار را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک سیورسک، میکولایوکا، استارودوبیوکا، اسپیرنه، کریوا لوکا، ورخنیوکامیانسکه، هریهوریوکا، سربریانکا، رایهورودوک و کالنیکی را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، بوهورودیچن، مازانیوکا، هوساریوکا، آدامیوکا، کورولکا، خرستیشه، سولیهیوکا، دوونکه و ولیکا کومیشوواخا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت خارکف خارکف، بورشووا، کوروبوچکینه، ولیکی پروهودی، روسکی تیشکی، استاری سالتیو، پریشیب، تسیرکونی، موسپانوف، بزروکی را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه زالیزنی میست، های، هرمیاچ، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو و استاریکوو در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
7 month ago
Griner has now been sentenced to 9 years in prison, according to Russian news agencies
"It's unacceptable, and I call on Russia to release her immediately so she can be with her wife, loved ones, friends, and teammates," says @POTUS in statement, reacting to the prison sentence in Russia for @brittneygriner
گازپروم روسی از ماه مه در نزدیکی ایستگاه کمپرسور پورتووا و پایانه LNG به همین نام گاز می سوزاند - نسخه فنلاندی Yle.7 month ago
گازپروم روسی از ماه مه در نزدیکی ایستگاه کمپرسور پورتووا و پایانه LNG به همین نام گاز می سوزاند - نسخه فنلاندی Yle.
7 month ago
Russia prosecutors ask court to sentence @brittneygriner to 9 1/2 years in prison
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree