31 مارس 2023
موشک هایی از روسیه به سمت خارکف شلیک شد
ویدئویی که دود را نشان می‌دهد و انفجارهایی را نشان می‌دهد که از شهر توکماک، منطقه Zaporizhzhia، اشغال شده توسط ارتش روسیه می‌آیند.7 month ago
ویدئویی که دود را نشان می‌دهد و انفجارهایی را نشان می‌دهد که از شهر توکماک، منطقه Zaporizhzhia، اشغال شده توسط ارتش روسیه می‌آیند.
7 month ago
The meeting between President Erdogan and Putin ended. The meeting lasted more than four hours.
عکس های کشتی گشت زنی روسی پروژه دیمیتری روگاچف 22160 با سامانه پدافند هوایی Tor-M2KM7 month ago
عکس های کشتی گشت زنی روسی پروژه دیمیتری روگاچف 22160 با سامانه پدافند هوایی Tor-M2KM
اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با پوتین وارد سوچی شد
7 month ago
ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، میکولایف، لوچ، لیمانی، نوا زوریا، نوومیکولایوکا، کوبزارتسی، لیوبومیکولایوکا، کیسلیوکا، آندریوکا، لوزووه، بیلوهیرکا، اوسوکوریوکا، پوتیومکینه، زلنی های های را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه به میکولایوکا در منطقه اودسا حمله موشکی کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، کنستانتینوپل، زالیزنیچن، وارواریوکا، ورمیوکا، مارینکا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، مالی شرباکی، تمیریوکا، بیلوهریا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا پیسکی، پرچیستیوکا، شوچنکو، ولودیمیریوکا، نووباخموتیوکا، نولسکه، نتایلوو، کراسنوگریوکا را گلوله باران کرد. درگیری‌های شدید ادامه دارد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، کودما، پوکروفسکه، روزدولیوکا، ورشینا، باخموت و سولدار را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کراماتورسک سیورسک، میکولایوکا، استارودوبیوکا، اسپیرنه، کریوا لوکا، ورخنیوکامیانسکه، هریهوریوکا، سربریانکا، رایهورودوک و کالنیکی را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، بوهورودیچن، مازانیوکا، هوساریوکا، آدامیوکا، کورولکا، خرستیشه، سولیهیوکا، دوونکه و ولیکا کومیشوواخا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت خارکف خارکف، بورشووا، کوروبوچکینه، ولیکی پروهودی، روسکی تیشکی، استاری سالتیو، پریشیب، تسیرکونی، موسپانوف، بزروکی را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه زالیزنی میست، های، هرمیاچ، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو و استاریکوو در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
7 month ago
Griner has now been sentenced to 9 years in prison, according to Russian news agencies
"It's unacceptable, and I call on Russia to release her immediately so she can be with her wife, loved ones, friends, and teammates," says @POTUS in statement, reacting to the prison sentence in Russia for @brittneygriner
گازپروم روسی از ماه مه در نزدیکی ایستگاه کمپرسور پورتووا و پایانه LNG به همین نام گاز می سوزاند - نسخه فنلاندی Yle.7 month ago
گازپروم روسی از ماه مه در نزدیکی ایستگاه کمپرسور پورتووا و پایانه LNG به همین نام گاز می سوزاند - نسخه فنلاندی Yle.
7 month ago
Russia prosecutors ask court to sentence @brittneygriner to 9 1/2 years in prison
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، میکولایف، پریبوزکه و 25 شهرک دیگر را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت نووپاولیوکا، زاپوریژژیا، ارتش روسیه زالیزنیچن، وارواریوکا، مارینکا، هولیایپوله، نووسیلکا، هولیایپیلسکه، تمیریوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نووپیل حمله هوایی انجام داده است، درگیری ها در جهت اولکساندریوکا-مارینکا ادامه دارد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت آودیوکا، ارتش روسیه پیسکی، پریشیستیوکا، شوچنکو، ولودیمیریوکا، نولسکه، نتایلوو، کراسنوخوریوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
نیروهای روسی تلاش کردند در استریاپیوکا-سولدار، دولومیتن-تراونو، ویدروژنیا-ورشینا، پوکروفسکه-باخموت، واسیلیوکا-یاکوولیوکا، سمیهیریا-ورشینا پیشروی کنند. درگیری ها در جهت نوولوهانسکه-کودما ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: در جهت باخموت، ارتش روسیه یاکولیوکا، تراونوو، کودما، پوکروفسکه، رزدولیوکا، کوردیومیوکا، زایتسو، باخموت و سولدار را گلوله باران کرد و در نزدیکی یاکولیوکا، سولدار و کودما حمله هوایی انجام داد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای روسی تلاش کردند تا نزدیک یارمیوکا-دولینا پیشروی کنند.
7 month ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه سیورسک، میکولایوکا، استارودوبیوکا، اسپیرنه، کریوا لوکا، ورخنیوکامیانسکه، هریهوریوکا، سربریانکا، رایهورودوک، کالنیکی را گلوله باران کرد. انجام حمله هوایی در نزدیکی اسپیرنه، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، بوهورودیچن، دیبریون، مازانیوکا، کارناوخیوکا، چپیل و هوساریوکا را گلوله باران کرد و سعی کرد در نزدیکی دوونکه-بوهورودیچن پیشروی کند.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه تلاش کرد تا نزدیک بایراک-هوساریوکا پیشروی کند، درگیری ها ادامه دارد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف خارکف، لبیاژه، بورشووا، دمنتیوکا، کوروبوچکینه، ولیکی پروهودی، روسکی تیشکی، استاری سالتیو، پرودیانکا، پیتومنیک و تسوپیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد توپخانه روسیه مدودیوکا در منطقه چرنیهیو و کراسنوپیلیا، میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
7 month ago
Mi-2 helicopter crashed at Nalychevo reserve at Kamchatka
ارتش روسیه چندین روستا در منطقه سومی را گلوله باران کرد که به اموال غیرنظامیان خسارت وارد شد7 month ago
ارتش روسیه چندین روستا در منطقه سومی را گلوله باران کرد که به اموال غیرنظامیان خسارت وارد شد
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree